Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_6D9E000_0

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_6D9E000_0

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 5
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}So here's how to race.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}To make the horse run
faster, press the   button.
The horse gets more winded
the faster it runs.
[pause]
But it gets its wind back when
the   button is not pressed.
So watch your horse's
breathing and press the
[pause]
button wisely.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Jak się ścigać.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}Aby sprawić żeby koń biegł szybciej, wciśnij przycisk  . Koń jest coraz bardziej zdyszany kiedy szybko biegnie.
[pause]
Ale odzyskuje oddech kiedy przycisk  nie jest wciskany. Więc uważaj na oddech swojego konia i wciskaj
[pause]
 przycisk rozważnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 1
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}In the first lane,
it's {00}{40}
{01}{40} is in lane 2
{02}{40} is in lane 3
{03}{40} is in lane 4
{04}{40} is in lane 5
{05}{40} is in lane 6
The race is about to begin{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Na pierwszym torze, znajduje się {00}{40}. {01}{40} jest na torze 2, {02}{40} jest na torze 3, {03}{40} jest na torze 4, {04}{40} jest na torze 5, a {05}{40} jest na torze 6, Wyścig zmierza ku rozpoczęciu!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 1
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}In the first lane,
it's {00}{40}
{01}{40} is in lane 2
{0B}{40} from {0D}{40} farm
is in lane 3.
We're rooting for you.
{03}{40} is in lane 4
{04}{40} is in lane 5
{05}{40} is in lane 6
The race is about to start{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}W pierwszej linii jest{00}{40} {01}{40} z 2 linii {0B}{40} z {0D}{40} farm jest na 3 linii. Wierzymy w ciebie. {03}{40} jest w linii 4 {04}{40} jest w linii 5 {05}{40} jest w linii 6 Rozpoczynamy wyścig{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 1
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Get ready...{F2}{0F}{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Przygotuj się...{F2}{0F}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 1
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}The results of the race are
1st place: {00}{40}
2nd place: {01}{40}
3rd place: {02}{40}
4th place: {03}{40}
5th place: {04}{40}
6th place: {05}{40}{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Wyniki wyscigu sa nastepujace: 1sze miejsce: {00}{40} 2gie miejsce: {01}{40} 3cie miejsce: {02}{40} 4te miejsce: {03}{40} 5te miejsce: {04}{40} 6te miejsce: {05}{40}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 1
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}The pay-out on race
number {00}{40} is as follows{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Wypłaty za wyścig {00}{40} są następujące{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If you want to exchange your
medals for prizes, ask me at
the reception desk.
[pause]
You can only exchange the
medals at the Local Horse
Race, so don't forget.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli chcesz wymienić swoje medale na nagrody, zagadaj do mnie przy stoliku.
[pause]
Możesz wymieniać medale tylko na Lokalny Wyścigach Konnych, nie zapomnij tego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, here's how to play the
Chicken Festival game.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, oto jak grać na Festiwalu kurczaków.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Players urge their chickens on
[pause]
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}Pressing the   button
urges your chicken on.
Press the button when your
chicken is primed and clucking
[pause]
and you can give the other
chicken a fright.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Zawodnicy popędzają swoje kurczaki
[pause]
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}Naciskając przycisk   popędzasz kurczaka. Naciśnij przycisk, a twój kurczak zacznie gdakać
[pause]
może to przestraszyć drugiego kurczaka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If the other guy's chicken is
in front, scare it and send it
running away.
[pause]
If you do a good job urging
your chicken on, you can send
the other chicken out of the
ring.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli kura rywala jest przed Twoją, przestrasz ją żeby zaczęła uciekać.
[pause]
Jeśli Twoja kura wystraszy rywala, spraw aby ta znalazła się poza pierścieniem pola.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But if you urge your chicken
on when it is at the edge of
the ring...
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale, gdyby tak nakłonić swego kurczaka kiedy będzie na krawędzi ringu...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...you might send it out, so
be careful.
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...uważaj, bo może z niego prędzej wypaść.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 4
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Second match.
Ready...
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Drugi pojedynek. Gotowi...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Third match.
Ready...
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Trzecie starcie. Gotowy...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Alright, here's the explanation
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}Press the   button
to hide in the barrel.
Press the   button
while hiding in the barrel
[pause]
to ready a tomato.
Press the   button
again to throw the tomato
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Use the direction keys Left
& Right to aim the tomato.
If you get hit by a tomato,
you're out of the game.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}You got all that?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Got it
 Run it by again
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}W porządku, oto instrukcje.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}Wciśnij  , aby schować się do beczki. Wciśnij  , gdy jesteś schowany w beczce,
[pause]
aby przygotować pomidora. Wciśnij ponownie  , aby rzucić pomidorem.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Użyj przycisków kierunkowych &, aby wycelować. Jeżeli zostaniesz trafiony, odpadasz z gry.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Zrozumiałeś wszystko?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Zrozumiałem Powtórz jeszcze raz
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Chicken team, led by Rick!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Drużyna Kurczaków, z Rickiem na czele!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Sheep team, led by Stu!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Drużyna Owieczek i ich lider Stu!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Coconut team, led by Duke!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zespół Kokosa,kierowany przez Duke!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Star team, led by Doug!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Drużyna Gwiazdy, prowadzona przez Douga!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
And the winner is...
the Chicken team!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
A zwycięzcą jest... Drużyna Kurczaka!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
And the winner is...
the Sheep team!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
A zwycięzcą jest... Drużyna Owieczki!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
And the winner is...
the Coconut team!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
A zwycięzcą jest... Drużyna Kokosa!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
And the winner is...
the Star team!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
A zwycięzcą jest... Drużyna Gwiazdy!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's a draw, so let's
play again.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
REMIS! Zagrajmy jeszcze raz!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is the deciding match.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To decydujące starcie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4F}{0F}
{2F}{0E}OK, listen up
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{4C}{0F}You want your dog to win, so
run like the dickens toward
the goal!
[pause]
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{50}{0F}If your dog doesn't follow or
it's too far away, go back.
If it were trained well it
would come to you
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}Also, you can't use anything
to call your pooch, so get rid
of your dog whistles.
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}And of course, you can't
carry `em.
So stick to the rules and
good luck!
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4F}{0F}
{2F}{0E}OK, słuchaj
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{4C}{0F}Chcesz żeby Twój pies wygrał więc biegnij ile sił do końca.
[pause]
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{50}{0F}Jeśli pies oddala się od Ciebie to cofnij się po niego. Jeśli dobrze trenowaliście będzie ciągle przy Tobie
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}Ponadto, nie możesz w żaden sposób przywoływać czworonoga, również gwiżdżąc.
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}I naturalnie, Nie możesz nieść `. Trzymaj się zasad i powodzenia!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ohhh, you seem raring to go.
Good fella... OK,
we're ready to start!
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ohhh, wyglądasz na gotowego. Dobrze więc... OK, Jesteśmy gotowi do startu!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4F}{0F}
{2F}{0E}In the first lane,
{00}{40}
In the second lane,
{01}{40}
In the third lane,
{0D}{40} Farm's {0C}{40}
Hey! {0A}{40}, good luck!
In the fourth lane,
{02}{40}
In the fifth lane,
Yodel Farm's Hana-chan
In the sixth lane,
{03}{40}
[pause]
Well, who is going be this
year's champion?!
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4F}{0F}
{2F}{0E}Na pierwszej linii, {00}{40} Na drugiej linii, {01}{40} Na trzeciej linii, z Farmy {0D}{40}, {0C}{40} Hey! {0A}{40}, powodzenia! Na czwartej linii, {02}{40} Na piątej linii, Hana-chan z Farmy Yodel Na szóstej linii, {03}{40}
[pause]
Więc, kto w tym roku zwycięży?!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ready... set ...
{END}
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Gotowi... do startu...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Go!
{END}
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Start!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.