Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_62BC000_0

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_62BC000_0

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
50. TAK 2
{F3}{0F}Pink Cat seeds
Sow them in the fields
in Summer.{END}
{F3}{0F}Nasiona Różokotek. Zasiej je na polu latem.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
80. TAK 1
{F3}{0F}Grass
Turns into fodder for cows and
sheep.
It gets stored in the Silo
when you cut it with the
Sickle.{END}
{F3}{0F}Trawa Zmienia się w pasze dla krów i owiec. Będzie przechowywana w silosie gdy zetniesz ją kosą.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
82. TAK 1
{F3}{0F}Pink Cat flower
This flower blooms in Summer.
You can't sell it.{END}
{F3}{0F}Różowy Koci kwiat Ten kwiat kwitnie w Lato. Nie możesz go sprzedać.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
83. TAK 1
{F3}{0F}Blue Magic red flower
This flower blooms in Fall.
You can't sell it.{END}
{F3}{0F}Niebieski Magiczny kwiat Ten kwiat kwitnie Jesienią. Nie możesz go sprzedać.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
84. TAK 1
{F3}{0F}Red Magic red flower
This flower blooms in Fall.
You can't eat it, but you can
sell it.{END}
{F3}{0F}Czerwony magiczny kwiat Ten kwiat kwitnie w jesień. Nie możesz go zjeść, ale możesz go sprzedać.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
93. TAK 1
{F3}{0F}Blue grass
Gathered up in the mountain.
Eating it recovers a little of
your power.
You can also sell it.{END}
{F3}{0F}Niebieska trawa Zebrana w górach. Jedząc to odzyskujesz niewielką ilość swojej mocy{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
94. TAK 1
{F3}{0F}Red grass
Gathered up in the mountain.
You shouldn't eat it because
it is poisonous.
But you can sell it.{END}
{F3}{0F}Czerwona trawa Zebrana w górach. Nie powinieneś jesć tego ponieważ to jest trujące. Ale możesz to sprzedać.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
95. TAK 1
{F3}{0F}Green grass
Gathered up in the mountain.
Eating it takes away some of
your fatigue.
You can also sell it.{END}
{F3}{0F}Zielona trawa Zebrana w górach. Jedząc to odbiera ci nieco zmęczenia. Możesz to także sprzedać.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
100. TAK 1
{F3}{0F}Basket
Crops for sale can be
collected in this.
It contains {11}{40} crops.{END}
{F3}{0F}Kosz Zawiera on produkty na sprzedaż. Zawiera on {11}{40} produkty.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
104. TAK 1
{F3}{0F}Fodder
Food for cows and sheep.
Put it in the feed box in the
barn.{END}
{F3}{0F}Pasza Jedzenie dla krów i owiec. Umieść to w polu do karmienia w stodole.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
105. TAK 1
{F3}{0F}Chicken feed
Put it in the feed box in the
hen house.{END}
{F3}{0F}Pasza dla kur Umieść to w polu do karmienia w kurniku.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
106. TAK 1
{F3}{0F}Fodder
Food for cows and sheep.
20G each.{END}
{F3}{0F}Pasza Jedzenie dla krów i owiec. 20G każdy.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
107. TAK 1
{F3}{0F}Chicken feed. 10G each.{END}
{F3}{0F}Ziarno dla kur. 10G za porcje.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
112. TAK 1
{F3}{0F}Something wrapped as a gift.
What's inside is...{END}
{F3}{0F}Coś zostało zapakowane jako prezent. Co może być w środku...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
126. TAK 1
{F3}{0F}Char print{END}
{F3}{0F}Zdjęcie Zwęglacza{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
132. TAK 1
{F3}{0F}Fish Food
Put it in the Fish Pond.
One is enough to feed all fish
in the pond.{END}
{F3}{0F}Pokarm dla ryb Wrzuć do stawu. Jedno wystarczy by nakarmić wszystkie ryby.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
133. TAK 1
{F3}{0F}Orange Cup fruit
You can only grow this in
a Hothouse. You can both eat
it and sell it.{END}
{F3}{0F}Owoc "Pomarańczowa Filiżanka" Możesz go wyhodować jedynie w szklarni. Możesz go zjeść lub sprzedać.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
136. TAK 1
{F3}{0F}Mayonnaise S
Can be made by putting eggs in
the Mayonnaise maker.
Can also be handmade.
Just a small amount.{END}
{F3}{0F}Majonez S Może zostać zrobiony przez wrzucenie jaja do Maszyny do Majonezu. Można go zrobić samemu. Mały rozmiar.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
137. TAK 1
{F3}{0F}Mayonnaise M
Can be made by putting eggs in
the Mayonnaise maker.
Can also be handmade.
A regular amount.{END}
{F3}{0F}Majonez M Może zostać zrobiony przez wrzucenie jaja do Maszyny do Majonezu. Można go zrobić samemu. Średni rozmiar. {END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
138. TAK 1
{F3}{0F}Mayonnaise L
Can be made by putting eggs in
the Mayonnaise maker.
Can also be handmade.
A large amount.{END}
{F3}{0F}Majonez L Może zostać zrobiony przez wrzucenie jaja do Maszyny do Majonezu. Można go zrobić samemu. Duży rozmiar.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
139. TAK 1
{F3}{0F}Milk S
Delicious milk, straight from
the cow.
Just a small amount.{END}
{F3}{0F}Mleko S Pyszne mleko produkowane przez krowę. Mały rozmiar.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
140. TAK 1
{F3}{0F}Milk M
Delicious milk, straight from
the cow.
A regular amount.{END}
{F3}{0F}Mleko M Pyszne mleko produkowane przez krowę. Średni rozmiar.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
141. TAK 1
{F3}{0F}Milk L
Delicious milk, straight from
the cow.
A large amount.{END}
{F3}{0F}Mleko L Pyszne mleko produkowane przez krowę. Duży rozmiar.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
142. TAK 1
{F3}{0F}Cheese S
Can be made by putting milk in
the Cheese maker.
Just a small amount.{END}
{F3}{0F}Ser S Może być zrobiony przez wrzucenie mleka do Maszyny do Sera. Mały rozmiar.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
143. TAK 1
{F3}{0F}Cheese M
Can be made by putting milk in
the Cheese maker.
A regular amount.{END}
{F3}{0F}Ser M Może być zrobiony przez wrzucenie mleka do Maszyny do Sera. Średni rozmiar.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
144. TAK 1
{F3}{0F}Cheese L
Can be made by putting milk in
the Cheese maker.
A large amount.{END}
{F3}{0F}Ser L Może być zrobiony przez wrzucenie mleka do Maszyny do Sera. Duży rozmiar.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
145. TAK 1
{F3}{0F}Wool S
Soft wool sheared from sheep.
Just a small amount.{END}
{F3}{0F}Wełna S Miękka wełna zgolona z owcy. Mały rozmiar.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
146. TAK 1
{F3}{0F}Wool M
Soft wool sheared from sheep.
A regular amount.{END}
{F3}{0F}Wełna M Miękka wełna zgolona z owcy. Średni rozmiar.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
147. TAK 1
{F3}{0F}Wool L
Soft wool sheared from sheep.
A large amount.{END}
{F3}{0F}Wełna L Miękka wełna zgolona z owcy. Duży rozmiar.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
148. TAK 2
{F3}{0F}Yarn ball S
Can be made by putting wool in
the Yarn maker.
Just a small amount.{END}
{F3}{0F}Kula Przędzy S Zrobiony przez wrzucenie wełny do Maszyny do Przędzy. Tylko mały rozmiar.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.