Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_5DA6000_3

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_5DA6000_3

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
1. TAK 1
{F6}{0F}Ah, {0B}{40}...you seem happy
today...{END}
{F6}{0F}Ah, {0B}{40}...Wyglądasz dzisiaj na wesołą...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
{F6}{0F}Ah, {0B}{40}...you seem moody
today...{END}
{F6}{0F}Ah, {0B}{40}...Wyglądasz dzisiaj na markotną...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 4
{F6}{0F}There is some small writing
near the door...
[pause]
{F3}{0F}Zack's house.
Do not enter without
permission.{END}
{F6}{0F}Koło drzwi jest coś napisane...[pause]Dom Zack'a. Nie wchodzić bez pozwolenia.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 1
{F3}{0F}A tree stump.
Can't split with an Ax that
has not been leveled-up...{END}
{F3}{0F}Pniak. Nie rozłupiesz go bez ulepszonej siekiery...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 1
{F3}{0F}A big stone.
Can't break with a Hammer that
has not been leveled-up...{END}
{F3}{0F}Duży kamień. Nie rozłupiesz go bez ulepszonego młota...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 1
{F3}{0F}A rock.
Can't break with a Hammer that
has not been leveled-up...{END}
{F3}{0F}Głaz. Nie rozłupiesz go bez ulepszonego młota...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
{F6}{0F}The cows here are always
healthy...{END}
{F6}{0F}Tutejsze krowy są zawsze zdrowe...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
{F6}{0F}The sheep here are always
fluffy...{END}
{F6}{0F}Tutejsze owce są zawsze puszyste...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
{F6}{0F}Good little Nora.
You're always here at The Inn,
aren't you?{END}
{F6}{0F}Kochana, mała Nora. Jesteś zawsze w gospodzie, prawda?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 1
{F6}{0F}Never heard of an Inn raising
cats...
Have they settled here?{END}
{F6}{0F}Nie wiedziałem, że w gospodzie hodują koty. Zamieszkały tu?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Those are fruit and vegetable
seeds. We're selling seeds for
Summer now, but if you have
a Hothouse you can plant them
[pause]
any time.
Each bag has 9 seeds.
You can eat the crops you
harvest or you can sell them.
[pause]
Are there any particular seeds
you want to buy?
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To są nasiona owoców i warzyw. Aktualnie sprzedajemy nasiona na lato, ale jeśli posiadasz szklarnię, możesz posadzić je[pause]kiedy zechcesz. Każda paczka zawiera 9 nasion. Rośliny, które zasadzisz możesz zjeść bądź sprzedać.[pause]Chciałbyś kupić jakieś konkretne nasiona?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Those are fruit and vegetable
seeds. We're selling seeds for
Fall now, but if you have
a Hothouse you can plant them
[pause]
any time.
Each bag has 9 seeds.
You can eat the crops you
harvest or you can sell them.
[pause]
Are there any particular seeds
you want to buy?
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To są nasiona owoców i warzyw. Aktualnie sprzedajemy nasiona na jesień, ale jeśli posiadasz szklarnię, możesz posadzić je
[pause]
kiedy zechcesz. Każda paczka zawiera 9 nasion. Rośliny, które zasadzisz możesz zjeść bądź sprzedać.
[pause]
Potrzebujesz czegoś konkretnego?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Those are fruit and vegetable
seeds over there. If you have
a Hothouse you can plant any
seed any time of the year.
[pause]
But if you intend to grow
plants outside, use the
  button to check when to
plant each kind of seed.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To są nasiona warzyw i owoców. Jeśli masz szklarnię, możesz zasiać dowolne nasiona kiedy zechcesz.
[pause]
Ale jeśli chcesz posiać je na zewnątrz, użyj klawisza   by sprawdzić, kiedy możesz je zasiać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 3
{F3}{0F}Amount of fish food: {15}{40}
The Fish Pond is frozen over
in Winter, so you cannot add
or remove fish.{END}
{F3}{0F}{F3}{0F}Ilość pokarmu dla ryb: {15}{40}
Staw zamarza na zimę, więc nie możesz wpuszczać, ani wyławiać ryb.{END}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 3
{F6}{0F}{0C}{40} and Hana's puppies.
Both look just like {0C}{40}...{END}
{F6}{0F}{0C}{40}i szczeniaczki Hany. Obydwa wyglądają jak{0C}{40}...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 4
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Ouch{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Auć{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}{0F}{40}
!
{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}{0F}{40}
!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, say something
to Popuri!
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, powiedź coś do Popuri!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, say something
to Ann!
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, powiedź coś do Ann!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, say something
to Karen!
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, powiedź coś do Karen!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, say something
to Mary!
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, powiedź coś do Mary!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
0. TAK 3
{F6}{0F}There, there {0B}{40}...
Grow up fast!{END}
{F6}{0F}Hej, hej {0B}{40}... Rośnij zdrowo!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You put the Fish Food in the
Fish Pond.
Just one per day, no matter
how many fish you have.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wrzucaj jedzenie dla ryb do stawu. Tylko jedną porcję dziennie, nieważne ile masz ryb.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
{F3}{0F}On rainy days put the horse
in the stable!
And don't forget to Brush it!{END}
{F3}{0F}W deszczowe dni chowaj konia do stajni! I nie zapomnij go szczotkować!{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 1
{F6}{0F}There, there...how you doing
Gauguin?{END}
{F6}{0F}Proszę, proszę... jak się miewasz Gauguin?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 1
{F6}{0F}There, there...how you doing
little Hana?{END}
{F6}{0F}Proszę, proszę... jak się miewasz Hana?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 1
{F6}{0F}There, there...how you doing
little Yone?{END}
{F6}{0F}Proszę, proszę... jak się miewasz mały Yone?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 1
{F6}{0F}There, there...how you doing
MAx?{END}
{F6}{0F}Proszę, proszę... jak się miewasz MAx?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 1
{F6}{0F}There, there...how you doing
little Chibi?{END}
{F6}{0F}Proszę, proszę... jak się miewasz Chibi?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 1
{F6}{0F}There, there...how you
doing Tim?{END}
{F6}{0F}Proszę, proszę... jak się miewasz Tim?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.