Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_5DA6000_1

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_5DA6000_1

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Corn seeds you plant in the
Summer. They're expensive at
300G a bag, and they take
a long time to grow.
[pause]
But you can harvest a lot of
corn from one plant and you
can sell them for 100G
a piece.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Kukurydzy sieje się w Lecie. Jeden worek kosztuje 300G, a wykiełkowanie zajmuje im sporo czasu.
[pause]
Ale plony możesz zbierać wielokrotnie i sprzedawać je po 100G za sztukę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Onion seeds you plant in the
Summer.
One bag costs 150G.
Onions are a good deal because
[pause]
they're cheap and you can
harvest them quickly.
You can sell them for 80G
a piece.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Cebuli sadzi się w Lecie. Jeden worek kosztuje 150G. Cebula jest dobra ponieważ
[pause]
jest tania i szybko rośnie. Możesz ją sprzedać po 80G za sztukę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pumpkin seeds you plant in the
Summer.
They're fairly expensive at
500G a bag, and they take a
long time to grow.
[pause]
But pumpkin is good for you
and you can sell them for 250G
a piece.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Dyni sieje się w Lecie. Są dosyć drogie bo po 500G za worek i bardzo długo rosną.
[pause]
Ale Dynia jest zdrowa i możesz ją sprzedać za 250G za sztukę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Eggplant seeds you plant in
the Fall.
The eggplants sell for 80G
a piece, and you can harvest
[pause]
many times from each plant, so
they're a good deal.
One bag of seeds costs 120G.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Bakłażana sadzi się na Jesień. Możesz sprzedać go po 80G za sztukę i możesz je wielokrotnie
[pause]
zebrać, więc to dobry interes. Jeden worek kosztuje 120G.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Carrot seeds you plant in the
Fall.
You can sell carrots for 120G
a piece and they are also good
[pause]
to eat.
One bag costs 300G.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Marchwi sieje się na Jesień. Możesz je sprzedać po 120G za sztukę a do tego są bardzo smaczne.
[pause]
Jeden worek kosztuje 300G.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sweet potato seeds you plant
in the Fall.
One bag costs 300G.
But they grow fast, you get
[pause]
big harvests, and you can sell
them for 120G a piece.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Słodkiego Ziemniaka sieje się na Jesień. Jeden worek kosztuje 300G ale za to szybko i obficie rosną.
[pause]
Możesz je sprzedać po 120G za sztukę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Spinach seeds you plant in the
Fall.
You can sell the spinach
plants for 80G each.
[pause]
At 200G a bag they're
inexpensive, plus they grow
fast.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasiona Szpinaku sieje się na Jesień. Możesz go sprzedać po 80G za sztukę.
[pause]
Kosztują tylko 200G a do tego bardzo szybko rosną.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You can plant grass seed
anytime but Winter.
They cost 500G per bag.
You don't need to bother
[pause]
watering it. And once the
grass grows tall you can cut
it down to make fodder.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Trawę możesz zasiać w każdą porę roku oprócz zimy. Kosztują 500G za worek. Nie musisz
[pause]
jej podlewać, a gdy trawa urośnie, po ścięciu będziesz mógł ją przerobić na paszę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That's Fish Food over there.
Just add food to the Fish Pond
once daily.
How many do you want to buy?
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To Karma dla Ryb. Każdego dnia po prostu wrzuć trochę do Stawu. Ile chcesz kupić?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you very much.
I'll have the Fish Food brought
to your Feed Box on the farm.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję za zakup. Dostarczę karmę dla ryb do twojego pojemnika na farmie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That Bin can hold a lot of
stuff for shipment.
It costs 5000G.
Want to buy it?
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ten Kosz może zmieścić bardzo dużo towaru na sprzedaż. Kosztuje 5000G. Podać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, I'll have that Bin
delivered to your farm later.
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze, Kosz zostanie dostarczony na twoją farmę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oil is one of the basics, used
for deep frying and stir
frying. It costs 50G.
Want to buy some?
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Olej jest jednym z podstawowych produktów używanych do smażenia. Kosztuje 50G. Ile podać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Flour is used for baking
sweets. It costs 50G.
Want to by some?
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mąka jest używana do wypieku ciast i innych słodkości. Kosztuje 50G. Podać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Curry Powder is essential if
you ever want to make curry.
It costs 50G. Want to by some?
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyprawa Curry jest niezbędna jeśli chcesz przygotować Curry. Kosztuje 50G. Podać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 1
Jeff
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That's a Blue Feather.
Guys use those to propose
marriage to their sweethearts.
It costs 1000G. Want to by it?
{END}
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Błękitne Pióro. Mężczyźni używają go by poprosić swoją ukochaną o rękę. Kosztuje 1000G. Podać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
So, why are we here today?
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Więc dlaczego tu dzisiaj jesteśmy ?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 1
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You know your body better than
anyone, but it's still good to
have a checkup. Then, if
there's a problem, we can treat
[pause]
it promptly.
So come for regular checkups.
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Znasz swoje ciało najlepiej ale i tak dobrze jest czasem się przebadać. Jeśli znajdziemy problem, będziemy mogli cie
[pause]
szybko wyleczyć. Więc zgłaszaj się na badania regularnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 2
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The checkup will show whether
your body is weak or tired.
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Badanie wskaże czy jesteś osłabiony czy przemęczony.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 1
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If the checkup shows that your
body is weak or tired, then
you can buy medicine that will
help you recover.
[pause]
If there is no big problem,
then you won't need medicine,
as long as you rest and eat
well.
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli badanie wskaże, że jesteś osłabiony lub przemęczony, kup lekarstwo, które pomoże ci się zregenerować.
[pause]
Jeśli to nie będzie nic poważnego a będziesz dobrze jadał i się wysypiał, to nie będziesz musiał brać lekarstw.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 1
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Bodigizer is a tonic you drink
when your body is weak.
It costs 500G a bottle.
Drink it when working makes
[pause]
you run out of breath.
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Bodigizer to napój, który pije się gdy jesteś osłabiony. Jedna butelka kosztuje 500G. Wypij, gdy praca stanie się
[pause]
zbyt męcząca.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 1
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Bodigizer XL costs 1000G.
It is stronger medicine than
regular Bodigizer, so drink it
when working forces you to sit
[pause]
down or collapse.
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Bodigizer XL kosztuje 1000G. Jest znacznie silniejszy niż Bodigizer, więc pij go tylko, gdy przez ciężką pracę
[pause]
siadasz lub się przewracasz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 1
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Turbojolt is a tonic you drink
when you're fatigued.
It costs 1000G a bottle.
Drink it when you look pale to
[pause]
yourself in the mirror.
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Turbojolt to napój, który się pije gdy jesteś przemęczony. Jedna butelka kosztuje 1000G. Wypij, gdy zauważysz,
[pause]
że robisz się blady.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 1
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Turbojolt XL costs 2000G.
It is stronger medicine than
regular Turbojolt, so drink it
only when you're condition is
[pause]
serious and you don't want to
check in to the hospital.
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Turbojolt XL kosztuje 2000G. Jest o wiele silniejszy niż Turbojolt, więc pij go tylko gdy twoj stan zdrowia jest
[pause]
na prawdę poważny, ale nie chcesz iść do szpitala.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 1
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The fee for a checkup is 10G.
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Opłata za badanie wynosi 10G.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 1
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What medicine would you like?
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Które lekarstwo podać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 2
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, let's begin the exam.
Open your mouth and say
ahhhh......
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze, zacznijmy badanie. Otwórz usta i powiedz Aaaaa......
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 1
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
No? Are you sure?
Well, if you think you're doing
OK, I guess it's not necessary.
Just take care of yourself.
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie? Jesteś pewny? Jeśli twierdzisz, że masz się dobrze, to nie musimy tego robić. Tylko dbaj o siebie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 2
Tim
Tim Tim:
{BE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Hmmm.........
.........Uh-huh...uh-huh...
......What the...?.........
...Ah, I see...............
{END}
Tim Tim:
{BE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Hmmm......... .........Uh-huh...uh-huh... ......Co jest...? .............Ah,Rozumiem............
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It seems like you've been
taking pretty good care of
yourself... I can't find anything
wrong.
[pause]
Are you really working on that
farm?
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wygląda na to, że dbasz o swoje zdrowie... Wszystko z tobą w porządku.
[pause]
Jesteś pewny, że pracujesz na farmie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.