Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_9

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_9

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
30. × 2
{F6}{0F}{16}{40} had her baby.
It needs a name...{END}
{F6}{0F}{16}{40}{F6}{0F}{16}{40} urodziła. Potrzebuje imienia...{END}{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}I wonder if he knows today is
the Winter Thanksgiving
Festival. Now is the time to
put this in his Rucksack.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Mam nadzieje, że on wie, iż dziś jest Zimowe Święto Dziękczynienia. Teraz jest dobra pora, żeby włożyć mu to do plecaka.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 4
{F6}{0F}Yahoo!
{17}{40} had her baby too!
It needs a name...{END}
{F6}{0F}Juhuu! {17}{40} miał też jej dziecko! Potrzebuje imienia...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 2
{F6}{0F}The egg hatched.
The chick needs a name...{END}
{F6}{0F}Jajko się wykluło. Pisklę potrzebuje imienia...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 1
{F6}{0F}This egg hatched, too.
This chick needs a name, too...{END}
{F6}{0F}To pisklę też się wykluło. Pisklę potrzebuje imienia...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 1
{F6}{0F}My family has gotten larger.
Time to work even harder...{END}
{F6}{0F}Moja rodzina się powiększa. Teraz będzie ciężej...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What, nothing today...?
{END}
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co, dzisiaj nic...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'll take the produce that's
in the bin.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wezmę produkty z tego kosza.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, you've got a lot here
today. Keep up the good work!
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, sporo masz tego dzisiaj. Trzymaj tak dalej!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 2
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't underestimate the
mountain in winter!
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie lekceważ Góry w zimę!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{86}{0F}
{2F}{0E}............
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Ha-ha-haaa.
That's a lively chicken.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{86}{0F}
{2F}{0E}............
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Ha-ha-haaa. Co za żywiołowy kurczak.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
70. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}, you don't seem to be
carrying a dish for the
festival. Please bring
something if you can.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}, nie wygląda na to że masz danie na festiwal. Proszę przynieś coś jeśli możesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
71. TAK 1
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}(Crash!)
[pause]
Ouch! ......Did he notice...?
He'll come get me today for
sure.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}(Rozbicie!)
[pause]
Ała! ......Czy on zauważył...? On na pewno dziś po mnie przyjdzie.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
72. TAK 1
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}(Crash!)
[pause]
Ouch! ...I wonder if I woke him
up... Today is the Winter
Thanksgiving Festival and
I don't want to spend it
[pause]
alone.
I'll just put this in here...{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}(Rozbicie!)
[pause]
Ała! ... Ciekawe czy go obudziłam ... Dziś jest Zimowy Festiwal Dziękczynienia i nie chce spędzić go
[pause]
sama. Po prostu położę to tutaj ...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
73. TAK 1
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}(Crash!)
[pause]
Oh, shoot! ......It looks like he's
still sleeping... {0F}{40},
do you remember what day it is
today?
[pause]
You probably don't remember.
[pause]
Or maybe you don't care...
But it's important to me...{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}(Rozbicie!)
[pause]
O kurcze! ......Wygląda na to że dalej śpi... {0F}{40}, czy pamiętasz jaki dziś dzień?
[pause]
Prawdopodobnie nie pamiętasz.
[pause]
Albo Cię nie obchodzi... Ale dla mnie to jest ważne...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
74. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}(Crash!)
[pause]
Uh! {0F}{40}...are you awake...?
Oh, you're already asleep.
I made this, so eat it!
Hick... I'm going back home...{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}(Rozbicie!)
[pause]
Uh! {0F}{40}...nie śpisz...? Oh, już śpisz. Zrobiłam to, więc zjedz to! Hick... Wracam do domu...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
75. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}(Crash!)
[pause]
M...my glasses... Phew...found them...
Oh good, he's sleeping.
I wonder if he'll be surprised
[pause]
when he wakes up in the
morning.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}(Rozbicie!)
[pause]
M...Moje okulary... Uff... znalazłam... O Boże, on śpi. Zastanawiam się czy będzie zaskoczony
[pause]
kiedy rano się obudzi.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
76. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}Oh no!! I went through all
this trouble getting up early
and bringing this chocolate
and his Rucksack is full!
[pause]
...Today is the Thanksgiving
Festival.
It's no fun if we can't be
together...{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}O nie! Przeszłam przez te wszystkie problemy wstając wcześnie i przynosząc czekoladę a jego plecak jest pełen!
[pause]
... Dziś jest Festiwal Dziękczynienia. Nie będzie zabawy, jeśli nie możemy być razem ...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
77. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}Oh, his Rucksack is full!
And he won't notice it if I put
it anywhere else...
[pause]
It's hopeless... I made this
chocolate special, but I guess
I'll just have to take it back
home. See you, {0F}{40}...{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}Och, jego plecak jest pełen! A on nie zauważy, jeśli położę to gdzie indziej...
[pause]
Bezsensu...Zrobiłam specjalnie tę czekoladę, ale myślę że, po prostu zabiorę ją z powrotem domu. Do zobaczenia, {0F}{40}...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
78. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}The Rucksack is full.
This chocolate won't fit
inside.
[pause]
If he's too busy to come and
get me, then he won't notice
the chocolate unless it's in
his Rucksack.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Plecak jest pełny. Czekolada nie zmieści się wewnątrz.
[pause]
Jeśli jest zbyt zajęty, aby przyjść po mnie, to nie zauważy czekolady, chyba że będzie w jego plecaku.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
79. TAK 3
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}...Here I am, early in the early
morning with chocolate because
today's the Winter Thanksgiving
Festival...
[pause]
And despite that, you've got
your Rucksack so full there's
no room for anything else!
[pause]
......Hick, I'm going back home.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}...Jestem tu wcześnie, wczesnym porankiem z czekoladą ponieważ dziś jest Zimowe święto Dziękczynienia...
[pause]
I pomimo tego ,że masz tak pojemny plecak nie ma tam miejsca na nic innego!
[pause]
......Hick, Ja wracam do domu.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
80. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}Sigh... Here we are spending the
Winter Thanksgiving Festival
alone. It's as if we're not even
a couple.
[pause]
I thought I'd surprise you with
chocolate, but your Rucksack
was so full it wouldn't fit...
What a sad turn of events...{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}Ech... Spędzamy tu Zimowe Święto Dziękczynienia sami. To jest prawie tak jakbyśmy nie byli parą.
[pause]
Myślałam że sprawię ci niespodziankę tą czekoladą, ale twój plecak był tak pełny że nie mogłam tam tego włożyć... Cóż za smutny obrót zdarzeń...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
81. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, let's ask the Gourmet to
begin the judging.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Okej, zapytajmy smakosza czy może już zacząć oceniać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
82. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is that so?
Well then let me know when it's
all right to start the
judging.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czyż tak? W takim wypadku daj mi znać kiedy mogę zacząć sędziować.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
84. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
......Oh... Ann must be hurt.
{END}
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
....Oh... Ann musi być zraniona.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
85. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cow Festival isn't over
yet, {0A}{40}.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Festiwal Krów jeszcze się nie zakończył, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
86. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well hello there, {0A}{40}.
Come view the moon with me.
It's beautiful today.
But then, it is the
[pause]
Moon-Viewing Day after all.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure, I'll view the moon
 I'm going home to sleep
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
O witaj, {0A}{40}. Chodź popatrz ze mną na księżyc. Jest dziś piękny. Zresztą i tak jest dziś
[pause]
Dzień Oglądania Księżyca.{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Pewnie, pooglądam księżyc. Ide do domu spać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
87. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, is that so...
{END}
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, ach tak ...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
88. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{4D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hmmmm... Being single can be
lonely.
{END}
Zack Zack:
{4D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hmmmm... Bycie singlem może być samotne.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
89. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That's right... the girls in the
village have all gotten
married.
{END}
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zgadza się... wszystkie panny z wioski już wzięły ślub.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.