Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_9

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_9

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
20. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}I wonder if he knows today is
the Winter Thanksgiving
Festival. Now is the time to
put this in his Rucksack.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Mam nadzieje, że on wie, iż dziś jest Zimowe Święto Dziękczynienia. Teraz jest dobra pora, żeby włożyć mu to do plecaka.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 4
{F6}{0F}Yahoo!
{17}{40} had her baby too!
It needs a name...{END}
{F6}{0F}Juhuu! {17}{40} miał też jej dziecko! Potrzebuje imienia...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 2
{F6}{0F}The egg hatched.
The chick needs a name...{END}
{F6}{0F}Jajko się wykluło. Pisklę potrzebuje imienia...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 1
{F6}{0F}This egg hatched, too.
This chick needs a name, too...{END}
{F6}{0F}To pisklę też się wykluło. Pisklę potrzebuje imienia...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 1
{F6}{0F}My family has gotten larger.
Time to work even harder...{END}
{F6}{0F}Moja rodzina się powiększa. Teraz będzie ciężej...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{86}{0F}
{2F}{0E}............
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Ha-ha-haaa.
That's a lively chicken.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{86}{0F}
{2F}{0E}............
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Ha-ha-haaa. Co za żywiołowy kurczak.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
70. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}, you don't seem to be
carrying a dish for the
festival. Please bring
something if you can.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}, nie wygląda na to że masz danie na festiwal. Proszę przynieś coś jeśli możesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
71. TAK 1
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}(Crash!)
[pause]
Ouch! ......Did he notice...?
He'll come get me today for
sure.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}(Rozbicie!)
[pause]
Ała! ......Czy on zauważył...? On na pewno dziś po mnie przyjdzie.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
72. TAK 1
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}(Crash!)
[pause]
Ouch! ...I wonder if I woke him
up... Today is the Winter
Thanksgiving Festival and
I don't want to spend it
[pause]
alone.
I'll just put this in here...{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}(Rozbicie!)
[pause]
Ała! ... Ciekawe czy go obudziłam ... Dziś jest Zimowy Festiwal Dziękczynienia i nie chce spędzić go
[pause]
sama. Po prostu położę to tutaj ...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
73. TAK 1
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}(Crash!)
[pause]
Oh, shoot! ......It looks like he's
still sleeping... {0F}{40},
do you remember what day it is
today?
[pause]
You probably don't remember.
[pause]
Or maybe you don't care...
But it's important to me...{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}(Rozbicie!)
[pause]
O kurcze! ......Wygląda na to że dalej śpi... {0F}{40}, czy pamiętasz jaki dziś dzień?
[pause]
Prawdopodobnie nie pamiętasz.
[pause]
Albo Cię nie obchodzi... Ale dla mnie to jest ważne...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
74. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}(Crash!)
[pause]
Uh! {0F}{40}...are you awake...?
Oh, you're already asleep.
I made this, so eat it!
Hick... I'm going back home...{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}(Rozbicie!)
[pause]
Uh! {0F}{40}...nie śpisz...? Oh, już śpisz. Zrobiłam to, więc zjedz to! Hick... Wracam do domu...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
75. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}(Crash!)
[pause]
M...my glasses... Phew...found them...
Oh good, he's sleeping.
I wonder if he'll be surprised
[pause]
when he wakes up in the
morning.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}(Rozbicie!)
[pause]
M...Moje okulary... Uff... znalazłam... O Boże, on śpi. Zastanawiam się czy będzie zaskoczony
[pause]
kiedy rano się obudzi.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
76. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}Oh no!! I went through all
this trouble getting up early
and bringing this chocolate
and his Rucksack is full!
[pause]
...Today is the Thanksgiving
Festival.
It's no fun if we can't be
together...{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}O nie! Przeszłam przez te wszystkie problemy wstając wcześnie i przynosząc czekoladę a jego plecak jest pełen!
[pause]
... Dziś jest Festiwal Dziękczynienia. Nie będzie zabawy, jeśli nie możemy być razem ...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
77. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}Oh, his Rucksack is full!
And he won't notice it if I put
it anywhere else...
[pause]
It's hopeless... I made this
chocolate special, but I guess
I'll just have to take it back
home. See you, {0F}{40}...{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}Och, jego plecak jest pełen! A on nie zauważy, jeśli położę to gdzie indziej...
[pause]
Bezsensu...Zrobiłam specjalnie tę czekoladę, ale myślę że, po prostu zabiorę ją z powrotem domu. Do zobaczenia, {0F}{40}...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
78. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}The Rucksack is full.
This chocolate won't fit
inside.
[pause]
If he's too busy to come and
get me, then he won't notice
the chocolate unless it's in
his Rucksack.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Plecak jest pełny. Czekolada nie zmieści się wewnątrz.
[pause]
Jeśli jest zbyt zajęty, aby przyjść po mnie, to nie zauważy czekolady, chyba że będzie w jego plecaku.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
79. TAK 3
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}...Here I am, early in the early
morning with chocolate because
today's the Winter Thanksgiving
Festival...
[pause]
And despite that, you've got
your Rucksack so full there's
no room for anything else!
[pause]
......Hick, I'm going back home.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}...Jestem tu wcześnie, wczesnym porankiem z czekoladą ponieważ dziś jest Zimowe święto Dziękczynienia...
[pause]
I pomimo tego ,że masz tak pojemny plecak nie ma tam miejsca na nic innego!
[pause]
......Hick, Ja wracam do domu.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
80. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}Sigh... Here we are spending the
Winter Thanksgiving Festival
alone. It's as if we're not even
a couple.
[pause]
I thought I'd surprise you with
chocolate, but your Rucksack
was so full it wouldn't fit...
What a sad turn of events...{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}Ech... Spędzamy tu Zimowe Święto Dziękczynienia sami. To jest prawie tak jakbyśmy nie byli parą.
[pause]
Myślałam że sprawię ci niespodziankę tą czekoladą, ale twój plecak był tak pełny że nie mogłam tam tego włożyć... Cóż za smutny obrót zdarzeń...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
81. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, let's ask the Gourmet to
begin the judging.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Okej, zapytajmy smakosza czy może już zacząć oceniać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
82. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is that so?
Well then let me know when it's
all right to start the
judging.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czyż tak? W takim wypadku daj mi znać kiedy mogę zacząć sędziować.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
84. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
......Oh... Ann must be hurt.
{END}
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
....Oh... Ann musi być zraniona.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
85. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cow Festival isn't over
yet, {0A}{40}.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Festiwal Krów jeszcze się nie zakończył, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
92. TAK 3
{F3}{0F}D button: Move/Change Quantity
  button:Select
  button:Cancel
Start:Quit buying tickets{END}
{F3}{0F}Przycisk D: Ruch/Zmiana Ilości   przycisk:Wybierz   przycisk:Anuluj Start:Wyjdź z kupowania biletów{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
93. TAK 1
Popuri
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7C}{0F}
{2A}{0E}............
[pause]
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{74}{0F}{2F}{0E}Oh, h-h-hi {0A}{40}!
Actually, I'm just about to get
married with Karen.
Isn't that right, Popuri?
[pause]
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7C}{0F}{2A}{0E}........................
[pause]
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{70}{0F}{2F}{0E}S-s-so, we want you to attend
too, because...we're family.
[pause]
Popuri Popuri:
{70}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7B}{0F}{2A}{0E}Family, huh? ...Now why would
anybody think that?
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{73}{0F}{2F}{0E}Popuri!! That's enough!
You should apologize!
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6F}{0F}{2F}{0E}............Hmphhh..................!
[pause]
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{78}{0F}{2F}{0E}But it's his fault!!!!!!!
[pause]
Rick Rick:
{78}{0F}{F7}{0F}{6F}{0F}A-a-anyway, today's our
wedding. So please attend, OK?
And I'll send Popuri back to
you. Never let her go again!
[pause]
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6E}{0F}{2A}{0E}......
[pause]
Popuri Popuri:
{6E}{0F}{F7}{0F}Ahem...   Let's go, {0F}{40}.
{END}
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7C}{0F}
{2A}{0E}............
[pause]
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{74}{0F}{2F}{0E}Oh, h-h-hi {0A}{40}! Właściwie, jestem bliski wziąć ślub z Karen. Coś nie tak, Popuri?
[pause]
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7C}{0F}{2A}{0E}........................
[pause]
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{70}{0F}{2F}{0E}W-w-ięc, chcemy cię zaprosić bo... jesteśmy rodziną.
[pause]
Popuri Popuri:
{70}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7B}{0F}{2A}{0E}Rodziną, huh? ...Dlaczego ktoś by miał tak myśleć?
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{73}{0F}{2F}{0E}Popuri!! Dość tego! Powinnaś przeprosić!
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6F}{0F}{2F}{0E}............Hmphhh..................!
[pause]
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{78}{0F}{2F}{0E}Ale to jego wina!!!!!!!
[pause]
Rick Rick:
{78}{0F}{F7}{0F}{6F}{0F}Tak czy inaczej dziś jest nasz ślub więc proszę przyjdz OK? Wyśle Popuri spowrotem do ciebię. Nigdy nie pozwól jej odejść jeszcze raz!
[pause]
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6E}{0F}{2A}{0E}......
[pause]
Popuri Popuri:
{6E}{0F}{F7}{0F}Ahem...   Chodzmy, {0F}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
95. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EE}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Ummm...
[pause]
Ahem...
I'm back. Dad finally just blew
up. He said it was important
to be escorted by my husband
[pause]
to the Goddess Festival...
[pause]
Would you please come with me
to the Square?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Go to the Square
 Not yet
{END}
Jeff Jeff:
{EE}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Ummm...
[pause]
Ahem... Wróciłam. Tata miał nareszcie racje. Mówił że to ważne żeby być odprowadzaną przez męża
[pause]
na Festiwal Bogini
[pause]
Czy mógłbyś odprowadzić mnie na Plac Różany? {FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Idź na plac Jeszcze nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
97. TAK 2
{F1}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
...What do you mean by that
face? Is there something wrong
with me coming back home?
[pause]
You haven't asked another girl,
have you?! So, will you take
me to the Square?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Go to the Square
 Not yet
{END}
{F1}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
...O co Ci chodzi z tą miną? Coś się stało że jestem w domu?
[pause]
Nie poprosiłeś innej dziewczyny prawda? Więc pójdziesz ze mną na Plac?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Idź na Plac Jeszcze nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
98. TAK 2
Jeff
Jeff Jeff:
{EB}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
...It's very sad to show up at
a village festival without the
person you're supposed to be
with.
[pause]
...I'm dancing this year, too.
You'll watch won't you?
You'll escort me to the Square,
won't you?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Go to the Square
 Not yet
{END}
Jeff Jeff:
{EB}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
...To bardzo smutne pokazać się na festiwalu bez osoby z którą by się chciało być.
[pause]
...Tańczyłam w zeszłym roku. Patrzyłeś na mnie nieprawdaż? Odprowadzisz mnie na Plac prawda?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Idź na Plac Jeszcze nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
99. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, what do you think?
This was your grandpa's farm.
It's been neglected for quite
some time,
so it's a bit of a mess...
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cóż, co o tym myślisz? To było gospodarstwo twojego dziadka. Dość długi czas było zaniedbywane, więc jest trochę w rozsypce...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
100. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do you remember when you were
young and spent summer
vacation on this farm......?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pamiętasz kiedy byłeś młody Spędziłeś wakacje w tym gospodarstwie......?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
101. TAK 2
{F6}{0F}I'm sorry but I've had to cancel
the family trip this summer.
[pause]
I couldn't rearrange my work
schedule...I'm sorry. I know
I promised you. Please
understand...I'm very busy.{END}
{F6}{0F}Przykro mi ale zrezygnowałem z wyjazdu rodzinnego tego lata.
[pause]
Nie mogłem zmienić mojego harmonogramu pracy. Przepraszam i wiem że Ci obiecałem. Proszę zrozum. Jestem bardzo zajęty.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 1
{F6}{0F}...I'll make up for this...{END}
{F6}{0F}...Wynagrodzę Ci to...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.