Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_8

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_8

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
60. × 2
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The price for golden wool is
up again.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
cena za złotą wełnę jest większa.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. × 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This year's winner had
a wonderful shape and
high-quality wool.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Owca tegorocznego zwycięzcy miała wspaniały kształt i wysokiej jakości wełnę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. × 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Then I'll take {0C}{40} to the
Square tomorrow morning.
The race starts at 10AM.
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Następnie Zabiorę {0C}{40} na Plac jutro rano. Wyścig rozpoczyna się 10AM.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
64. × 1
Zack
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I see.
Well, I have to make my
rounds.
{END}
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rozumiem. Cóż, muszę zrobić swoją rundę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
67. × 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Our Hana is running too.
We're looking for other people
to join in.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasza Hana zbyt dużo pracuje. Poszukujemy innych ludzi dołączcie do nas!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
68. × 1
May
May May:
{8C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hana is running.
I wanted to be in the race,
too, but Hana is faster than
me.
{END}
May May:
{8C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hana pracuje. Chciałem zostać w wyścigu, ale Hana jest szybszy odemnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
76. × 1
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
We have a cat.
He's very good at catching
mice, but it likes to show us
its trophies.
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Mamy kota. Jest bardzo dobry w łapaniu Myszy, ale lubi pokazywać nam Jego trofea.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
77. × 1
Doug
Doug Doug:
{CF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I want to try that thing...
oh, what's it called?
You throw it and your dog
catches it... Oh, I can't
[pause]
remember the name.
{END}
Doug Doug:
{CF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chcę tego spróbować ... oh, jak się nazywał? Rzucasz ją i Twój pies ją łapie ... Oh, nie mogę
[pause]
przypomnieć imienia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
82. × 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I think Hana did a good job.
Let's treat her special when
we get home.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Myślę, że Hana wykonał dobrą robotę. Niech traktują ją specjalnie gdy jest w domu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
83. × 1
May
May May:
{8A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Next time, I'll run the race
with Hana.
{END}
May May:
{8A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Następnym razem, będę działać w wyścigu z Hana.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
84. × 1
Saibara
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dogs are loyal to their
owners.
So owners should return that
with affection.
{END}
Saibara Saibara:
{D9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Psy są lojalne swoim właścicielą. Więc właściciele powinni zwracać z miłością.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
86. × 1
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Some dogs are really into it,
and others have no interest
at all.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Niektóre psy nie są do niego stworzone, i inni nie mają żadnego interesu w tym.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
87. × 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zack's job has him go to so
many places, so he knows the
most about homes that raise
dogs.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Praca Zacka zmusza go do podróżowania, więc zna domy przygarniają psy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
88. × 1
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Just watching dogs play makes
me happy.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oglądając zabawy psów sprawia mi radość.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
103. × 2
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That was great, {0A}{40}.
How do you practice?
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To było świetne, {0A}{40}. Jak ćwiczyliście?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 5
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh, hi {0F}{40}.
Good timing.
The moon is beautiful.
Let's watch together.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} OK
 No, I'm going to bed
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Cześć {0F} {40}. Masz niezłe wyczucie czasu. Księżyc jest przepiękny. Chodź, pooglądamy go razem.{FC} {0F} {FA} {0F} {F6} {0F} {F4} {0F} {F5} {0F} {2F} {0E} OK Nie, idę spać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, hello {0A}{40}.
Today is Moon-Viewing Day and
it should be a beautiful
sight.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Stay and watch
 Go home to bed
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
O, cześć {IM} {IE}. Dzisiaj mamy Dzień Oglądania Księżyca, więc widok powinien być piękny. {FC} {0F} {FA} {0F} {F6} {} {0F F4} {0F} {F5} {0F} {2F} {0E} Zostań i oglądaj Idź do domu spać
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Today is Moon-Viewing Day,
remember? There's not a cloud
in the sky. Let's watch
together.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} OK
 No, I'm going to bed
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Pamiętasz, że dziś jest Dzień Oglądania Księżyca? Niebo jest bezchmurne. Popatrzmy na księżyc razem. {FC} {0F} {FA} {0F} {F6} {OF} {F4} {0F} {F5} {0F} {2F} {0E} OK Nie, idę spać
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tomorrow we're holding the
Sheep Festival at my ranch
at 10AM.
[pause]
Do you want to enter a sheep
from the {0D}{40} farm?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I do
 No, I don't
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jutro od 10:00, na moim ranczu, odbywać się będzie Festiwal Owiec.
[pause]
Chcesz zgłosić swoją owcę z farmy {0D}{40} ? {FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, chcę Nie, nie chcę
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well then, choose a sheep.
Any big sheep will do, but not
one that you've just sheared.
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W takim razie wybierz owcę. Każda dorosła owca, oprócz tych które są ostrzyżone, może wziąć udział.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, I think you have good
sheep.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, Myślę że masz dobrą owce.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is this the sheep you want to
enter?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 No
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy to jest ta owca którą chcesz zgłosić? {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ok, then I'll take it with me.
Be sure to come tomorrow.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ok, w takim razie wezmę ją ze sobą. Nie zapomnij przyjść jutro
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sheep scare me with their
eyes... Is it just that they're
sleepy?
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Owce przerażają mnie swoimi oczami...Czy to tylko dlatego, że są śpiące?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
It's cute.   So puffy.
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Jest słodka.   Taka puszysta.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 3
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My blanket is made from sheep
hair. Grandpa made it for me.
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mój koc zrobiony jest z owczej wełny. Dziadek zrobił go dla mnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sheep keep cool by getting
their wool sheared, and people
keep warm using that wool.
It all works out pretty well.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Owce muszą zachować zimną krew przez okres strzyżenia ich wełny, a ludzie okryć użycie wełny. To wszystko działa całkiem dobrze.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 1
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'd like to try shearing sheep.
You have sheep, right?
Would you let me try it
sometime?
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chciałbym spróbować ostrzyc owce. Masz owce, prawda? Czy pozwolisz kiedyś mi spróbować?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Saibara makes a machine that
converts wool into balls of
yarn. Isn't he great?
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Saibara zrobił maszynę która przerabia wełnę na kule przędzy. Czyż nie jest on wspaniały?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I came to watch, too.
All the sheep look great...
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ja przyszedłem, aby obejrzeć, jak dobrze wyglądają wszystkie owce...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.