Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_8

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_8

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
2. TAK 5
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh, hi {0F}{40}.
Good timing.
The moon is beautiful.
Let's watch together.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} OK
 No, I'm going to bed
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Cześć {0F} {40}. Masz niezłe wyczucie czasu. Księżyc jest przepiękny. Chodź, pooglądamy go razem.{FC} {0F} {FA} {0F} {F6} {0F} {F4} {0F} {F5} {0F} {2F} {0E} OK Nie, idę spać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, hello {0A}{40}.
Today is Moon-Viewing Day and
it should be a beautiful
sight.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Stay and watch
 Go home to bed
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
O, cześć {IM} {IE}. Dzisiaj mamy Dzień Oglądania Księżyca, więc widok powinien być piękny. {FC} {0F} {FA} {0F} {F6} {} {0F F4} {0F} {F5} {0F} {2F} {0E} Zostań i oglądaj Idź do domu spać
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Today is Moon-Viewing Day,
remember? There's not a cloud
in the sky. Let's watch
together.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} OK
 No, I'm going to bed
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Pamiętasz, że dziś jest Dzień Oglądania Księżyca? Niebo jest bezchmurne. Popatrzmy na księżyc razem. {FC} {0F} {FA} {0F} {F6} {OF} {F4} {0F} {F5} {0F} {2F} {0E} OK Nie, idę spać
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tomorrow we're holding the
Sheep Festival at my ranch
at 10AM.
[pause]
Do you want to enter a sheep
from the {0D}{40} farm?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I do
 No, I don't
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jutro od 10:00, na moim ranczu, odbywać się będzie Festiwal Owiec.
[pause]
Chcesz zgłosić swoją owcę z farmy {0D}{40} ? {FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, chcę Nie, nie chcę
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well then, choose a sheep.
Any big sheep will do, but not
one that you've just sheared.
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W takim razie wybierz owcę. Każda dorosła owca, oprócz tych które są ostrzyżone, może wziąć udział.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, I think you have good
sheep.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, Myślę że masz dobrą owce.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is this the sheep you want to
enter?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 No
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy to jest ta owca którą chcesz zgłosić? {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ok, then I'll take it with me.
Be sure to come tomorrow.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ok, w takim razie wezmę ją ze sobą. Nie zapomnij przyjść jutro
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sheep scare me with their
eyes... Is it just that they're
sleepy?
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Owce przerażają mnie swoimi oczami...Czy to tylko dlatego, że są śpiące?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sheep keep cool by getting
their wool sheared, and people
keep warm using that wool.
It all works out pretty well.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Owce muszą zachować zimną krew przez okres strzyżenia ich wełny, a ludzie okryć użycie wełny. To wszystko działa całkiem dobrze.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Saibara makes a machine that
converts wool into balls of
yarn. Isn't he great?
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Saibara zrobił maszynę która przerabia wełnę na kule przędzy. Czyż nie jest on wspaniały?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I came to watch, too.
All the sheep look great...
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ja przyszedłem, aby obejrzeć, jak dobrze wyglądają wszystkie owce...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Stu got some wool from Barley,
and Grandma said she's going to
spin yarn and knit sweaters
for Stu and May.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Stu dostał trochę wełny od Barley'a, a babcia powiedziała, że ​​idzie dorobić na drutach swetry dla Stu i May.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey {0A}{40}, the Sheep
Festival isn't over yet.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej {IM} {IE}, Festiwal owiec jeszcze się nie skończył.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's almost time to decide the
winner. Have you looked over
the sheep yet?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I have
 No, I haven't
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nadeszła pora wyłonić zwycięzce. Zamknąłeś już Owce?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, zamknąłem Nie, nie zamknąłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well then, go take a look
around.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
No, to idź spojrzeć wokół.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 1
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}That concludes this year's
Sheep Festival.
Your sheep will be returned
by the person in charge,
[pause]
so please go home on your own.
[pause]
{F6}{0F}The Sheep Festival is over............{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}To podsumowując tegoroczny Festiwal Owiec. Twoje owce zostaną zwrócone przez osobę odpowiedzialną,
[pause]
więc proszę wrócić do domu na własną rękę.
[pause]
{F6} {0F} Festiwal Owiec kończy się ............{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}...And the winner is {1A}{40}
from the {0D}{40} farm.
She has high-quality wool and
is very friendly.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Everyone agreed on this one.
It was obvious you have taken
very good care of that sheep.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}... Zwycięzcą zostaje {1A} {40} z {0d} {40} gospodarstwa. Ma wysokiej jakości wełny i jest bardzo przyjazna.
[pause]
{87} {0F} {F7} {0F} Wszyscy się zgodzili. Było jasne była bardzo dobra opieka nad tą owcą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sheep are harder to figure out
than cows.
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Owce są trudniejsze do zrozumienia niż krowy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
51. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do you have a Yarn maker?
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy masz Yarn maker?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
53. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Why do sheep have such a high
voice?
There must be some reason.
{END}
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Dlaczego owce mają taki wysoki głos? Musi być jakiś powód.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
All the sheep were wonderful.
I look forward to this event
every year.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszystkie owce były wspaniałe. Nie mogę się doczekać tego wydarzenia w przyszłym roku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
56. TAK 1
Tim
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Instead of just looking at
sheep, maybe we should have
a sheep shearing contest.
I think I'd do pretty well in
[pause]
that, since I use scissors a lot.
{END}
Tim Tim:
{C1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zamiast po prostu patrząc na owce, może powinniśmy zorganizować konkurs strzyżenia owiec. Myślę, że to całkiem dobry pomysł
[pause]
skoro używam dużo nożyczek.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
69. TAK 2
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The important thing in the Dog
Race is for the dog and master
to understand each other.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ważną rzeczą w psich Wyścigach jest dla psa i pana zrozumieć siebie nawzajem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
71. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}
{2F}{0E}Oh, {0A}{40}.
Is your dog going to run?
[pause]
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}I know Hana from the Yodel
Ranch is running.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}She's very clever, but someone
other than her master is
running with her, so it may
be a handicap.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}
{2F}{0E}Och, {IM} {IE}. Czy Twój pies będzie biegać?
[pause]
{67} {0F} {F7} {0F} {66} {0F} Wiem Hana z Yodel Ranczo jest zapisany.
[pause]
{66} {0F} {F7} {0F} Ona jest bardzo mądra, ale ktoś inny z nią pracuje, więc może ona jest przeszkodą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
72. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello {0A}{40}. If you want
the race to start just tell
Zack at the reception desk.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj {IM} {IE}. Jeśli chcesz rozpocząć wyścig powiedz Zack jest w recepcji.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 1
Karen
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh, I want a dog...
{END}
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh, chce mieć psa...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
92. TAK 1
Doug
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
There are so many dogs,
and none of them are fighting.
They must be trained very
well.
{END}
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jest tak wiele psów, i żaden z nich nie walczy. Muszą być bardzo dobrze wyszkolone.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
93. TAK 1
Ann
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Since you live on a farm you
never have to take your dog
out for a walk. Lucky you.
{END}
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Ponieważ mieszkasz na farmie nie musisz wyprowadzać psa na spacer. Masz szczęście.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
95. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, congratulations on your
victory!
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, Gratulujemy udanego zwycięstwa!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.