Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_6

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_6

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
11. TAK 2
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Humph, your a pretty good
swimmer.
Gray didn't do well at all.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jesteś całkiem niezłym pływakiem. Gray'owi nie poszło najlepiej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 1
Saibara
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Seems you need more training.
{END}
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przydałby ci się trening.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Darn it, Grandpa's going to
chew me out again! Shoot!!
{END}
Gray Gray:
{D5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kurczę, Dziadek znowu mnie ochrzani! Do diaska!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
You did pretty well.
But you still have to work
today, right? Are you OK?
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Całkiem nieźle. Ale musisz wracać do pracy, prawda? Poradzisz sobie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Was it fun?
It feels good swimming in the
sea, doesn't it.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze się bawiłeś? Przyjemnie jest popływać w morzu, prawda?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You're swimming too, aren't you
{0A}{40}? Well then hurry up
and change your clothes.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ty też płyniesz, co nie? {0A}{40}? Więc pospieszcie się i zmieńcie strój.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, {0A}{40}, are you there?
It's me, Rick...
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Halo! Jesteś tu, {0A}{40}?↵ To ja, Rick...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi. Tomorrow we're holding the
Chicken Festival in the
Square. There's a contest to
see who has the strongest hen.
[pause]
If you want to enter
a chicken, bring it to the
Square tomorrow.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć. Jutro odbędzie się Festiwal Kurczaków na Placu. Jest to konkurs, który wyłoni najsilniejszą kurę.
[pause]
Jeśli chcesz wystawić swoją kurę, to przynieś ją na Plac jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Today's the Chicken Festival,
you know. We have a contest to
see who has the strongest hen.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wiesz, że dzisiaj jest Festiwal Kurczaków? Sprawdzimy która kura jest najsilniejsza.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Chicken Festival is fun.
Are you going to enter a hen,
{0A}{40}?
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Festiwal Kurczaków jest zabawny. Zamierzasz wystawić kurę, {0A}{40}?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}The Chicken Festival is over.
Please everyone take home your
hens and all the garbage from
the tournament.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Walki kurczaków skończył się. Proszę aby każdy zabrał swoje kury i pozostawione śmieci z turnieju.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Say, are you going to enter
the Chicken Festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I am
 No, I'm not
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Powiedz, chcesz wziąć udział w Walkach Kurczaków? {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
59. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{86}{0F}
{2F}{0E}Congratulations!
What a great win.
I've never seen such a powerful
hen.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Yes, we saw something great
today.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{86}{0F}
{2F}{0E}Gratulacje! Co za wspaniałe zwycięstwo. Nigdy przedtem nie widziałem tak mocarnej kury.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Tak, dziś byliśmy świadkami czegoś wielkiego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{18}{40} was really something.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{18}{40} na prawdę dał radę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
76. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That worked out good.
You should enter {18}{40}
again next year too.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To ci się udało dobrze. Powinieneś wziąć udział {18}{40} znowu za rok.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
96. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You know, it's much more fun to
join a team in the Tomato
Festival than to just watch
from the sidelines.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wiesz co, więcej zabawy jest gdy dołączysz do drużyny podczas Festiwalu Pomidorów niż będziesz tylko patrzył z boku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, hello {0A}{40}! Won't you
join our team?
We need young people.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 No, sorry
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, cześć {0A}{40}! Czy nie dołączysz do naszego zespołu? Potrzebujemy młodych ludzi. {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Pewnie Nie, przepraszam
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
105. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Yes, why don't you join our
team?
What can Stu and I do on our
own?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Sure, I'll join
 No, sorry
{END}
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Tak, dołączysz do naszej drużyny? Co Stu i Ja mogą zrobić na własną rękę?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Pewnie, dołączę Nie, przepraszam
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
106. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Stu promised May.
He's selfish that way.
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Stu obiecał May. W tej sposób pokazuje swój egoizm.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
109. TAK 1
Ann
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Good timing!!
Won't you join our team?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Sure
 No, sorry
{END}
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Dobre zgranie!! Chcesz dołączyć do nas?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Pewnie Nie, przepraszam
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
110. TAK 2
Ann
Ann Ann:
{C6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Gray really wanted to join our
team. It's just a game, but he
seemed so psyched up about it.
{END}
Ann Ann:
{C6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Gray chciał dołączyć do naszej drużyny. To tylko gra, ale był nią bardzo podekscytowany.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
113. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, you didn't join any team...
{END}
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, nie dołączyłeś do żadnej drużyny...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
114. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}The Tomato Festival has ended
with the Chicken Team the
victor! Please help clean up
everyone before you go home.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Festyn Pomidorów zakończył się zwycięstwem Drużyny Kurzej! Proszę pomóżcie posprzątać, zanim pójdziecie do domu.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
115. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}The Tomato Festival has ended
with the Sheep Team the
victor! Please help clean up
everyone before you go home.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Festyn Pomidorów zakończył się zwycięstwem Drużyny Owczej! Proszę pomóżcie posprzątać,zanim pójdziecie do domu.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
116. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}The Tomato Festival has ended
with the Coconut Team the
victor! Please help clean up
everyone before you go home.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Festyn Pomidorów zakończył się zwycięstwem Drużyny Kokosowej! Proszę pomóżcie posprzątać,zanim pójdziecie do domu.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
117. TAK 2
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}The Tomato Festival has ended
with the Star Team the victor!
Please help clean up everyone
before you go home.{END}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Festyn Pomidorów zakończył się zwycięstwem Drużyny Gwiazd! Proszę pomóżcie posprzątać, zanim pójdziecie do domu.{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
119. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sorry we won.
You should have joined our
team.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przykro mi, że przegraliście. Powinieneś dołączyć do naszej drużyny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
131. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{65}{0F}
{2F}{0E}Hey {0A}{40}. Today was a fun
day, wasn't it?
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{68}{0F}Oh Duke, don't say such things
to {0A}{40}. He lost.
[pause]
And anyway, your day isn't over
yet.
Your job is waiting for you at
home.
[pause]
Duke Duke:
{68}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}But I've used up all of my
energy.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Oh what stupid talk.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}Sorry, {0A}{40}.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{65}{0F}
{2F}{0E}Hej {0A}{40}. Dzisiaj był fajny dzień, co nie?
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{68}{0F}Och Duke, nie mów takich rzeczy do {0A}{40}. Przegrał.
[pause]
Poza tym, to nie koniec dnia przecież. Robota czeka na ciebie w domu.
[pause]
Duke Duke:
{68}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}Ale zmęczyłem się strasznie dzisiaj.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{66}{0F} Pleciesz jakieś farmazony.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F} Przepraszam, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
132. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{65}{0F}
{2F}{0E}What were you doing?
I thought with all your farm
work you'd be a powerful asset.
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}Oh Duke, don't blame {0A}{40}.
Reflect on your own actions.
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{65}{0F}What do I need to reflect on?
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}Your life for one.
And your way of speaking!
{END}
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{65}{0F}
{2F}{0E}Co robiłeś? Myślałem, że przez pracę na farmie będzie z ciebie dużo pożytku.
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}Och Duke, nie potępiaj {0A}{40}. Zastanów się nad swoimi czynami.
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{65}{0F}Niby nad czym mam się zastanowić
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}Żyjesz dla jednej osoby. I ten twój sposób mówienia!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
136. TAK 1
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
We lost...but we had two kids,
after all...
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Przegraliśmy...ale mieliśmy dwójkę dzieci, no i dlatego...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.