Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_2

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_2

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Gosh Kai, it's rare to see you
at a village festival.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{72}{0F}Yeah, well...
[pause]
Popuri Popuri:
{72}{0F}{F7}{0F}{51}{0F}I've asked you so many times,
and you never show up!
I figured you didn't like our
village festivals.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{73}{0F}Today is special.
I made a promise with someone.
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}............
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Boże, Kai, to rzadkość widzieć cię na festiwalu.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{72}{0F}Tak, cóż...
[pause]
Popuri Popuri:
{72}{0F}{F7}{0F}{51}{0F}Wiele razy Cię pytałem i nigdy się nie pojawiłeś! Myślałem, że nie lubisz naszych wiejskich festiwali.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{73}{0F}Dzisiejszy jest wyjątkowy. Złożyłem komuś obietnicę.
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}............
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{57}{0F}
{2F}{0E}You promised to meet here with
{0A}{40}? Oh...that's a relief.
[pause]
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{70}{0F}What?
What did you say just now?
[pause]
Popuri Popuri:
{70}{0F}{F7}{0F}N...nothing!
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{57}{0F}
{2F}{0E}Obiecałeś się spotkać tu z {0A}{40}? Oh...co za ulga.
[pause]
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{70}{0F}Co? Co powiedziałaś?
[pause]
Popuri Popuri:
{70}{0F}{F7}{0F}N...nic!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}I came to ask a favor.
Mom's been feeling bad lately
and I want to take care of
her, but we're short of help...
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}Would you take care of these
5 chickens?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 No
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}Przyszedłem zapytać o przysługę. Mama źle się czuje ostatnio i chcę się nią zająć, ale potrzebujemy pomocy...
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}Mógłbyś zająć się tymi 5 kurczakami?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Pewnie Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning, {0A}{40}.
We're going to harvest the
grapes on our Orchard for
wine, starting tomorrow.
[pause]
Could you lend us a hand?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure, I'll help
 Sorry, I'm busy
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry, {0A}{40}. Od jutra będziemy zbierać winogrona na wino w naszym sadzie.
[pause]
Czy możesz nam wspomóc pomocną dłonią?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Pewnie, pomogę Wybacz, jestem zajęty
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AB}{0F}
{2F}{0E}Cliff...how would you like to
keep working at the Orchard?
The harvesting is done,
but making wine is
[pause]
a year-long process.
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Really? Are you serious?
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{AA}{0F}We talked it over.
Our daughter has left for the
city, so it's hard for just
the two of us.
[pause]
Cliff Cliff:
{AA}{0F}{F7}{0F}Thank you very much.
I'll work very hard.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AB}{0F}
{2F}{0E}Cliff...chciałbyś dalej kontynuować pracę w sadzie? Zbiory dobiegły końca, ale produkcja wina to
[pause]
proces trwający cały rok.
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Naprawdę? Mówisz serio?
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{AA}{0F} Obgadamy to w międzyczasie. Nasza córka wyjechała do miasta, więc jest ciężko dla nas obojgu.
[pause]
Cliff Cliff:
{AA}{0F}{F7}{0F} Dziękuję bardzo. Będę pracował bardzo ciężko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 2
Ann
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
I came to talk about business.
Starting from tomorrow,
could you deliver 3 fresh eggs
daily to The Inn for our
[pause]
cooking needs? It will just be
for a while.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Yes, I'll deliver them
 Sorry, no can do
{END}
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Przyszedłem porozmawiać o interesach. Zaczynając od jutra, możesz dostarczyć 3 jajka codziennie do Inn dla
[pause]
naszych potrzeb? To przez krótki czas.{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Tak, dostarczę je Przepraszam, nie dam rady
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 2
Ann
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Great, thanks. Of course we'll
pay you for the service.
Please bring 3 eggs every day,
starting from tomorrow.
[pause]
By 5PM, please.
{END}
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Świetnie, dzięki. Oczywiście będziemy ci płacić za twoje usługi. Proszę przynoś 3 jajka każdego dnia,zaczynając od jutra.
[pause]
Do 5PM
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 2
Ann
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Did you bring the 3 eggs?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Czy przyniosłeś 3 jajka?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Tak, przyniosłem Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 3
Ann
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
I cooked this with the eggs
you gave me.
We've decided to use your eggs
from now on. See ya.
{END}
Ann Ann:
{C9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Przyrządziłam to z jajek które mi dałeś. Zadecydowaliśmy używać twoich jajek od teraz. Do zobaczenia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{69}{0F}
{2F}{0E}...So you're saying that wine was
stolen from the warehouse
sometime last night, huh?
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{46}{0F}Yes, although I was going back
and forth from the warehouse
until pretty late last night.
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}OK, I'll look into it.
[pause]
By the way, I heard that
Gourmet guy was visiting the
village.
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{46}{0F}Yes, that's right. In fact,
I gave him some wine just like
the kind that got stolen.
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{6C}{0F}Well, I have to go now.
[pause]
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}OK, I hope you can help.
{END}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{69}{0F}
{2F}{0E}...Więc twierdzisz, że to wino zostało skradzione z magazynu wczorajszej nocy, co?
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{46}{0F}Tak,ostatniej nocy chodziłem tam i z powrotem koło magazynu.
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}OK, przyjrzę się tej sprawie.
[pause]
Ale, słyszałem że ten Skrzat odwiedzał wczoraj wioskę.
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{46}{0F}Tak, zgadza się. Właściwie dałem mu trochę wina, żeby wyglądało to jak by było skradzione.
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{6C}{0F}Cóż, muszę iść.
[pause]
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}OK, Mam nadzieję, że pomożesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
57. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6B}{0F}
{2F}{0E}The real Gourmet man is
somewhere way down south now.
[pause]
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{3A}{0F}I was surprised when I read
that article.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3A}{0F}{F7}{0F}{3A}{0F}Now that I've been discovered,
there is no choice...
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3A}{0F}{F7}{0F}{37}{0F}..........
[pause]
Gourmet Gourmet:
{37}{0F}{F7}{0F}{44}{0F}I'm sorry... The wine I received
yesterday was so delicious
that I...
[pause]
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}{46}{0F}You deceived people.
And you stole from them.
You're a bad guy.
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}Thank you very much, {0A}{40}.
{END}
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6B}{0F}
{2F}{0E}Prawdziwy skrzat znajduje się w dół na południe.
[pause]
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{3A}{0F}Byłem zaskoczony czytając ten artykuł.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3A}{0F}{F7}{0F}{3A}{0F}Teraz kiedy to odkryłem, nie mam wyboru...
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3A}{0F}{F7}{0F}{37}{0F}..........
[pause]
Gourmet Gourmet:
{37}{0F}{F7}{0F}{44}{0F}Przepraszam... wino dostałam wczoraj było tak pyszne że...
[pause]
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}{46}{0F}Oszukałeś ludzi. I ukradłeś to im. Jesteś złym człowiekiem.
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}Dziękuję bardzo, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
97. TAK 2
{F6}{0F}Today...a sheep from the farm
died from an illness...{END}
{F6}{0F}Dziś... owca z farmy zmarła z powodu choroby...{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
112. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm sorry to come so late,
but...can I talk with you
a minute?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, go ahead
 I'm busy now
{END}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przepraszam, za spóźnienie, ale... mogę porozmawiać z Tobą przez minutę?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F}Tak,śmiało Jestem teraz zajęty
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
113. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{42}{0F}
{2F}{0E}The truth is...I'm in love with
Aja, the daughter from the
Orchard who moved to the city.
[pause]
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}I want to write a letter to
her, but I don't have anything
to write about... has anything
happened here...?
{END}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{42}{0F}
{2F}{0E}Prawda jest taka...Jestem zakochany w Aja, córka z Sadu, która przeprowadziła się do miasta.
[pause]
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}Chcę napisać list do niej, ale nie mam o czym napisać... coś tu się stało...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
117. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{66}{0F}
{2F}{0E}There are lots of marriageable
boys in this village.
Why did my daughter leave?
[pause]
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Oh, you're not married yet,
are you?
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}You should meet Aja sometime.
She's a few years older than
you, but she's cute like me.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}She'd come back if a marriage
were determined...
What do you think?
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{66}{0F}
{2F}{0E}Jest wiele materiału na męża w wiosce. Czemu moja córka wyjechała?
[pause]
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Oh, nie jesteś żonaty jeszcze,prawda?
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}Powinieneś spotkać się czasami z Aja. Ona jest kilka lat starsza od Ciebie, ale jest słodka jak ja.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}Miała wrócić gdy się już zdecyduje... Co sądzisz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
132. TAK 3
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh, what a coincidence.
I feel tired...so I'm going up
to take a Hot Spring bath and
rest for a while.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Och, co za zbieg okoliczności. Czuję się zmęczony...więc idę wziąć gorącą kąpiel i odpocząć przez chwilę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
135. TAK 3
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh...what are you doing here?
There are monkeys in the hot
spring? Haha, they like the
hot water too.
[pause]
Well, I won't go there today.
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Och...co ty tu robisz? Są tam małpy w gorącym źródle? Haha, one też lubią gorące źródła.
[pause]
Cóż, nie pójdę tam dzisiaj.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
136. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I get a stiff neck writing
my novel, so I come to relAx
in the Hot Spring. The water
has various effects you know.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Sztywnieje mi szyja, pisząc moją powieść, więc przychodzę się zrelaksować w gorących źródłach. Woda posiada różne właściwości.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
152. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I saw someone matching the
description.
But my eyes are bad. I
remember it had a high voice.
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Widziałem kogoś pasującego do opisu. Ale mam słaby wzrok. Pamiętam, że miał wysoki głos.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
157. TAK 1
Harris
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{46}{0F}
{2F}{0E}That cat...it looked like it had
cream on its face...
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}Of course!
The cat was the thief!
{END}
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{46}{0F}
{2F}{0E}Ten kot...wygląda na to że ma krem na twarzy...
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}No jasne! To kot jest złodziejem!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
158. TAK 1
Ann
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CE}{0F}
{2F}{0E}What...it was the cat?
[pause]
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}Hahahahahaha.
{END}
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CE}{0F}
{2F}{0E}Co...to był kot?!
[pause]
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}Hahahahahaha.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
168. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{42}{0F}
{2F}{0E}People have begun talking
about sudden attacks when they
walk around here at night.
[pause]
I'm asking the victims for
descriptions.
[pause]
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}But everybody describes
something different because
it was dark...
{END}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{42}{0F}
{2F}{0E}Ludzie zaczęli mówić o nagłych atakach, kiedy przechadzają się tutaj w nocy.
[pause]
Pytam ofiary o opis.
[pause]
{42}{0F}{F7}{OF}Ale wszyscy opisują coś innego, bo było ciemno...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
171. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{78}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{44}{0F}
{2F}{0E}Ahhh...you scared me! A monkey...?
That hand jumping out
surprised me.
[pause]
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}Wait...hmmmmm......long arms and
lots of fur...
{END}
Rick Rick:
{78}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{44}{0F}
{2F}{0E}Ahhh...wystraszyłeś mnie! Małpa...? Ta wyskakująca ręka mnie przeraziła.
[pause]
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}Zaczekaj...hmmmmm...... długie ręce i dużo futra...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
172. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{27}{0F}
{2F}{0E}Of course!
The criminal is this monkey!
[pause]
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}Oh, I get it!
{END}
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{27}{0F}
{2F}{0E}Oczywiście! Przestępcą jest małpa!
[pause]
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}Oh, rozumiem!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
174. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Some villagers said that they
saw a strange light around
here, so I'm checking it out.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Niektórzy mieszkańcy powiedzieli, że zobaczyli dziwne światło wokół wioski, więc sprawdzam to.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
176. TAK 1
Harris
{F6}{0F}{F5}{0F}{43}{0F}{2F}{0E}What...what? What's that, budum?
[pause]
{F4}{0F}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Oh my...it's talking!
P...please come over here.
[pause]
{F6}{0F}??? What's wrong, budum?{END}
{F6}{0F}{F5}{0F}{43}{0F}{2F}{0E}Co...co? Co to, budum?
[pause]
{F4}{0F}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Oh mój...to mówi! P...proszę wejdź.
[pause]
{F6}{0F}??? Co się stało, budum?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
178. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4B}{0F}
{2F}{0E}The strange light was from
a Harvest Sprite?
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{45}{0F}Yes, well, I'm afraid of the
dark so Carter gave me this
lantern, budum.
[pause]
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{4B}{0F}I see... Sorry for stopping you.
Take care on your way home.
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}Thank you, budum.
{END}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4B}{0F}
{2F}{0E}Dziwne światła były z Domu Skrzatów?
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{45}{0F}Tak, boję się ciemności więc Carter dał mi tą latarkę, budum.
[pause]
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{4B}{0F}Rozumiem... przepraszam, że Cię zatrzymałem. Uważaj na drodze do domu.
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}Dziękuję, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
182. TAK 1
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Are you going to the New Year's
Festival today?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Yes, I am
 No, I'm not
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Wybierasz się na festiwal noworoczny?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Tak, wybieram się. Nie, nie zamierzam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
185. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh... I came to teach you the
dance for the New Year's
Festival. Well...it's an easy
dance, so you can learn
[pause]
quickly if you want.
Drop by if you change your
mind.
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Och... Przyszłam nauczyć cię tańczyć na Noworoczny Festiwal. Więc... to prosty taniec, także możesz się go nauczyć
[pause]
szybko, jeśli zechcesz. Wpadnij, jeśli zmienisz zdanie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
186. TAK 3
Jeff
Jeff Jeff:
{EE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E8}{0F}
{2F}{0E}I did it, I did it!
They selected my picture!
[pause]
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{EF}{0F}Oh, that's wonderful.
Let's display it in the store
right away.
[pause]
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{E8}{0F}I'm glad I decided to draw this
village.
[pause]
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{EB}{0F}Yes, let's do something in
celebration.
[pause]
Jeff Jeff:
{EB}{0F}{F7}{0F}Let's see...
{END}
Jeff Jeff:
{EE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E8}{0F}
{2F}{0E}Zrobiłem to, zrobiłem to! Wybrali moje zdjęcie!
[pause]
 
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{EF}{0F} Och, to wspaniale. Wystawmy go w sklepie od razu.
[pause]
 
Jeff Jeff:
{EF}{0F}{F7}{0F}{E8}{0F} Cieszę się, że zdecydowałem się narysować tę wieś.
[pause]
 
Sasha Sasha:
{E8}{0F}{F7}{0F}{EB}{0F} Tak, zróbmy coś, aby świętować.
[pause]
 
Jeff Jeff:
{EB}{0F}{F7}{0F} Zobaczmy...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.