Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_2

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_2

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
27. × 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you. See you tomorrow.
Here are your belongings.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzięki. Do jutra. Oto twoje wynagrodzenie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
84. × 2
Gotz
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Looks like the snow has
slowed.
Now's the chance to go home.
{END}
Gotz Gotz:
{5D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wygląda jak śnieg spowolniony. Teraz jest szansa, aby wrócić do domu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
89. × 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Come visit my Seaside Lodge,
OK?
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyjdź odwiedzić mnie w Przybrzeżne Loży, OK?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
0. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Gosh Kai, it's rare to see you
at a village festival.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{72}{0F}Yeah, well...
[pause]
Popuri Popuri:
{72}{0F}{F7}{0F}{51}{0F}I've asked you so many times,
and you never show up!
I figured you didn't like our
village festivals.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{73}{0F}Today is special.
I made a promise with someone.
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}............
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Boże, Kai, to rzadkość widzieć cię na festiwalu.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{72}{0F}Tak, cóż...
[pause]
Popuri Popuri:
{72}{0F}{F7}{0F}{51}{0F}Wiele razy Cię pytałem i nigdy się nie pojawiłeś! Myślałem, że nie lubisz naszych wiejskich festiwali.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{73}{0F}Dzisiejszy jest wyjątkowy. Złożyłem komuś obietnicę.
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}............
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, there he is!
Hey {0A}{40}!! You're late...
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
O, tam jest! Hej {0A}{40}!! Spóźniłeś się...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{57}{0F}
{2F}{0E}You promised to meet here with
{0A}{40}? Oh...that's a relief.
[pause]
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{70}{0F}What?
What did you say just now?
[pause]
Popuri Popuri:
{70}{0F}{F7}{0F}N...nothing!
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{57}{0F}
{2F}{0E}Obiecałeś się spotkać tu z {0A}{40}? Oh...co za ulga.
[pause]
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{70}{0F}Co? Co powiedziałaś?
[pause]
Popuri Popuri:
{70}{0F}{F7}{0F}N...nic!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}...! It's all right...
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}...! Wszystko dobrze...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thanks for today.
Because of me, you couldn't
watch the fireworks with the
other villagers... Sorry.
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję za dzisiaj. Przeze mnie nie mogłeś zobaczyć sztucznych ogni z innymi... Wybacz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You asked me to go to
Fireworks Festival with you,
didn't you?
...So why didn't you show up?
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pytałeś mnie czy pójdę z Tobą na Festiwal Sztucznych Ogni, prawda?...Więc dlaczego nie pojawiłeś się?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I was waiting for you.
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czekałem na ciebie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey.
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}I came to ask a favor.
Mom's been feeling bad lately
and I want to take care of
her, but we're short of help...
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}Would you take care of these
5 chickens?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 No
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}Przyszedłem zapytać o przysługę. Mama źle się czuje ostatnio i chcę się nią zająć, ale potrzebujemy pomocy...
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}Mógłbyś zająć się tymi 5 kurczakami?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Pewnie Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Really? Oh, thank you.
I'll put the chickens in your
henhouse.
I'll also bring their food.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Naprawdę? Oh, dziękuję. Umieszczę kury w Twoim kurniku. Przyniosę również ich jedzenie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'll close down the store for
a while.
You can have the eggs the
chickens lay.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zamknę sklep na chwilę. Możesz zbierać jajka złożone przez twoje kury.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning.
Thanks to you, Mom feels
better now.
I'll take the chickens back.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry. Dziękuję Ci, Mama czuje się już o wiele lepiej. Wezmę kury z powrotem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
They look strange...
Maybe they're sick... Did you
forget to feed them and bring
them indoors on rainy days?
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wyglądają dziwnie... Może są chore... Zapomniałeś je nakarmić i zabrać do środka w deszczowy dzień?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning, {0A}{40}.
We're going to harvest the
grapes on our Orchard for
wine, starting tomorrow.
[pause]
Could you lend us a hand?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure, I'll help
 Sorry, I'm busy
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry, {0A}{40}. Od jutra będziemy zbierać winogrona na wino w naszym sadzie.
[pause]
Czy możesz nam wspomóc pomocną dłonią?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Pewnie, pomogę Wybacz, jestem zajęty
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thanks. Come by the house
around 10AM tomorrow.
Of course, we'll pay you for
your work.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzięki. Przyjdź do mojego domu jutro około 10AM.Oczywiście, zapłacimy Ci za Twoją pracę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, and if you know anybody
else who wants work,
let them know we could use
the help.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, jeśli znasz kogoś jeszcze kto chciałby pracować, powiedz mu,że przydałaby się również jego pomoc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I understand...you've got your
own work to do.
But maybe you can ask someone
else to come and help us out.
{END}
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rozumiem...masz swoją robotę do zrobienia. Ale może mógłbyś zapytać kogoś czy by przyszedł i nam pomógł.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It'd be nice if you could help
until 5PM. Can you do that?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I'll help
 No, not today
{END}
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Byłoby miło gdybyś mógł pomóc do 5PM. Możesz to zrobić?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak, pomogę. Nie, nie dziś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good, then I'll keep your
items here for safekeeping.
Do your best!!
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze, przechowam tutaj Twoje rzeczy. Daj z siebie wszystko!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Payment depends on how many
grapes you harvest.
Do your best.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wypłata zależy od ilości zebranych winogron. Daj z siebie wszystko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you.
Here, take some wine.
{END}
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję. Proszę, weź trochę wina.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The grapes we've harvested
today will be made into wine
like this.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Winogrona, które dziś zebraliśmy użyjemy do produkcji wina takiego jak to.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AB}{0F}
{2F}{0E}Cliff...how would you like to
keep working at the Orchard?
The harvesting is done,
but making wine is
[pause]
a year-long process.
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Really? Are you serious?
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{AA}{0F}We talked it over.
Our daughter has left for the
city, so it's hard for just
the two of us.
[pause]
Cliff Cliff:
{AA}{0F}{F7}{0F}Thank you very much.
I'll work very hard.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AB}{0F}
{2F}{0E}Cliff...chciałbyś dalej kontynuować pracę w sadzie? Zbiory dobiegły końca, ale produkcja wina to
[pause]
proces trwający cały rok.
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Naprawdę? Mówisz serio?
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{AA}{0F} Obgadamy to w międzyczasie. Nasza córka wyjechała do miasta, więc jest ciężko dla nas obojgu.
[pause]
Cliff Cliff:
{AA}{0F}{F7}{0F} Dziękuję bardzo. Będę pracował bardzo ciężko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
And it's all because you asked
me to work at the Orchard.
Thank you.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I to wszystko dzięki Tobie, ponieważ zapytałeś mnie o pracę w sadzie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, {0A}{40}!!
You still have some grapes!
{END}
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, {0A}{40}!! Masz wciąż winogrona!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6B}{0F}
{2F}{0E}These grapes aren't for eating.
[pause]
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}I don't like your sneaky
attitude. You don't have to
come tomorrow.
{END}
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6B}{0F}
{2F}{0E}Te winogrona nie są do jedzenia.
[pause]
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}Nie lubię Twojego podstępnego nastawienia. Nie musisz jutro przychodzić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
He can be so harsh!
It was just a couple grapes...
Here's your payment for today.
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
On może być taki surowy! To było tylko kilka winogron... To Twoja wypłata za dziś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.