Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_0

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_0

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
1. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{88}{0F}
{2F}{0E}It doesn't look very happy.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{8D}{0F}That's because it's still just
a pony.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Even so, it doesn't look
very spirited. It should be
running around.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{88}{0F}
{2F}{0E}Nie wygląda na bardzo szczęśliwe.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{8D}{0F}To dlatego, że wciąż jest kucykiem.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Nawet jeśli, nie wygląda na ożywionego. Powinien biegać wokoło.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8B}{0F}
{2F}{0E}Oh good. Isn't that nice, May?
Everything will be just fine.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Oh thank you,
{0A}{40}. You name him, OK?
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8B}{0F}
{2F}{0E}Świetnie. Czy to nie wspaniale, May? Wszystko będzie dobrze.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Oh dziękuję, {0A}{40}. Nadaj mu imię, OK?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
Let me tell you how to care
for the pony. He normally
stays outside, but you need to
bring him into the stable when
[pause]
it's raining.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}Also...he likes to be Brushed.
And please remember to talk to
him every day.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}So I guess I'll just take him
to the stable at your farm.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Good-bye,{0B}{40}.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
Pozwól, że powiem ci jak się nim zajmować. Zazwyczaj zostaje na dworze, ale musisz zaprowadzać go do stajni
[pause]
kiedy pada.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}Lubi być szczotkowany. I pamiętaj proszę, aby mówić do niego codziennie.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}W takim razie zaprowadzę go do stajni na twojej farmie.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Do widzenia,{0B}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
May
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8E}{0F}
{2F}{0E}...Don't you like horses?
[pause]
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Well, it was a selfish
request. Don't worry, May.
{END}
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8E}{0F}
{2F}{0E}...Nie lubisz koni?
[pause]
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Cóż, Była to samolubna propozycja. Nie przejmuj się May.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I hate to say this, but
I guess I'm going to have
to take the horse back... Such
a pity to see it looking
[pause]
so forlorn...
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie chcę tego mówić, ale chyba muszę zabrać go z powrotem... Szkoda mi patrzeć na niego, gdy jest taki
[pause]
osamotniony...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}{0B}{40}...
{0B}{40}... Seems like he wants
stay here, {0A}{40}.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{2F}{0E}OK, how about if we do this?
As payment for raising him,
why don't you just keep him?
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}{0B}{40}... {0B}{40}... Wygląda na to, że chce zostać tutaj {0A}{40}.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{2F}{0E}OK, może tak zrobimy, co ty na to? Jako zapłatę za wychowanie go, móże go po prostu zatrzymasz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EC}{0F}
{2F}{0E}Hey, I'll take this. Put it on
my tab.
[pause]
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}Oh...that thing...OK. Yeah,
next time.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{EC}{0F}
{2F}{0E}Hej, Wezmę to. Dopisz to do mojego rachunku.
[pause]
Jeff Jeff:
{EC}{0F}{F7}{0F}Oh...no tak...OK. Yeah, następnym razem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 1
Karen
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{68}{0F}
{2F}{0E}Duke!
[pause]
Duke Duke:
{68}{0F}{F7}{0F}{E2}{0F}Oh, Karen!
[pause]
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}You should pay when you buy
something!
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}OK, OK... You I can't escape...
{END}
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{68}{0F}
{2F}{0E}Duke!
[pause]
Duke Duke:
{68}{0F}{F7}{0F}{E2}{0F}Oh, Karen!
[pause]
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}Jeśli coś kupujesz to zapłać
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}OK, OK... nie mogę Ci uciec...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 1
Doug
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Say, you're the guy from the
{0D}{40} farm, right?
Could you...uhm...
come here for a second?
{END}
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Powiedz, Jesteś z farmy {0D}{40} , racja? Mógłbyś...uhm... podejść na sekundkę?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 2
Doug
"
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CE}{0F}Oh... so you think she's
""cheerful""... Uhmm...yes...cheerful.
[pause]
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}Hey, Cliff! Come over here.
I want to ask you something.{END}"
"Oh... więc myślisz że jest ""wesoła""... Uhmm...tak...wesoła.
[pause]
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}Hej, Cliff! Podejdź tu. Chcę się coś zapytać."
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}...What's up?
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}Well, you came here and ...
..........................................
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}...Co jest?
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}Dobrze, przyszedłeś tutaj i ... ..........................................
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 1
Doug
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, well that's good. As you
can see, she's a bit of
a tomboy for her age...
[pause]
Her mother was a little
quieter... But I'm glad you said
what you said.
{END}
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, to dobrze. Jak możesz zauważyć, jak na swój wiek jest trochę chłopczycą...
[pause]
Jej matka była trochę cichsza... Ale jestem zadowolony że to powiedziałeś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
Ann
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}What are you talking about?
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}{C8}{0F}{2F}{0E}It's a private matter.
[pause]
Ann Ann:
{C8}{0F}{F7}{0F}{CA}{0F}{2F}{0E}Oh, Dad.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{2D}{0E}Hi. I'm Ann. Nice to meet you.
{END}
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}O czym rozmawiacie?
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}{C8}{0F}{2F}{0E}to prywatna sprawa.
[pause]
Ann Ann:
{C8}{0F}{F7}{0F}{CA}{0F}{2F}{0E}Oh, tato.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{2D}{0E}Cześć. Jestem Ann. Miło Cię poznać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 2
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
How do you expect to run
a farm when little cuts like
this make you scream. Well,
let's at least sterilize the
[pause]
wound. OK, there you go.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Jak wyobrażasz sobie prowadzić farme jak mała ranka sprawia taki Ci ból. Cóż, oczyśćmy chociaż tą
[pause]
ranę. OK, proszę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B8}{0F}
{2C}{0E}Really?
[pause]
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}Do you know why I said that?
Because men aren't supposed to
run for help for such a small
cut. Here, have a bandage.
{END}
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B8}{0F}
{2C}{0E}Naprawdę?
[pause]
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}Wiesz dlaczego tak powiedziałam? Ponieważ mężczyźni nie powinni biegać po pomoc, z małą ranką. Proszę, masz ode mnie bandaż.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
You should see the Doctor if
you feel sick.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Powinieneś pójść do doktora jeśli źle się czujesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B4}{0F}
{2F}{0E}Stu, what's wrong? Boys aren't
supposed to cry like that...
[pause]
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Oh, this bandage... Why didn't
you use it?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Because I was OK
 Because I got it from you
{END}
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B4}{0F}
{2F}{0E}Stu, co się stało? Chłopcy nie powinni płakać...
[pause]
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Oh, to bandaż... Czemu ty go nie użyłeś?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Bo ze mną wszystko OK Bo dostałem go od Ciebie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 2
Elli
"
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B6}{0F}{2C}{0E}Is that so? Well, thanks.
Stu's my brother.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Did you say ""thank you"" to
the man, Stu?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Yeah.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Good, then run along home.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}See you, {0A}{40}.{END}"
"A więc tak? Cóż, dzięki. Stu's to mój brat.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Powiedziałeś ""dziękuję"" Panu , Stu?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Tak.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Dobrze, biegnij sam do domu.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Do zobaczenia, {0A}{40}."
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 1
Elli
"
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B6}{0F}{2C}{0E}Well you're an interesting
person. Anyway, thank you.
Stu is my brother.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Stu, did you say ""thank you""
to {0A}{40}?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Yep.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Good. Then run along home.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}See you later, {0A}{40}.{END}"
"Jesteś interesującą osobą. A tak a propo, dziękuję. Stu to mój brat.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Stu, czy ""podziękowałeś"" Panu {0A}{40}?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Tak.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Dobrze. Biegnij samemu do domu.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Do zobaczenie później, {0A}{40}."
Tłumacz / popraw / korekta » *
51. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}Oh, hello. You're {0A}{40},
right?
I guess you heard us arguing...
What happened was one of our
[pause]
hens got killed by a stray
dog.
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{7B}{0F}My sister Popuri forgot to put
it in the coop, so I got mad
and yelled at her.
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}Say, would you do me a favor
and go and bring Popuri
back home?
[pause]
I think she went up in the
mountain behind our house.
If I went to get her we'd
probably start arguing again.
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}Oj, witaj. Jesteś {0A}{40}, tak? Chyba słyszałeś jak sie kłóciliśmy... To co się stało to to że jedna z naszych
[pause]
kur zostałła zagryziona przez bezpańskiego psa.
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{7B}{0F}Moja siostra Popuri zapomniała wsadzić je do klatek i ze złości zacząłem na nią krzyczeć.
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}Powiedz, zrobisz dla mnie przysługę i przyprowadźisz Popuri do domu?
[pause]
Myślę że poszła w góry za nasz dom. Jeśli ja pójdę zaczniemy się znów kłócić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
52. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm going to the church to
arrange a funeral for the hen...
If you keep chickens,
be careful of stray dogs.
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Idę do kościoła żeby zamówić pogrzeb dla mojej kury... Jeśli trzymasz kury, uważaj na dzikie psy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
53. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
...I'm so sad about what
happened...but Rick is so mean!!{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Well, it's over now
 My sympathies
{END}
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
...Jest mi bardzo przykro z powodu tego co sie stało... Ale Rick jest taki wredny!!{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Cóż, to koniec
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Over?!... Pon was one of the
family! Don't talk like it was
some stranger! Enough.
I'm going home.
{END}
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Koniec?!... Pon była jedną z członków rodziny! Nie mów jakby była jakimś obcym! DOŚĆ. Idę do domu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6F}{0F}
{2A}{0E}Its name was Pon... I liked that
chicken very much, but......
[pause]
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}Whaaaaa!!!!!
{END}
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6F}{0F}
{2A}{0E}Nazywał sie Pon... lubiłem nardzo tego kurczaka, ale....
[pause]
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}Waaaaaaa!!!!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
56. TAK 1
Popuri
Popuri Popuri:
{6E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6E}{0F}
{2A}{0E}...Thank you for staying with
me. I'm sorry. I don't even know
you, but...
[pause]
Popuri Popuri:
{6E}{0F}{F7}{0F}{6E}{0F}Wait a minute!
You're {0A}{40}, the owner of
the {0D}{40} farm, right?
Popuri Popuri:
{6E}{0F}{F7}{0F}I'll go apologize to Rick.
{END}
Popuri Popuri:
{6E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6E}{0F}
{2A}{0E}...Dziękuję że zostałeś ze mną. Przepraszam. nie znam Cię, ale...
[pause]
Popuri Popuri:
{6E}{0F}{F7}{0F}{6E}{0F}Czekaj minutkę! Ty jesteś {0A}{40}, właścicielem tej {0D}{40} farmy, tak?
Popuri Popuri:
{6E}{0F}{F7}{0F}Pójdę przeprosić Ricka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
59. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9B}{0F}
{2B}{0E}Oh, you surprised me! A book?
Please, go ahead.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Oh, you're {0A}{40} from the
{0D}{40} farm, right? I'm Mary.
Nice to meet you. I run the
library here.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}Well, actually, what I do is
show my dad's collection of
books... You can read any book
here, though you can't borrow
them, sorry.
{END}
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9B}{0F}
{2B}{0E}Oj, zaskoczyłeś mnie! książka? Proszę, idź.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Oj, ty jesteś {0A}{40} z tej {0D}{40} farmy , tak? Ja jestem Mary. Miło Cię poznać. prowadzę bibliotekę tutaj.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}Cóż, teraz, pokazuje mojemu ojcu kolekcje książek... Możesz przeczytać tutaj każdą książkę, ale nie mogę ich wypożyczać, przepraszam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{92}{0F}
{2B}{0E} !
[pause]
Mary Mary:
{92}{0F}{F7}{0F}{99}{0F}Were you listening just then?
Oh, I know you! You're {0A}{40}
from the {0D}{40} farm, right?
[pause]
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}Sigh...you startled me... I'm
writing a novel. It's just
a hobby, but...once I get
a pen in my hand I tune
[pause]
everything else out.
{END}
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{92}{0F}
{2B}{0E} !
[pause]
Mary Mary:
{92}{0F}{F7}{0F}{99}{0F}Czy ty słuchasz tylko wtedy? Oh, Ja Cie znam! Ty jesteś {0A}{40} z tej {0D}{40} farmy, tak?
[pause]
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}Śpiewaj...zaskoczyłeś mnie... Piszę nowele. To tylko moje hobby, ale...raz wziąłem pióro do ręki
[pause]
i cała reszta znikła.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
62. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{76}{0F}
{2F}{0E}Hey, it's Kai!!
[pause]
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{57}{0F}Welcome back, Kai. When you
come to the village I know
it's really summer.
[pause]
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}Yeah. The Seaside Lodge opens
the day after tomorrow.
Come on over if you like.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}Oh, let's do that!!
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}See you later.
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{76}{0F}
{2F}{0E}Hej, to jest Kai!!
[pause]
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{57}{0F}Witaj ponownie, Kai. Kiedy przybyłeś do wioski wiedziałem że jest prawdziwe lato.
[pause]
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}O Tak. W Seaside Lodge będzie otwarte pojutrze. Wpadnij jeśli chcesz.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}O, zróbmy tak!!
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}Do zobaczenia później.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Oh, hello...you weren't here
last year...
I'm Kai. Nice to meet you.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}I run a place at the beach
during the summer. Drop by.
You'll have to pay, but...anyway,
see you.
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}O, cześć...nie było cię tu w zeszłym roku... Jestem Kai. Miło cię poznać.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}W lato prowadzę budkę na plaży. Wpadnij. I tak będziesz musiał zapłacić, ale...nieważne, narka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
64. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning, {0A}{40}.
I came to show you around the
village,
if you'd like.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, please
 No, thank you.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry, {0A}{40}. Przyszedłem,żeby oprowadzić cię po wiosce, jakbyś chciał.{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, chętnie Nie, dziękuje.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.