Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_4D8C000_0

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_4D8C000_0

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
1. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{88}{0F}
{2F}{0E}It doesn't look very happy.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{8D}{0F}That's because it's still just
a pony.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Even so, it doesn't look
very spirited. It should be
running around.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{88}{0F}
{2F}{0E}Nie wygląda na bardzo szczęśliwe.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{8D}{0F}To dlatego, że wciąż jest kucykiem.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Nawet jeśli, nie wygląda na ożywionego. Powinien biegać wokoło.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
Let me tell you how to care
for the pony. He normally
stays outside, but you need to
bring him into the stable when
[pause]
it's raining.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}Also...he likes to be Brushed.
And please remember to talk to
him every day.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}So I guess I'll just take him
to the stable at your farm.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Good-bye,{0B}{40}.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
Pozwól, że powiem ci jak się nim zajmować. Zazwyczaj zostaje na dworze, ale musisz zaprowadzać go do stajni
[pause]
kiedy pada.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}Lubi być szczotkowany. I pamiętaj proszę, aby mówić do niego codziennie.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}W takim razie zaprowadzę go do stajni na twojej farmie.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Do widzenia,{0B}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}{0B}{40}...
{0B}{40}... Seems like he wants
stay here, {0A}{40}.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{2F}{0E}OK, how about if we do this?
As payment for raising him,
why don't you just keep him?
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}{0B}{40}... {0B}{40}... Wygląda na to, że chce zostać tutaj {0A}{40}.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{2F}{0E}OK, może tak zrobimy, co ty na to? Jako zapłatę za wychowanie go, móże go po prostu zatrzymasz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 1
Karen
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{68}{0F}
{2F}{0E}Duke!
[pause]
Duke Duke:
{68}{0F}{F7}{0F}{E2}{0F}Oh, Karen!
[pause]
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}You should pay when you buy
something!
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}OK, OK... You I can't escape...
{END}
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{68}{0F}
{2F}{0E}Duke!
[pause]
Duke Duke:
{68}{0F}{F7}{0F}{E2}{0F}Oh, Karen!
[pause]
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}Jeśli coś kupujesz to zapłać
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}OK, OK... nie mogę Ci uciec...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 2
Doug
"
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CE}{0F}Oh... so you think she's
""cheerful""... Uhmm...yes...cheerful.
[pause]
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}Hey, Cliff! Come over here.
I want to ask you something.{END}"
"Oh... więc myślisz że jest ""wesoła""... Uhmm...tak...wesoła.
[pause]
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}Hej, Cliff! Podejdź tu. Chcę się coś zapytać."
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}...What's up?
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}Well, you came here and ...
..........................................
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}...Co jest?
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}Dobrze, przyszedłeś tutaj i ... ..........................................
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 1
Doug
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, well that's good. As you
can see, she's a bit of
a tomboy for her age...
[pause]
Her mother was a little
quieter... But I'm glad you said
what you said.
{END}
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, to dobrze. Jak możesz zauważyć, jak na swój wiek jest trochę chłopczycą...
[pause]
Jej matka była trochę cichsza... Ale jestem zadowolony że to powiedziałeś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
Ann
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}What are you talking about?
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}{C8}{0F}{2F}{0E}It's a private matter.
[pause]
Ann Ann:
{C8}{0F}{F7}{0F}{CA}{0F}{2F}{0E}Oh, Dad.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{2D}{0E}Hi. I'm Ann. Nice to meet you.
{END}
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}O czym rozmawiacie?
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}{C8}{0F}{2F}{0E}to prywatna sprawa.
[pause]
Ann Ann:
{C8}{0F}{F7}{0F}{CA}{0F}{2F}{0E}Oh, tato.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{2D}{0E}Cześć. Jestem Ann. Miło Cię poznać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 2
Elli
"
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B6}{0F}{2C}{0E}Is that so? Well, thanks.
Stu's my brother.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Did you say ""thank you"" to
the man, Stu?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Yeah.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Good, then run along home.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}See you, {0A}{40}.{END}"
"A więc tak? Cóż, dzięki. Stu's to mój brat.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Powiedziałeś ""dziękuję"" Panu , Stu?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Tak.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Dobrze, biegnij sam do domu.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Do zobaczenia, {0A}{40}."
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 1
Elli
"
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B6}{0F}{2C}{0E}Well you're an interesting
person. Anyway, thank you.
Stu is my brother.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Stu, did you say ""thank you""
to {0A}{40}?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Yep.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Good. Then run along home.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}See you later, {0A}{40}.{END}"
"Jesteś interesującą osobą. A tak a propo, dziękuję. Stu to mój brat.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Stu, czy ""podziękowałeś"" Panu {0A}{40}?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Tak.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Dobrze. Biegnij samemu do domu.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Do zobaczenie później, {0A}{40}."
Tłumacz / popraw / korekta » *
51. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}Oh, hello. You're {0A}{40},
right?
I guess you heard us arguing...
What happened was one of our
[pause]
hens got killed by a stray
dog.
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{7B}{0F}My sister Popuri forgot to put
it in the coop, so I got mad
and yelled at her.
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}Say, would you do me a favor
and go and bring Popuri
back home?
[pause]
I think she went up in the
mountain behind our house.
If I went to get her we'd
probably start arguing again.
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}Oj, witaj. Jesteś {0A}{40}, tak? Chyba słyszałeś jak sie kłóciliśmy... To co się stało to to że jedna z naszych
[pause]
kur zostałła zagryziona przez bezpańskiego psa.
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{7B}{0F}Moja siostra Popuri zapomniała wsadzić je do klatek i ze złości zacząłem na nią krzyczeć.
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}Powiedz, zrobisz dla mnie przysługę i przyprowadźisz Popuri do domu?
[pause]
Myślę że poszła w góry za nasz dom. Jeśli ja pójdę zaczniemy się znów kłócić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
53. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
...I'm so sad about what
happened...but Rick is so mean!!{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Well, it's over now
 My sympathies
{END}
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
...Jest mi bardzo przykro z powodu tego co sie stało... Ale Rick jest taki wredny!!{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Cóż, to koniec
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6F}{0F}
{2A}{0E}Its name was Pon... I liked that
chicken very much, but......
[pause]
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}Whaaaaa!!!!!
{END}
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6F}{0F}
{2A}{0E}Nazywał sie Pon... lubiłem nardzo tego kurczaka, ale....
[pause]
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}Waaaaaaa!!!!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
56. TAK 1
Popuri
Popuri Popuri:
{6E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6E}{0F}
{2A}{0E}...Thank you for staying with
me. I'm sorry. I don't even know
you, but...
[pause]
Popuri Popuri:
{6E}{0F}{F7}{0F}{6E}{0F}Wait a minute!
You're {0A}{40}, the owner of
the {0D}{40} farm, right?
Popuri Popuri:
{6E}{0F}{F7}{0F}I'll go apologize to Rick.
{END}
Popuri Popuri:
{6E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6E}{0F}
{2A}{0E}...Dziękuję że zostałeś ze mną. Przepraszam. nie znam Cię, ale...
[pause]
Popuri Popuri:
{6E}{0F}{F7}{0F}{6E}{0F}Czekaj minutkę! Ty jesteś {0A}{40}, właścicielem tej {0D}{40} farmy, tak?
Popuri Popuri:
{6E}{0F}{F7}{0F}Pójdę przeprosić Ricka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
59. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9B}{0F}
{2B}{0E}Oh, you surprised me! A book?
Please, go ahead.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Oh, you're {0A}{40} from the
{0D}{40} farm, right? I'm Mary.
Nice to meet you. I run the
library here.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}Well, actually, what I do is
show my dad's collection of
books... You can read any book
here, though you can't borrow
them, sorry.
{END}
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9B}{0F}
{2B}{0E}Oj, zaskoczyłeś mnie! książka? Proszę, idź.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Oj, ty jesteś {0A}{40} z tej {0D}{40} farmy , tak? Ja jestem Mary. Miło Cię poznać. prowadzę bibliotekę tutaj.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}Cóż, teraz, pokazuje mojemu ojcu kolekcje książek... Możesz przeczytać tutaj każdą książkę, ale nie mogę ich wypożyczać, przepraszam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{92}{0F}
{2B}{0E} !
[pause]
Mary Mary:
{92}{0F}{F7}{0F}{99}{0F}Were you listening just then?
Oh, I know you! You're {0A}{40}
from the {0D}{40} farm, right?
[pause]
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}Sigh...you startled me... I'm
writing a novel. It's just
a hobby, but...once I get
a pen in my hand I tune
[pause]
everything else out.
{END}
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{92}{0F}
{2B}{0E} !
[pause]
Mary Mary:
{92}{0F}{F7}{0F}{99}{0F}Czy ty słuchasz tylko wtedy? Oh, Ja Cie znam! Ty jesteś {0A}{40} z tej {0D}{40} farmy, tak?
[pause]
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}Śpiewaj...zaskoczyłeś mnie... Piszę nowele. To tylko moje hobby, ale...raz wziąłem pióro do ręki
[pause]
i cała reszta znikła.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
76. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}This is the Square.
Most of our festivals are held
here. If you go straight,
you will reach the beach.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}The left path leads you back
to the Church, and the right
path runs in front of
Yodel Ranch.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}To jest Plac. Większość festiwali odbywa się tutaj. Jeśli pójdziesz prosto, dojdziesz na plażę.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F} lewa ścieżka zaprowadzi Cię do Kościoła , a prawa prosto na Jodłowe Ranczo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
77. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Well, I guess that's about all
I have to say. Walk around and
see what else is here.
Just press the Select Button
[pause]
to view the village map.
[pause]
If you press the Start Button
when you're on your farm,
you can get a bird's-eye view
of the whole farm.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Oh, yes. The Woodcutter Gotz
lives up in the mountain,
so he's the guy to ask about
that area.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Well, I have to go now.
Good luck, {0A}{40}.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Cóż, to chyba wszystko co mam do powiedzenia. Przejdź się wokół i zobacz resztę. Naciśnij przycisk Select
[pause]
aby zobaczyć mapę miasta.
[pause]
Jeśli naciśniesz przycisk Start będąc na swojej farmie uzyskasz obraz z lotu ptaka całej farmy.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Oh, tak. Drwal Gotz żyje w górach, więc jego najlepiej zapytać się o tej okolicy.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Cóż, muszę już iść. Powodzenia, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
88. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
I saw the Moon Drop flowers.
Those are from the seeds
I gave you, right? That makes
me happy, thank you.
[pause]
See you later.
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Widziałam kwiaty Księżycowej kropli.Są z nasion które Ci dałam, prawda? To mnie bardzo cieszy, dziękuję Ci.
[pause]
Do zobaczenia później.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, you've come to return that
book. What did you think about
the King and the Woodcutter?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Liked the King.
 Liked the Woodcutter.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
O, przyszedłeś by zwrócić tą książkę. Co myślisz o Królu i Drwalu?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Polubiłem Króla. Polubiłem Drwala.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 2
Doug
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Are you going home?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I'm going now
 No, not yet
{END}
Doug Doug:
{CE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Idziesz do domu?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, idę teraz Nie, jeszcze nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
108. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B9}{0F}
{2C}{0E}...Not so good, huh? Sorry,
I'm not very good at cooking.
But I'm practicing.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}If I make them again tomorrow,
would you try them again?
There's nobody else I would
ask that of...
{END}
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B9}{0F}
{2C}{0E}...Nie takie dobre, co? Przepraszam, Nie jestem zbyt dobrym kucharzem. Ale wciąż ćwiczę.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}Jeśli zrobię je ponownie jutro, znów ich spróbujesz? Nie ma nikogo innego, kogo mogłabym o to poprosić...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
110. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}
{2C}{0E}That's no good either? Gosh...
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}Well, tomorrow I won't fail!
Trust me!
{END}
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}
{2C}{0E}Tak też jest niedobrze? Boże...
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}No cóż, jutro nie zawiodę! Zaufaj mi!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
112. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}
{2C}{0E}......How is it?
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Good? Really? Phew! Thank you.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Actually, my brother Stu loves
sandwiches, but he won't even
touch the ones I make.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}That's why I've been practicing.
I'll make this one for him
today. Thank you!
{END}
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}
{2C}{0E}......Jak to?
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Dobrze? Naprawdę? Uff! Dziękuję.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Aktualnie, mój brat Stu kocha kanapki, ale nie tknął ani jednej którą ja zrobiłam.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}To dlatego zaczęłam ćwiczyć. Zrobie dziś tą jedną dla niego. Dziękuję!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
113. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{DD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
You look troubled.
Is something the matter?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} The farm
 Love life
 No troubles
{END}
Karen Karen:
{DD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Wydajesz się zaniepokojony. Czy coś się stało?{FC}{0F}{F9}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Farma Miłość do życia Brak problemów
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
114. TAK 3
Karen
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Go talk to Barley at
Yodel Ranch. You just started
working the farm. Don't be so
hard on yourself.
{END}
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Porozmawiaj z Barleyem na Jodłowym Ranczu. Dopiero zacząłeś pracować na farmie. Nie bądź taki szorstki dla siebie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
115. TAK 2
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh, you're lovesick...
I can listen to you if
you'd like.
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oj, jesteś zakochany... Mogę cię wysłuchać jak chcesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
116. TAK 1
Karen
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Oh, well that's good to hear.
{END}
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2E}{0E}
Och, dobrze to słyszeć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
117. TAK 2
Ann
Ann Ann:
{C8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Leave me alone!!
{END}
Ann Ann:
{C8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2D}{0E}
Zostaw mnie w spokoju!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
118. TAK 2
Ann
Ann Ann:
{C6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{C5}{0F}
{2D}{0E}Oh, you heard that, huh?
[pause]
Ann Ann:
{C5}{0F}{F7}{0F}Dad told me I should hurry up
and marry. But I can't even
think about that yet.
[pause]
Can you imagine me getting
married? {FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} No, you're right.
 Yes I can.
{END}
Ann Ann:
{C6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{C5}{0F}
{2D}{0E}Oh, słyszałeś to, co?
[pause]
Ann Ann:
{C5}{0F}{F7}{0F}Tata powiedział mi że powinnam się pospieszyć i wyjść za mąż. Ale teraz nie mogę nawet o tym myśleć.
[pause]
Możesz sobie wyobrazić mnie wychodzącą za mąż? {FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Nie, masz racje. Tak mogę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.