Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_3F18000_6

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_3F18000_6

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
39. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{63}{0F}{2F}{0E}{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}.
How is the farm doing?
Speaking of farms, do you know
the story about the Yodel
[pause]
Ranch? Barley's daughter Joanna
left the village a long time
ago, like my daughter, except
Barley is old and alone,
[pause]
and when Joanna came back
she had a little girl.
If I were him I would have
been shocked!
[pause]
And soon after that,
Joanna left the village again...
That little girl was May...
I feel sorry for her.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{63}{0F}{2F}{0E}{F1}{0F}O, cześć {0A}{40}. Jak tam farma? A mówiąc o farmach, znasz historię o Jodłowanym Ranczo?
[pause]
Córka Barley'a, Joanna, opuściła wioskę dawno temu, tak jak moja córka, z wyjątkiem tego, że Barley jest stary i samotny,
[pause]
gdy Joanna wróciła, miała małą dziewczynkę! Na jego miejscu byłabym zszokowana!
[pause]
A wkrótce po tym, Joanna znów odeszła z wioski... Ta mała dziewczynka to była May... Szkoda mi jej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Joanna still hasn't come back.
Barley said that if Joanna
comes back to take May he
won't allow it. I think that's
[pause]
only natural. Maybe I shouldn't
poke my nose into other
people's business, but I feel
sorry for Barley and May!
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Joanna wciąż nie wróciła. Barley powiedział, że jeśli Joanna wróci, by zabrać May, nie pozwoli jej. Myślę, że to
[pause]
naturalne. Może i nie powinnam wtykać nosa w sprawy innych ludzi, ale szkoda mi Barley'a i May!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}!
Do you talk much with Kai?
He came to the village when
he was still a teenager.
[pause]
He asked the Woodcutter Gotz
who lives up in the mountain
to build a small house on
Mineral Beach.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, cześć {0A}{40}! Rozmawiasz dużo z Kai'em? Przybył do wioski, gdy był jeszcze nastolatkiem.
[pause]
Poprosił drwala Gotz'a, który mieszka w górach, aby wybudował mały dom na Plaży Minerału.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Well, Gotz built the house and
on the following day,
Kai painted it all white!
Everybody says he's strange...
[pause]
When Carter came to
the village, people didn't know
what to think. But Kai's way of
talking rankled all the men
[pause]
in the village. Duke gets mad
when I say Kai's a good kid!
You know how men are with
their pride...
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Wiesz, Gotz zbudował dom i następnego dnia, Kai pomalował go całego na biało! Wszyscy mówią, że on jest dziwny...
[pause]
Kiedy Carter przybył do wioski, ludzie nie wiedzieli co sądzić. Lecz sposób mówienia Kai'a zdegustował wszystkich facetów
[pause]
w wiosce. Duke wścieka się, kiedy mówię, że Kai to dobry dzieciak! Wiesz jak mężczyźni traktują swą dumę...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}!
I heard from Harris that
he got a reply from Aja!
If things keep going well
[pause]
she may come back!
He might become Mayor of this
village, so of course she'd
come back to marry a mayor!
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, cześć {0A}{40}! Słyszałam od Harrisa, że w końcu dostał odpowiedź od Aji! Jeżeli wszystko pójdzie
[pause]
dobrze, możliwe, że wróci! Harris może zostać burmistrzem. Oczywistym jest, że wróci by za niego wyjść.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
51. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Cliff is an honest, good lad.
...I won't tell anybody his
story until he talks about it
himself. I know how hard he
[pause]
had it. He went to the church
all the time, so I heard about
it from Carter. I'd like to
take his mother's place.
[pause]
We're thinking about asking him
to take over the Orchard in
the future if he agrees.
Duke was the first to say
[pause]
that.
Of course he cares about our
daughter foremost,
but he knows things can't stay
[pause]
the way they are forever.
{END}
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Cliff jest uczciwym, dobrym chłopakiem. Nie opowiem nikomu jego historii, dopóki sam o tym nie zacznie rozmawiać. Wiem jak ciężko mu z tym.
[pause]
Chodził do kościoła cały czas, więc usłyszałam o tym od Cartera. Chciałabym zająć miejsce jego matki.
[pause]
Rozmyślamy o zapytaniu go, czy nie chce się zająć sadem w przyszłości. Duke pierwszy o tym wspomniał.
[pause]
Oczywiście najbardziej się troszczy o naszą córkę, ale wie, że nie zawsze będzie tak
[pause]
jak jest teraz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
53. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, thank you!
Do you always give gifts to
other villagers like this?
If so, you should give gifts
[pause]
to everybody.
Strange rumors might spread if
you only give gifts to the
pretty girls.
[pause]
Though I don't think that would
happen to you.
Anyway, thank you.
I love this.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, dziękuję! Zawsze dajesz takie prezenty innym mieszkańcom? Jeśli tak, to powinieneś dawać
[pause]
prezenty każdemu. Różne pogłoski mogą się szerzyć, gdy będziesz dawał je tylko pięknym dziewczynom.
[pause]
Jednak nie sądzę, aby tobie się to przydarzyło. Tak czy inaczej, dziękuję. Kocham to.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 2
Manna
"
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}{F1}{0F}Thank you.
Do you make a point of giving
every villager their favorite
thing?
[pause]
I mean, not everyone is happy
with everything you give to
them, so you should give then
different things and watch
[pause]
their expressions.
They may hesitate to tell you
what they really feel, but you
can read it in their faces.
[pause]
For example, my expression now
is a ""normal"" expression.{END}"
"Dziękuję. Czy przykładasz się do tego, by obdarowywać mieszkańców ich ulubioną rzeczą?
[pause]
Mam na myśli to, że nie każdy cieszy się ze wszystkiego co dostanie, więc powinieneś dawać różne przedmioty i obserwować ich reakcję.
[pause]
Ludzie mogą się zawahać przed powiedzeniem tego, co naprawdę czują, ale można to wyczytać z ich twarzy.
[pause]
Na przykład, teraz moją reakcją jest ""normalna"" reakcja.
Tłumacz / popraw / korekta » *
58. TAK 2
Manna
"
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}{F1}{0F}Do you cook, {0A}{40}?
Well then, let me teach you
how to make ""Ohitashi"" greens.
Make sure you remember this.
[pause]
Write it down if you have
a piece of paper so you don't
forget. Me write it down?
No, I like talking, so let me
[pause]
give you a verbal explanation.
Are you ready? What you do is
boil spinach in a pot, and
then season it with soy sauce.
[pause]
It's easy?
You say you can remember
without writing it down?
Oh, I didn't mean to imply
[pause]
you're dim or anything.
Actually, I surprised myself
at how quickly I finished
talking.{END}"
"Gotujesz, {0A}{40}? Pozwól, że nauczę cię jak zrobić warzywa ""Ohitashi"". Zapamiętaj to.
[pause]
Zapisz to sobie na kartce, aby nie zapomnieć. Ja mam to zapisać? Nie, ja lubię mówić, więc pozwól mi
[pause]
wytłumaczyć to ustnie. Jesteś gotowy? Musisz ugotować szpinak w garnku i potem doprawić sosem sojowym.
[pause]
Proste? Mówisz, że zapamiętasz bez zapisywania? Oh, nie chciałam sugerować,
[pause]
że jesteś ciemny czy coś. Właściwie, jestem zaskoczona tym jak szybko skończyłam mówić.
Tłumacz / popraw / korekta » *
59. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh my! So who is it? Is she
someone from this village?
You're going to propose to her
now and I didn't know a thing.
[pause]
But how could I know since you
never said a word about it.
Come to think of it, you never
speak at all...
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}O rany! Więc kim ona jest? To ktoś z wioski? Idziesz się jej właśnie oświadczyć, a ja nic o tym nie wiem.
[pause]
Skąd miałam wiedzieć, skoro nigdy o tym nie wspomniałeś. Jakby tak pomyśleć, to w ogóle nic nie mówisz...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
60. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Well isn't that a nice thing
you've got there.
A kind boy like you is
probably a big hit with
[pause]
the girls.
Let me see it!
Oh, what a wonderful smell.
What? You got it from Kai?
[pause]
Hahaha, that's just like him.
But I'm surprised he gave it
to you.
He must really like you.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Czyż nie jest to miła rzecz, którą tam masz. Chłopak taki jak ty jest zapewne rozchwytywany przez
[pause]
dziewczyny. Pozwól mi zobaczyć! Oh, jaki cudowny zapach. Co? Dostałeś to od Kai'a?
[pause]
Hahaha, to do niego podobne. Jestem jednak zdziwiona, że dał to tobie. Musi cię naprawdę lubić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{63}{0F}
{2F}{0E}For me? Are you sure?
Where did you...oh,
the blacksmith Saibara made
it for you.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{65}{0F}If that guy makes things like
this too that means I could...
What? I'd have to bring my own
stone?
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}Then that old man charges
a lot.
Oh, he's so full himself!
His own son asked him to come
[pause]
and live but he said he wanted
to stay here!
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}...But now with his grandchild...
I guess things are OK.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{63}{0F}
{2F}{0E}Dla mnie? Jesteś pewien? Gdzie ty to...oh, kowal Saibara zrobił to dla ciebie.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{65}{0F}Jeśli ten gościu robi takie rzeczy jak ta, to znaczy, że mogłabym... Co? Musiałabym przynieść własny kamień?
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}Więc ten staruszek dużo inkasuje. Oh, jest taki zadufany! Jego własny syn poprosił go, by przyszedł i z nim
[pause]
zamieszkał, ale on powiedział, że chce zostać tutaj!
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}... Lecz teraz z jego wnukiem... Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
131. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{54}{0F}Sigh...
The trouble is the villagers
here are so serious about
everything.
I...
[pause]
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}It's begun to affect me...
Popuri should take things more
lightly...
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{54}{0F}Ehh... Problemem są mieszkańcy, biorą wszystko na poważnie. Ja...
[pause]
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}To zaczęło na mnie oddziaływać... Popuri powinna brać rzeczy na spokojnie...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
143. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Thanks,
but...that guy who drinks at
The Inn will be there too,
you know...
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}You say we should make up and
be friends? You talk like we're
kids or something!
OK, OK...you're right...
[pause]
I'll meet you at the beach.
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Dzięki, ale... ten koleś, który pił w karczmie też tam będzie, no wiesz...
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Powinniśmy zostać przyjaciółmi? Mówisz jakbyśmy byli dziećmi! Dobra, dobra... masz rację...
[pause]
Spotkamy się na plaży.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
0. TAK 4
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
I got this perfume from Kai
once. You should give it to
your sweetheart.
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Raz dostałam te perfumy od Kai'a.
Powinieneś dać je swojej ukochanej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Popuri
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Huh? This is for me?
Well, OK. Kai doesn't care
about these things.
Thank you.
{END}
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Huh? To dla mnie? W porządku. Kai'owi nie zależy na tych sprawach. Dziękuję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
Popuri
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Wow.
Today's my birthday, you know.
I'm glad I was born
in the summer 
{END}
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2A}{0E}
Wow. Dzisiaj są moje urodziny. Cieszę się, że urodziłam się latem 
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ask Manna if you want to buy
some wine.
She's my wife.
I have to go to work now.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zapytaj Mannę, jeśli chcesz kupić trochę wina. Ona jest moją żoną. Ja muszę iść teraz do pracy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Manna likes talking so much,
it's hard to just buy wine,
isn't it?
But please forgive her.
[pause]
She gets lonesome.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Manna tak uwielbia rozmawiać, że czasami ciężko tu kupić wino, czyż nie? Nie miej jej tego za złe.
[pause]
Ona czuje się samotna.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 1
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is something wrong?
It's so late.
We only sell wine during
the day!
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Coś się stało? Jest już późno. Sprzedajemy wino tylko za dnia!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Manna and I live here alone,
so it's good to have company.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Manna i ja mieszkamy tu sami, więc dobrze jest mieć towarzystwo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well hey there {0A}{40}.
How about some wine?
You drink, don't you?
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
O, witaj {0A}{40}. Co powiesz na odrobinę wina? Pijesz, co nie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Darn...
Manna checks the number of
bottles everyday...
{END}
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
A niech to... Manna codziennie sprawdza liczbę butelek...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm going to the church with
Cliff today.
I've never been, but I guess
there's a first for everything.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Idę dzisiaj do kościoła z Cliff'em. Nigdy tam nie byłem, ale wydaje mi się, że zawsze musi być ten pierwszy raz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 5
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Me and Doug always talk about
Cliff. He's a good guy,
despite his appearance.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zawsze rozmawiam z Dougiem o Cliffie. Pomimo swego wyglądu, to dobry chłopak.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, {0A}{40}! What are you
doing at the warehouse?
Go to the house if you want to
buy wine.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, {0A}{40}! Co robisz w magazynie? Idź do domu, jeśli chcesz kupić wino.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I like it in the warehouse.
You can hear the sounds of
wine... It's alive, you know.
I don't think I could ever quit
[pause]
this job.
{END}
Duke Duke:
{6D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Podoba mi się w składzie. Można tu usłyszeć dźwięk wina... Wiesz, ono żyje.
[pause]
Nie sądzę, bym mógł odejść kiedykolwiek z tej pracy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The work's become easier now
that Cliff helps out.
I appreciate it, {0A}{40}.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Praca stała się lżejsza, odkąd pomaga nam Cliff. Doceniam to, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff is thankful, too.
He said he would have had to
leave town if it weren't for
this job.
{END}
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cliff również jest wdzięczny. Powiedział, że byłby zmuszony opuścić wioskę, gdyby nie ta praca.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
Duke
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nice weather today, eh?
Your animals must be happy
about it too.
{END}
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ładna dziś pogoda, hę? Twoje zwierzęta też muszą być szczęśliwe z tego powodu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.