Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_3F18000_5

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_3F18000_5

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
17. TAK 2
Lilla
Lilla Lilla:
{81}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I know... I'll teach you how to
cook Scrambled Eggs. It's very
easy, so you should try it.
Just heat oil in a frying pan,
[pause]
then add in the eggs and mix
them around. That's the basic
recipe, but you can whisk
the eggs in a bowl with salt
[pause]
and soy sauce and sugar first.
And you can add butter or
mayonnaise. Kids like that,
though it may sound weird.
[pause]
Eggs give you energy, so we
eat them three times a day.
Maybe that's why my children
are so boisterous.
{END}
Lilla Lilla:
{81}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wiesz co... Nauczę cię jak przyrządzić jajecznicę. To bardzo proste, musisz spróbować. Po prostu podgrzej olej na patelni,
[pause]
a potem wbij jajka i wszystko wymieszaj. To podstawowy przepis. Możesz, także utrzeć je w misce z dodatkiem soli
[pause]
a wcześniej dodać sosu sojowego z cukrem. Można również dodać masła lub majonezu. Dziwnie brzmi, ale dzieciaki to uwielbiają.
[pause]
Jajka dostarczają nam dużo energii, więc jemy je trzy razy dziennie. Może dlatego moje dzieci są takie niesforne.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello, welcome.
Do you want to buy a hen?
All of our hens lay good eggs.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, witaj. Czy chciałbyś kupić kurę? Nasze kury znoszą najlepsze jajka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
One of my childhood friends
works at the Supermarket.
Her name is Karen. She's very
kind. Have you met her?
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Moja przyjaciółka z dzieciństwa pracuje teraz w supermarkecie. Nazywa się Karen. Jest bardzo miła. Znasz ją?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I don't get along with Karen
now.
But we used to understand
each other pretty well.
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie dogaduję się ostatnio z Karen. Kiedyś jednak całkiem dobrze się rozumieliśmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Everything is that guy's fault!
That Kai!
{END}
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To wszystko przez tego gościa! Przez Kai'a!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I don't know why but Karen has
turned quiet lately.
She doesn't scold me as much
anymore.
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie wiem czemu, ale Karen stała się ostatnio cicha. Nie krzyczy już na mnie tak bardzo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 4
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Only Karen understands
the real me. Popuri just says
I talk too much.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tylko Karen potrafi zrozumieć prawdziwego mnie. Popuri uważa, że za dużo gadam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I was pretty bad there for
awhile, but I'm OK now thanks
to Karen.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przez chwilę byłem strasznie przygnębiony, ale już mi lepiej dzięki Karen.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I finally realized...
Popuri does just fine
without me.
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W końcu zdałem sobie sprawę... Popuri radzi sobie dobrze beze mnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, how are things going?
We're all doing great here.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, jak leci? Tutaj wszyscy mają się świetnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My mom was hoping I'd marry
Karen and we'd live here.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Moja mama miała nadzieję, że ożenię się z Karen i będziemy tutaj mieszkać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi {0A}{40}.
I'm doing some shopping for
my mom.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć {0A}{40}. Robię zakupy dla mojej mamy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Even I need to take a break
sometimes.
I'm still young, after all.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nawet ja muszę czasami zrobić sobie przerwę. W końcu wciąż jestem młody.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I get restless when I'm away
from Karen...
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Robię się nerwowy, gdy jestem z dala od Karen...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Karen is an only child,
so Jeff must be lonely.
Sasha visits a lot, though.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Karen jest jedynaczką, więc Jeff musi być samotny. Jednak Sasha często wpada w odwiedziny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 4
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I like everyone in the village
except Kai. He comes for
the summer, upsets everyone
and then leaves.
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Lubię wszystkich w wiosce poza Kai'em. Przyjeżdża na lato, denerwuje wszystkich i wtedy wyjeżdża.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Popuri and Mom never say bad
things about Kai...
He's popular with the women.
But I don't like his style.
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Popuri i mama nigdy nie powiedziały złego słowa o Kai'u... Jest popularny wśród kobiet. Ale ja nie lubię jego stylu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Finally we see the real Kai!
That kidnapper!
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nareszcie widzimy prawdziwego Kai'a! Tego porywacza!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Poor Popuri. All alone in some
far-away town.
She must be crying.
Sniff, sniff.
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Biedna Popuri. Samiuteńka w jakimś obcym mieście. Na pewno zalewa się łzami. Chlip, chlip.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, Popuri seems happy.
She writes me every week.
And she says she'll visit
in the summer...
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cóż, Popuri wygląda na szczęśliwą. Pisze do mnie co tydzień. Napisała, że odwiedzi nas w lecie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But she only writes about
herself and Kai in the
letters, and that cad's coming
with her in the summer.
[pause]
What about my feelings?!
{END}
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale ona pisze w listach jedynie o sobie i Kai'u, a ten cham przyjeżdża wraz z nią tego lata.
[pause]
A co z moimi uczuciami?!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
She's at your place,
so I can visit her any time.
If she'd married that Kai, I
would've never seen her again!
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jest u ciebie, więc mogę ją odwiedzać w każdej chwili. Gdyby wyszła za tego Kai'a, już nigdy bym jej nie zobaczył!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 4
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey {0A}{40}! What happened?
Did you and Popuri have
a fight?
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej {0A}{40}! Co się stało? Czy Popuri i ty mieliście sprzeczkę?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
All of a sudden Popuri came
home.
And she's angry and crying!
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Popuri niespodziewanie wróciła do domu. Jest wściekła i płacze!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
49. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I wonder how Dad is doing...
He'll do anything if he thinks
it's good for Mom.
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zastanawiam się jak tata sobie radzi... On zrobi wszystko, gdy myśli, że jest to dobre dla mamy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
50. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
On days like this, with the
chickens quiet in their coop,
I feel like they're telling me
to take the day off.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W dni takie jak ten, siedzę po cichu z kurami w kurniku i czuję, jakby mówiły mi, żebym wziął wolny dzień.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
52. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You should go home soon.
You run that farm by yourself,
so you should rest whenever
you can.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Powinieneś niedługo iść do domu. Pracujesz nad tą farmą sam, więc powinieneś odpoczywać kiedy tylko możesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Supermarket is closed
on Tuesdays, so I don't need to
go shopping.
This is how I spend nice days.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Supermarket jest zamknięty we wtorki, więc nie muszę iść na zakupy. Właśnie tak miło spędzam dni.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
56. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
There's nothing like a drink
after a hard day's work.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie ma nic lepszego niż napić się po ciężkiej pracy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
62. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow! Marriage! That'll be good
for the farm, too.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow! Małżeństwo! To będzie też dobre dla farmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.