Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki zestawu hm_3F18000_3

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla zestawu hm_3F18000_3

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
53. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
When I first came to this
village some people didn't like
the idea of a stranger like me
staying for such a long time...
[pause]
But everybody here is
very kind.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kiedy po raz pierwszy przybyłem do tej wioski, niektórym nie spodobał się pomysł, żeby obca osoba taka jak ja, została tu
[pause]
na tak długi okres czasu... Ale wszyscy tu są bardzo mili.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 4
Cliff
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I don't mean anything serious.
It's just this village...
it's grown on me, that's all.
{END}
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie mam na myśli nic poważnego. Po prostu ta wioska... przekonałem się do niej, to wszystko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
56. TAK 3
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Why do I keep staying in
a guest room?
Hahaha.
I asked the Master if I could.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dlaczego ciągle przebywam w pokoju dla gości? Hahaha. Zapytałbym Mistrza gdybym mógł.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
77. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I've been eating all my meals
at The Inn lately.
It's like my mom's cooking,
so I never get tired of it.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ostatnio wszystkie posiłki jadam w Karczmie. Smakuje jak kuchnia mojej mamy, więc nigdy mi się nie znudzi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
85. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I like living things.
When I was a kid I used to go
in the mountain near
my hometown to catch bugs and
[pause]
watch animals.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Lubię stworzenia. Kiedy byłem dzieckiem, chodziłem w pobliskie góry mojego rodzinnego miasta, żeby
[pause]
łapać robaki i obserwować zwierzęta.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
88. TAK 4
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AB}{0F}
{2F}{0E}Hmmm...a part-time job at
the Orchard?
Yeah, I'm getting pretty low
on cash...
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}OK. I'll go there tomorrow.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AB}{0F}
{2F}{0E}Hmmm...? Dorywcza praca w sadzie? Super, mam coraz mniej pieniędzy...
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}OK. Pójdę tam jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
107. TAK 3
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I want to go to the mountain
no matter what the weather,
but I have to think of
my family...
[pause]
I shouldn't drag them along.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chcę chodzić w góry bez względu na pogodę, ale muszę myśleć o mojej rodzinie...
[pause]
Nie powinienem ciągnąć ich ze sobą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
117. TAK 2
Basil
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do you grow any fruits on your
farm? I'll tell you how to make
a fruit latte, so listen up.
You can use either pineapple,
[pause]
apples or grapes. Put them in
the mixer with milk.
You can also use strawberries,
grape juice, honey or sugar.
{END}
Basil Basil:
{A5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hodujesz jakieś owoce na swojej farmie? Powiem ci jak zrobić owocowe latte, więc słuchaj. Możesz użyć do tego ananasa,
[pause]
jabłek lub winogron. Włóż je do miksera razem z mlekiem. Możesz również użyć truskawek, soku winogronowego, miodu lub cukru.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
124. TAK 4
Basil
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ahha...I'm ashamed...
I usually don't do anything for
Anna...
Thank you. I'll give it to her.
{END}
Basil Basil:
{A4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ahha...Jest mi wstyd... Zazwyczaj nic nie robię dla Anny... Dziękuję. Przekaże jej to.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
127. TAK 4
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, good morning.
Today I'm going to Mother's Hill
with Basil to gather plants.
I love flowers.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, dzień dobry. Dziś idę z Basilem na Matczyne Wzgórze zbierać rośliny. Kocham kwiaty.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
130. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{A0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{9F}{0F}I hung a good luck charm
outside yesterday for good
weather. But when I woke up
this morning...
[pause]
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}It was upside down.
Don't tell Basil about it.
{END}
Anna Anna:
{A0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{9F}{0F}Powiesiłam wczoraj na zewnątrz amulet na szczęście, ale kiedy tego ranka się obudziłam...
[pause]
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Był do góry nogami. Nie mów o tym Basil'owi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
132. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The book about this village is
more popular than the book
about plants, so Basil may
have mixed feelings...
[pause]
but give it a read...
it may be useful.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Książka o tej wiosce jest bardziej popularna niż książka o roślinach, więc Basil może mieć mieszane uczucia...
[pause]
Ale przeczytaj ją... może okazać się przydatna.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
134. TAK 3
Anna
Anna Anna:
{9E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But the conversations are all
about learning.
It's not like
a family get-together at all!
[pause]
Mary is a girl, so the talk
should be about cute things!
{END}
Anna Anna:
{9E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale wszystkie rozmowy są o nauce. To w ogóle nie wygląda jak rodzinne zebranie!
[pause]
 Mary jest dziewczyną, więc rozmowy powinny być o miłych rzeczach.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
143. TAK 3
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The village women gather at
the square at noontime.
Their stories are fun to
listen to.
[pause]
Basil can't join in because all
he talks about are plants.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Miejscowe kobiety zbierają się na placu w południe. Przyjemnie się słucha ich opowieści.
[pause]
Basil nie może się przyłączyć, ponieważ ciągle gada o roślinach.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
144. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{9C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Lillia's husband is searching
for a special Desert Flower,
that blooms only once
a decade, to help her recover
[pause]
her health. I envy Lillia for
that, but she's lonely.
Maybe I shouldn't have told him
about that flower....
{END}
Anna Anna:
{9C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mąż Lilii szuka rzadkiego Pustynnego Kwiatu, który kwitnie tylko raz na dekadę, żeby pomóc jej odzyskać
[pause]
zdrowie. Zazdroszczę tego Lillii, ale jest przez to osamotniona. Może nie powinienem mówić mu o tym kwiecie...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
160. TAK 2
Anna
"
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Wow, classy. What brand's that?
Oh, its not a brand product?
The blacksmith made it? Well,
then let's call it a ""Saibara.""{END}"
"Wow, stylowo. Co to za marka? O, to nie jest markowy produkt? Kowal to zrobił? Cóż, w takim razie nazwijmy to ""Saibara."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 6
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
May and Stu play at church
from 1:00 to 4:00 in
the afternoon.
But they seem to have
[pause]
something to do on Mondays and
Wednesdays.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
May i Stu bawią się w kościele od 13:00 do 16:00. Ale wydaje się, że mają co innego do roboty w poniedziałki i środy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
0. TAK 8
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
What's up today?
Do you have business with him?
Or do you feel sick?
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Co tam dziś słychać? Masz jakąś sprawę do niego? Czy się źle czujesz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I just recently noticed it,
but... the Doctor looks like
my father.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dopiero niedawno zauważyłam, że doktor wygląda jak mój ojciec.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{B3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
......Are you OK?
Did you catch a cold?
{END}
Elli Elli:
{B3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
.....Wszystko w porządku? Przeziębiłeś się?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
When we're working,
he's the Doctor and
I'm the assistant,
just like before.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Kiedy pracujemy, on jest lekarzem, a ja jego asystentką, tak jak przedtem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh, hi.
Come on in and take it easy if
you're not busy.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh, cześć. Wejdź do środka i odpręż się, jeśli nie jesteś zajęty.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 3
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I think I should go to bed
soon to be ready for tomorrow.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Myślę, że powinienem się wkrótce położyć, aby być gotowym na jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 3
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
The Doctor said I ought to
rest at my parents` house when
the clinic is closed.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Doktor powiedział, że powinnam odpocząć w domu moich rodziców gdy klinika jest zamknięta.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I think the Doctor's at
the library or the church.
He seems to like quiet places.
{END}
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Myślę, że Doktor jest w bibliotece albo kościele. Wygląda na to, że lubi ciche miejsca.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 11
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Sorry...
I'm glad but... I'm always at
the clinic so I don't have
any chance to use it.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Przepraszam... Ciesze się, ale... ciągle jestem w klinice, więc nie mam okazji z tego skorzystać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 5
Elli
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh, that's right!
I made you eat that crummy
chocolate at the Winter
Thanksgiving Festival!
[pause]
Thank you, {0A}{40}.
{END}
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh, racja! Zrobiłam Ci tą pożywną czekoladę na Zimowy Dzień Wdzięczności.
[pause]
Dziękuję, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 8
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Huh? Why are you giving me
a Spring Thanksgiving Festival
cookie?
I'm married with the Doctor.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Hmm? Dlaczego dajesz mi ciastko z okazji Wiosennego Dnia Wdzięczności? Wyszłam już za doktora.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Is this really OK?
It looks very expensive...
Thank you. I'll treasure it.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Czy tak wypada? Wygląda bardzo drogo... Dziękuję. Przechowam to.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 8
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
What? A birthday gift?
Oh my... Are you sure?
Gosh, thank you.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Co? Prezent urodzinowy? Ojej... Jesteś pewien? Jejciu, dziękuję.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2017 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.