Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Zack

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Zack

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
60. × 2
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The price for golden wool is
up again.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
cena za złotą wełnę jest większa.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. × 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Then I'll take {0C}{40} to the
Square tomorrow morning.
The race starts at 10AM.
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Następnie Zabiorę {0C}{40} na Plac jutro rano. Wyścig rozpoczyna się 10AM.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
64. × 1
Zack
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I see.
Well, I have to make my
rounds.
{END}
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rozumiem. Cóż, muszę zrobić swoją rundę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What, nothing today...?
{END}
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co, dzisiaj nic...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'll take the produce that's
in the bin.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wezmę produkty z tego kosza.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, you've got a lot here
today. Keep up the good work!
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, sporo masz tego dzisiaj. Trzymaj tak dalej!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This hair doesn't show any
signs of stress.
Look at the cuticle.
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Te włosy nie wykazują żadnych oznak stresu. Spójrz na naskórek.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4F}{0F}
{2F}{0E}OK, listen up
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{4C}{0F}You want your dog to win, so
run like the dickens toward
the goal!
[pause]
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{50}{0F}If your dog doesn't follow or
it's too far away, go back.
If it were trained well it
would come to you
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}Also, you can't use anything
to call your pooch, so get rid
of your dog whistles.
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}And of course, you can't
carry `em.
So stick to the rules and
good luck!
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4F}{0F}
{2F}{0E}OK, słuchaj
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{4C}{0F}Chcesz żeby Twój pies wygrał więc biegnij ile sił do końca.
[pause]
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{50}{0F}Jeśli pies oddala się od Ciebie to cofnij się po niego. Jeśli dobrze trenowaliście będzie ciągle przy Tobie
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}Ponadto, nie możesz w żaden sposób przywoływać czworonoga, również gwiżdżąc.
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}I naturalnie, Nie możesz nieść `. Trzymaj się zasad i powodzenia!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ohhh, you seem raring to go.
Good fella... OK,
we're ready to start!
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ohhh, wyglądasz na gotowego. Dobrze więc... OK, Jesteśmy gotowi do startu!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4F}{0F}
{2F}{0E}In the first lane,
{00}{40}
In the second lane,
{01}{40}
In the third lane,
{0D}{40} Farm's {0C}{40}
Hey! {0A}{40}, good luck!
In the fourth lane,
{02}{40}
In the fifth lane,
Yodel Farm's Hana-chan
In the sixth lane,
{03}{40}
[pause]
Well, who is going be this
year's champion?!
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4F}{0F}
{2F}{0E}Na pierwszej linii, {00}{40} Na drugiej linii, {01}{40} Na trzeciej linii, z Farmy {0D}{40}, {0C}{40} Hey! {0A}{40}, powodzenia! Na czwartej linii, {02}{40} Na piątej linii, Hana-chan z Farmy Yodel Na szóstej linii, {03}{40}
[pause]
Więc, kto w tym roku zwycięży?!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ready... set ...
{END}
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Gotowi... do startu...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Go!
{END}
Zack Zack:
{4E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Start!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This year's champion dog is
{00}{40}'s {01}{40}
Congratulations!
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tegorocznym czempionem jest należący do {00}{40} {01}{40}. Gratulacje!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
62. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, {0A}{40}. They're holding
the Dog Race in the Square
tomorrow. Do you want to enter
{0C}{40}?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Enter dog
 Don't enter dog
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj, {0A}{40}. Jutro organizujemy wyścigi psów na placu. Chcesz wziąć udział {0C}{40}?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Zgłoś psa Nie zgłaszaj psa
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
79. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, tell me if it's OK to
start the race.
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, powiedz mi, czy można rozpocząć wyścig.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
80. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{50}{0F}
{2F}{0E}I'm the buyer, Zack.
Nice to meet you. As a farmer,
there's just one thing you need
to remember.
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}There's a Bin on the farm,
and that's where you place the
produce you want to sell.
I'll drop by every evening
[pause]
at 5:00 to see if there's
anything to pick up,
and pay you on the spot.
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{50}{0F}Oh, but I won't drop
by on festival days.
I want holidays too!!
Hahahahaha...
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{4C}{0F}Haa...
[pause]
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}There are also Bins in the
henhouse and in the sheep and
cow barn.
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}You can sell the vegetables
you've harvested as well as the
things you've gathered in the
mountains. Of course,
[pause]
you can sell eggs, wool and
milk too. Got it? Good,
I'll come again at 5:00.
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{50}{0F}
{2F}{0E}Jestem kupcem mam na imię Zack. Miło Cię poznać. Jako farmer należy pamiętać jedną rzecz.
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F} Na Farmie jest Skrzynka, do której należy wrzucać produkty na sprzedaż
[pause]
o 5:00 każdego wieczoru przychodze i zaglądam do niej czy jest coś do odbioru i place Ci na miejscu.
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{50}{0F}Aa, ale nie przychodze w dni festynów. Też chce mieć święto!! Hahahahaha...
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{4C}{0F}Haa...
[pause]
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}Skrzynki są również w kurniku, i oborze.
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}Możesz sprzedawać warzywa które uprawiasz, oraz rzeczy zebrane w górach. Oczywiście
[pause]
możesz sprzedawać jajka, wełnę i mleko. Załapałeś? Dobrze, Wpadnę o 5:00.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
85. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Gray told me he wanted to
come, but he's not here, so I
guess his grandfather stopped
him.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Gray powiedział, że chce przyjść, ale go nie ma, więc zgaduje, ze jego dziadek pewnie go zatrzymał.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
86. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well hello there, {0A}{40}.
Come view the moon with me.
It's beautiful today.
But then, it is the
[pause]
Moon-Viewing Day after all.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure, I'll view the moon
 I'm going home to sleep
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
O witaj, {0A}{40}. Chodź popatrz ze mną na księżyc. Jest dziś piękny. Zresztą i tak jest dziś
[pause]
Dzień Oglądania Księżyca.{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Pewnie, pooglądam księżyc. Ide do domu spać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
87. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, is that so...
{END}
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, ach tak ...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
88. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{4D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hmmmm... Being single can be
lonely.
{END}
Zack Zack:
{4D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hmmmm... Bycie singlem może być samotne.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
89. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Power Berry you ordered
came.
{END}
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyszła Jagoda mocy, którą zamówiłeś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
89. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That's right... the girls in the
village have all gotten
married.
{END}
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zgadza się... wszystkie panny z wioski już wzięły ślub.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
90. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{50}{0F}
{2F}{0E}I'm the same.
The woman of my dreams went
and married a rambling man.
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}Oh, do you want some
dumplings?
{END}
Zack Zack:
{4D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{50}{0F}
{2F}{0E}Jestem sam. Kobieta moich snów poszła i poślubiła włóczęgę.
[pause]
Zack Zack:
{50}{0F}{F7}{0F}Oh, chcesz trochę pierogów?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 3
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, us single guys have to
stick together, right?
Wahahahaha.
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cóż, my, kawalerzy musimy trzymać się razem, prawda? Hahahaha.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
94. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That Rick didn't bring Lillia
here this year, either... I
wonder if she's all right....
I'll visit her later.
{END}
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rick nie przyniósł Lillia w tym roku, albo... mi Ciekawe, czy ona jest w zdrowa.... Będę ją odwiedzał później.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
95. TAK 1
Zack
"{F6}{0F}{F5}{0F}{4F}{0F}{2F}{0E}""Village Festivals - 5 -
The Dog Race""
[pause]
This village holds a Dog Race
on the 10th day of Winter.
In this race, the owners run
as fast as they can and try to
[pause]
get their dogs to follow them
to reach the goal first.
The sight of the dog owners
trying so hard to get their
[pause]
dogs to follow them sparks
much laughter from the crowd.
The interesting part of this
race is that it clearly
[pause]
reveals the relationship
between dog and owner.
Dogs that are trained try very
hard to keep up with their
[pause]
owners so they can stay close.
If a dog has not been trained
properly, when it tires and
can't keep up it will wander
[pause]
away and forget about the
race. I asked the host of the
Dog Race whether he had any
hints for winning...
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{2F}{0E}""It's simple. The owner just
has to run at the pace of the
dog.""
[pause]
{F6}{0F}That was his answer.
I guess that's all there is to
it.{END}"
"""Festiwale w Wiosce - 5 - Wyścigi Psów""
[pause]
Nasza wioska urządza Wyścigi Psów w 10ty dzień Zimy. W tym wyścigu, właściciele biegną jak najszybciej potrafią
[pause]
i starają się, aby pies podążał za nimi aż do mety. Właściciel próbuje przykuć uwagę swojego psa
[pause]
poprzez gwizd głośniejszy niż te na widowni. Interesującą częścią w tym wyścigu jest ujawnienie
[pause]
czystej więzi miedzy psem a właścicielem. Psy, które są wyszkolone podążają za swoim
[pause]
właścicielem i są tuż za nim. Jeśli pies nie był odpowiednio przygotowany, gdy będzie miał dość i nie nadąży,
[pause]
zacznie się błąkać i zapomni o wyścigu. Zapytałem gospodarza wyścigów psów czy ma jakieś wskazówki na wygraną...
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{2F}{0E}""To proste. Właściciel po prostu musi biec o krok od psa.""
[pause]
{F6}{0F}Taka była jego odpowiedź. Myślę, że to już wszystko na ten temat."
Tłumacz / popraw / korekta » *
109. TAK 2
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You'll run next year, too,
right?
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W przyszłym roku też będziesz startował prawda?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
110. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, can we start the Dog
Race?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 No
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, możemy zacząć wyścig psów? {FC} {0F} {FA} {0F} {F6} {OF} Tak Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
111. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good, I'll go get in position.
{END}
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze, Pójdę na swoje miejsce.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
112. TAK 1
Zack
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, well let me know when
it's OK.
{END}
Zack Zack:
{4C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, daj mi znać, jak wszystko będzie w porządku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.