Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Thomas

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Thomas

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
117. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This milk looks delicious.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To mleko wygląda smakowicie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
117. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello {0A}{40}.
Did you bring something for the
hot-pot?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć {0A}{40}. Przyniosłeś coś do graczka? {FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, przyniosłem Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
117. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But if the farm is neglected
or you can't get along with the
villagers, then...you'll have
to leave.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale jeżeli gospodarstwo będzie zaniedbane lub nie będziesz dogadywał się z mieszkańcami, to... będziesz musiał odejść.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
118. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cooking Festival is
on the 22nd of this month.
Could you bring 3 medium-size
fish by the 21st so
[pause]
I can use them for the
festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 I'm busy
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Święto Gotowania odbywa się 22 dnia tego miesiąca. Mógłbyś przynieść 3 średnie ryby na 21, żebym
[pause]
mogła użyć ich podczas święta?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Jasne Jestem zajęty
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
118. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good. Put it in the pot.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze. Wrzuć to do garnka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
118. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That is the decision we made
as a village.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest decyzja którą musimy podjąć jako wieś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
119. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, did you bring those
3 medium-size fish for the
Cooking Festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć, przyniosłeś te 3 średnie ryby na Święto Gotowania?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, przyniosłem Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
119. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, no problem.
But please stay and eat with
everyone.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, nie ma problemu. Ale proszę, zostań i zjedz ze wszystkimi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
119. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Farming is very hard work,
but I hope you do your best
and become a great farmer like
your grandfather!
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rolnictwo jest bardzo ciężką pracą, ale mam nadzieję, że dasz z siebie wszystko i staniesz się wspaniałym rolnikiem jak twój dziadek!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
119. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}What is your name?{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Jak masz na imię?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
120. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Great, thank you. If there's
a kitchen these fish will be
used at the Cooking Festival.
Come join us that day.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Świetnie, dziękuję. Jeśli podczas święta będzie dostępna kuchnia, wykorzystam je. Dołącz do nas tego dnia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
120. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wait, {0A}{40}.
Since you're here, why don't
you eat with us before you go?
{END}
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czekaj, {0A}{40}. Skoro tu jesteś, dlaczego nie zjesz z nami zanim pójdziesz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
120. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
So how are things going?
...You know, it's been three
years now since you came to
this farm.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jak się sprawy mają? ...Wiesz, minęły 3 lata odkąd przyszedłeś na tą farmę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
121. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
These fish look delicious.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Te ryby wyglądają pysznie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
121. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Do you remember the promise
we made at that time?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Pamiętasz obietnice, którą wtedy złożyliśmy?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
122. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cooking Festival is
on the 22nd of this month.
Could you bring 3 sets of
strawberries by the 21st so
[pause]
I can use them for the
festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 I'm busy
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Święto Gotowania odbywa się 22 dnia tego miesiąca. Możesz przynieść 3 koszyki truskawek na 21, żebym
[pause]
mogła ich użyć podczas święta?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Jasne Jestem zajęty
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
122. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
During the past three years
I have watched the kind of
life you've made for yourself
on the farm. And I listened to
[pause]
stories about you from the
villagers.
Today I came here to share
some of those stories......
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przez te 3 lata obserwowałem jak sobie radzisz na farmie. Również słuchałem
[pause]
co na Twój temat mówią mieszkańcy. Dzisiaj przyszedłem by Ci powiedzieć o tym......
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
123. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, did you bring those
3 sets of strawberries for
the Cooking Festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć, przyniosłeś te 3 koszyki truskawek na Święto Gotowania?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, przyniosłem Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
123. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Would you please come with
me?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy mógłbyś pójść ze mną?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
124. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Great, thank you.
If there's a kitchen these
strawberries will be used at
the Cooking Festival.
[pause]
Come join us that day.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Świetnie, dziękuję. Jeśli podczas święta będzie dostępna kuchnia, wykorzystam te truskawki.
[pause]
Dołącz do nas tego dnia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
124. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Everybody has gathered in the
Square.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszyscy zebrali się na rynku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
125. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Did you hear the news,
{0A}{40}?
May is missing.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I know
 I didn't know
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Słyszałeś wieści, {0A}{40}? May zniknęła.{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak, wiem Nie wiedziałem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
125. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
These strawberries look
delicious.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Te truskawki wyglądają pysznie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
125. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is an honorary party to
accept you in our village as
the rightful owner of the
farm. Please enjoy yourself.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest uroczystość akceptacji Ciebie w naszym miasteczku jako pełnoprawny właściciel farmy. Możesz być z siebie dumny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
126. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cooking Festival is
on the 22nd of this month.
Could you bring 3 containers
of honey
[pause]
by the 21st so I can use them
for the festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 I'm busy
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Święto Gotowania odbywa się 22 dnia tego miesiąca. Możesz przynieść 3 słoiki miodu
[pause]
na 21, żebym mogła ich użyć podczas święta?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Jasne Jestem zajęty
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
127. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, did you bring those
3 containers of honey for the
Cooking Festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć, przyniosłeś te 3 słoiki miodu na Święto Gotowania?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, przyniosłem Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
128. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Great, thank you.
If there's a kitchen this
honey will be used at the
Cooking Festival.
[pause]
Come join us that day.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Świetnie, dziękuję. Jeśli podczas święta będzie dostępna kuchnia, wykorzystam je.
[pause]
Dołącz do nas tego dnia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
129. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This honey looks delicious.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ten miód wygląda pysznie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
130. TAK 2
Thomas
"
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Welcome to ""Mineral Town.""
I'm Mayor Thomas.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}I'm going to ask you a number
of questions, so please answer
them.{END}"
"Witamy w ""Mineral Town."" Jestem burmistrz Thomas.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Muszę zadać Ci kilka ważnych pytań na początek."
Tłumacz / popraw / korekta » *
131. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}What is the name of the dog
on the farm?{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Jak nazywa się Twój pies na farmie?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2017 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.