Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Thomas

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Thomas

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
121. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Do you remember the promise
we made at that time?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...Pamiętasz obietnice, którą wtedy złożyliśmy?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
122. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cooking Festival is
on the 22nd of this month.
Could you bring 3 sets of
strawberries by the 21st so
[pause]
I can use them for the
festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 I'm busy
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Święto Gotowania odbywa się 22 dnia tego miesiąca. Możesz przynieść 3 koszyki truskawek na 21, żebym
[pause]
mogła ich użyć podczas święta?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Jasne Jestem zajęty
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
122. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
During the past three years
I have watched the kind of
life you've made for yourself
on the farm. And I listened to
[pause]
stories about you from the
villagers.
Today I came here to share
some of those stories......
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przez te 3 lata obserwowałem jak sobie radzisz na farmie. Również słuchałem
[pause]
co na Twój temat mówią mieszkańcy. Dzisiaj przyszedłem by Ci powiedzieć o tym......
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
123. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, did you bring those
3 sets of strawberries for
the Cooking Festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć, przyniosłeś te 3 koszyki truskawek na Święto Gotowania?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, przyniosłem Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
123. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Would you please come with
me?
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy mógłbyś pójść ze mną?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
124. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Great, thank you.
If there's a kitchen these
strawberries will be used at
the Cooking Festival.
[pause]
Come join us that day.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Świetnie, dziękuję. Jeśli podczas święta będzie dostępna kuchnia, wykorzystam te truskawki.
[pause]
Dołącz do nas tego dnia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
124. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Everybody has gathered in the
Square.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszyscy zebrali się na rynku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
125. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Did you hear the news,
{0A}{40}?
May is missing.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I know
 I didn't know
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Słyszałeś wieści, {0A}{40}? May zniknęła.{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak, wiem Nie wiedziałem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
125. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
These strawberries look
delicious.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Te truskawki wyglądają pysznie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
125. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is an honorary party to
accept you in our village as
the rightful owner of the
farm. Please enjoy yourself.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest uroczystość akceptacji Ciebie w naszym miasteczku jako pełnoprawny właściciel farmy. Możesz być z siebie dumny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
126. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cooking Festival is
on the 22nd of this month.
Could you bring 3 containers
of honey
[pause]
by the 21st so I can use them
for the festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 I'm busy
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Święto Gotowania odbywa się 22 dnia tego miesiąca. Możesz przynieść 3 słoiki miodu
[pause]
na 21, żebym mogła ich użyć podczas święta?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Jasne Jestem zajęty
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
127. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, did you bring those
3 containers of honey for the
Cooking Festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I did
 No, I didn't
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć, przyniosłeś te 3 słoiki miodu na Święto Gotowania?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, przyniosłem Nie, nie przyniosłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
128. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Great, thank you.
If there's a kitchen this
honey will be used at the
Cooking Festival.
[pause]
Come join us that day.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Świetnie, dziękuję. Jeśli podczas święta będzie dostępna kuchnia, wykorzystam je.
[pause]
Dołącz do nas tego dnia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
129. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This honey looks delicious.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ten miód wygląda pysznie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
130. TAK 2
Thomas
"
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Welcome to ""Mineral Town.""
I'm Mayor Thomas.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}I'm going to ask you a number
of questions, so please answer
them.{END}"
"Witamy w ""Mineral Town."" Jestem burmistrz Thomas.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Muszę zadać Ci kilka ważnych pytań na początek."
Tłumacz / popraw / korekta » *
131. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}What is the name of the dog
on the farm?{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Jak nazywa się Twój pies na farmie?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
132. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}What is the name of the farm?{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Jaką nazwę nosi Twoja farma?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
133. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, I forgot!
Today's my birthday.
Thank you for the nice gift.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oj, Zapomniałem! Dzisiaj są moje urodziny. Dziękuję za fajny prezent.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
133. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}When is your birthday?{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Kiedy są Twoje urodziny?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
135. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That was fun, wasn't it?
It's good to eat with lots
of people.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To było zabawne, prawda? Fajnie się je z dużą grupą ludzi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
138. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello {0A}{40}. I wish you
success this year again.
Let's have a drink and enjoy
the party.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć, {0A}{40}. Życzę ci samych sukcesów tego roku. Napijmy się i cieszmy imprezą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
138. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Now let's ask the Gourmet to
judge this year's winner.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3C}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Yes,
well...the winner is {0A}{40}.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Congratulations {0A}{40}!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Niech Smakosz przedstawi tegorocznego zwycięzcę.
[pause]
{3C} {0F} {F7} {0F} {86} {0F} Tak, dobrze ... Zwycięzcą jest {IM} {IE}.
[pause]
{86} {0F} {F7} {0F} Gratulacje {IM} {IE}!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
139. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow,
that's what I call drinking...
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, to się dopiero nazywa picie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
140. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Now let's ask the Gourmet to
judge this year's winner.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3C}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Yes, well...the winner is Manna.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Congratulations Manna!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Niech Smakosz przedstawi tegorocznego zwycięzcę.
[pause]
{3C} {0F} {F7} {0F} {86} {0F} Tak, dobrze ... Zwycięzcą jest Manna.
[pause]
{86} {0F} {F7} {0F} Gratulacje Manna!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
142. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Now let's ask the Gourmet to
judge this year's winner.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3C}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Yes, well...the winner is Ann.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Congratulations Ann!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Niech Smakosz przedstawi tegorocznego zwycięzcę.
[pause]
{3C} {0F} {F7} {0F} {86} {0F} Tak, dobrze ... Zwycięzcą jest Ann.
[pause]
{86} {0F} {F7} {0F} Gratulacje Ann!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
144. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Now let's ask the Gourmet to
judge this year's winner.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3C}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Yes, well...the winner is Doug.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Congratulations Doug!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Niech Smakosz przedstawi tegorocznego zwycięzcę.
[pause]
{3C} {0F} {F7} {0F} {86} {0F} Tak, dobrze ... Zwycięzcą jest Doug.
[pause]
{86} {0F} {F7} {0F} Gratulacje Doug!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
146. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Now let's ask the Gourmet to
judge this year's winner.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3C}{0F}{F7}{0F}{86}{0F}Yes, well...the winner is Ann.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Congratulations Ann!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3C}{0F}
{2F}{0E}Niech Smakosz przedstawi tegorocznego zwycięzcę.
[pause]
{3C} {0F} {F7} {0F} {86} {0F} Tak, dobrze ... Zwycięzcą jest Ann.
[pause]
{86} {0F} {F7} {0F} Gratulacje Ann!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
155. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well done, well done.
Please participate next year,
too.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobra robota. Postaraj się wziąć udział również w przyszłym roku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
167. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The gist of the matter is that
we decided to ask you to leave
the village. I'm sorry...please
don't take it too badly...
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Istotą sprawy jest to, że zdecydowaliśmy się poprosić Cię o opuszczenie wsi. Przepraszam... Proszę nie brać tego poważnie...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
168. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You didn't take good care of
your animals.
They should have been treated
as the prized assets they are.
[pause]
As the owner of a farm you
failed.
{END}
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie dbałeś dobrze o zwierzęta. Powinny być traktowane tak jak na to zasługują.
[pause]
Jako właściciel gospodarstwa zawiodłeś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.