Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Thomas

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Thomas

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
169. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You have no livestock on your
farm, right?
We can't accept you as the
owner of the farm...
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie masz żadnych zwierząt w gospodarstwie, prawda? Nie możemy zaakceptować ciebie jako właściciela farmy...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
170. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You haven't gotten along well
with the villagers.
So there was really no choice.
{END}
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie zaprzyjaźniłeś się z mieszkańcami. Nie mieliśmy innego wyboru.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
171. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zack deplored how you hardly
ever had any crops to sell.
You can't manage a farm under
those conditions...
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zack ubolewał nad tym, że rzadko kiedy miałeś rośliny do sprzedania. Nie możesz prowadzić farmy w takich warunkach.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
172. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It seems you hate to tend the
fields. But growing crops is
an important part of running
a farm.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wygląda na to, że nie lubisz pielęgnować pól. Ale sadzenie roślin jest ważną częścią prowadzenia farmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
173. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The girls of this village don't
seem to like you very much.
If you were going to stay in
this village, I expected you
[pause]
to think about marriage.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziewczyny z miasteczka nie lubią Cie aż tak bardzo.Jeśli chcesz zostać w miasteczku oczekuję od Ciebie
[pause]
że pomyślisz o małżeństwie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
174. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You don't take very good care
of pets. I didn't take you to
be such a cold person.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie opiekowałeś się dobrze zwierzętami. Nie wziąłem Cię za tak zimną osobą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
175. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}A lot of people gathered here
today for you.
You really did a splendid job.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Good job, {0A}{40}.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{DB}{0F}Everybody gathered here today
for you, {0A}{40}.
[pause]
Saibara Saibara:
{DB}{0F}{F7}{0F}{7C}{0F}Hmmmm, this is the result of
three years.
[pause]
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Yeah, I didn't expect much from
him at first.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{DB}{0F}Ahahaha...don't talk like that,
Rick.
[pause]
Saibara Saibara:
{DB}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}Ahem......anyway...
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}Keep up the good work.
I expect to continue to see
good crops from you.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}Wielu ludzi zebrało się dzisiaj dla Ciebie. Zrobiłeś naprawdę świetną pracę.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Dobra robota, {0A}{40}.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{DB}{0F}Wszyscy zebrali się tu dla ciebie, {0A}{40}.
[pause]
Saibara Saibara:
{DB}{0F}{F7}{0F}{7C}{0F}Hmmmm, to jest właśnie wynik trzy letniej pracy.
[pause]
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Tak, nie spodziewałem się tego na początku.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{DB}{0F}Ahahaha...nie mów tak, Rick.
[pause]
Saibara Saibara:
{DB}{0F}{F7}{0F}{4F}{0F}Ahem......tak...
[pause]
Zack Zack:
{4F}{0F}{F7}{0F}Tak trzymaj, dobra robota. Mam nadzieję że dalej będę widział u ciebie dobre zbiory.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
186. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{83}{0F}
{2F}{0E}I have a favor to ask.
I'd like you to deliver
an Apple Pie from The Inn to
Elli's grandma Ellen.
[pause]
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}I usually take it to her,
but I have to go to the
neighboring village today.
Can you do it?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure, no problem
 Sorry, too busy
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{83}{0F}
{2F}{0E}Mam prośbę do Ciebie. Mógłbyś dostarczyć jabłecznik do Inn dla Babci Ellen.
[pause]
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}Zazwyczaj osobiście jej zaworze, ale muszę iść do sąsiedniej wioski. Możesz to zrobić?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Pewnie nie ma sprawy Przepraszam, jestem zajęty
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
186. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Well, that was another great
festival.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}The winner this year is the
Chicken Team!
You other teams fought hard,
too.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}To był kolejny świetny festiwal.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Zwycięscą tegorocznego festiwalu jest Drużyna Kurczaków! Ty i reszta drużyn walczyliście świetnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
187. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Well, that was another great
festival.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}The winner this year is the
Sheep Team!
You other teams fought hard,
too.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}To był kolejny świetny festiwal.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Zwycięscą tegorocznego festiwalu jest Drużyna Owiec! Ty i reszta drużyn walczyliście świetnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
188. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's for Ellen, OK?
An Apple Pie from The Inn.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To dla Ellen, okej? Jabłecznik z gospody.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
188. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Well, that was another great
festival.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}The winner this year is the
Coconut Team!
You other teams fought hard,
too.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}To był kolejny świetny festiwal.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Zwycięscą tegorocznego festiwalu jest Drużyna Kokosów! Ty i reszta drużyn walczyliście świetnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
189. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh...I thought you'd say OK...
Well, I'll ask somebody else.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh... Myślałam że powiedziałaś tak...Cóż, zapytam kogoś innego
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
189. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Well, that was another great
festival.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}The winner this year is the
Star Team!
You other teams fought hard,
too.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}To był kolejny świetny festiwal.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Zwycięscą tegorocznego festiwalu jest Drużyna Gwiazd! Ty i reszta drużyn walczyliście świetnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
191. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The only time I use that
silverware is when guests
come.
I seldom eat at home.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Używam srebrnej zastawy tylko wtedy, gdy mam gości. Rzadko jadam w domu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
194. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Please work hard so we can
harvest enough tomatoes for
the next Tomato Festival.
Thank you, everybody.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Proszę, pracujcie ciężko byśmy mogli zebrać wystarczająco dużo pomidorów na kolejny festiwal. Dziękuje wszystkim.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
195. TAK 2
Thomas
"{F3}{0F}""Picture Book of People
- Vol. 2 of 3""
[pause]
{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{85}{0F}The Mayor's house...{FC}{0F}
{F3}{0F}
Thomas Thomas:
{85}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{46}{0F}Thomas
(The mayor of this village){FC}{0F}
{F3}{0F}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3F}{0F}Harris{FC}{0F}
{F3}{0F}
Kano Kano:
{3F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Kano (Just hanging around?)
[pause]
{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{61}{0F}The house next to the Mayor's
house...{FC}{0F}
{F3}{0F}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E7}{0E}Ellen{FC}{0F}
{F3}{0F}
Sasha Sasha:
{E7}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}Elli{FC}{0F}
{F3}{0F}
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Stu
[pause]
{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{EA}{0F}The Supermarket...{FC}{0F}
{F3}{0F}
Jeff Jeff:
{EA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E6}{0F}Jeff{FC}{0F}
{F3}{0F}
Sasha Sasha:
{E6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{F1}{0E}Sasha{FC}{0F}
{F3}{0F}{F1}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}Karen
[pause]
{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{BB}{0F}The clinic...{FC}{0F}
{F3}{0F}
Tim Tim:
{BB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E8}{0E}The Doctor{FC}{0F}
{F3}{0F}
Sasha Sasha:
{E8}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}  I thought Elli was living
with that person, but that
doesn't seem to be the case.
[pause]
{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{AE}{0F}The Church...{FC}{0F}
{F3}{0F}
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Pastor Carter{FC}{0F}
{F3}{0F}{F6}{0F}  Maybe that person sleeps in
the confessional every night...
[pause]
{F3}{0F}{F6}{0F}A small house behind the
Church...{FC}{0F}
{F3}{0F}{F6}{0F}Seven colored sprites
Harvest Sprites {F5}{0F}{4B}{0F}
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F} {F5}{0F}{16}{0F}
[pause]
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F} {F5}{0F}{11}{0F}
[pause]
Hoggy Hoggy:
{11}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F} {F5}{0F}{0C}{0F}
[pause]
Bold Bold:
{0C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F} {F5}{0F}{07}{0F}
[pause]
Aqua Aqua:
{07}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F} {F5}{0F}{02}{0F}
[pause]
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F} {F5}{0F}{FD}{0E}
[pause]
Timid Timid:
{FD}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}
[pause]
{F6}{0F}{F3}{0F}
 To be continued{END}"
"""Album ze zdjęciami - Cz. 2 z 3""
[pause]
{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{85}{0F}Dom Burmistrza...{FC}{0F} {F3}{0F}
Thomas Thomas:
{85}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{46}{0F}Thomas (Burmistrz wioski){FC}{0F} {F3}{0F}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{3F}{0F}Harris{FC}{0F} {F3}{0F}
Kano Kano:
{3F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Kano (Kreci się niedaleko?)
[pause]
{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{61}{0F}Dom obok Burmistrza, dom...{FC}{0F} {F3}{0F}
Ellen Ellen:
{61}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E7}{0E}Ellen{FC}{0F} {F3}{0F}
Sasha Sasha:
{E7}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}Elli{FC}{0F} {F3}{0F}
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Stu
[pause]
{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{EA}{0F}Ten Supermarket...{FC}{0F} {F3}{0F}
Jeff Jeff:
{EA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E6}{0F}Jeff{FC}{0F} {F3}{0F}
Sasha Sasha:
{E6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{F1}{0E}Sasha{FC}{0F} {F3}{0F}{F1}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}Karen
[pause]
{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{BB}{0F} Klinika...{FC}{0F} {F3}{0F}
Tim Tim:
{BB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E8}{0E}The Doctor{FC}{0F} {F3}{0F}
Sasha Sasha:
{E8}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}  Myślę że Elli żyła z tą osobą, ale to nie powód.
[pause]
{F3}{0F}{F6}{0F}{F5}{0F}{AE}{0F}Kościół...{FC}{0F} {F3}{0F}
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}Pastor Carter{FC}{0F} {F3}{0F}{F6}{0F}  Możliwe, że ta osoba śpi w konfesjonale każdej nocy...
[pause]
{F3}{0F}{F6}{0F}Mały dom za Kościołem...{FC}{0F} {F3}{0F}{F6}{0F}Siedem kolorowych duchów Duchy Zbiorów {F5}{0F}{4B}{0F}
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F} {F5}{0F}{16}{0F}
[pause]
Staid Staid:
{16}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F} {F5}{0F}{11}{0F}
[pause]
Hoggy Hoggy:
{11}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F} {F5}{0F}{0C}{0F}
[pause]
Bold Bold:
{0C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F} {F5}{0F}{07}{0F}
[pause]
Aqua Aqua:
{07}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F} {F5}{0F}{02}{0F}
[pause]
Nappy Nappy:
{02}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F} {F5}{0F}{FD}{0E}
[pause]
Timid Timid:
{FD}{0E}{F7}{0F}{F4}{0F}
[pause]
{F6}{0F}{F3}{0F} Ciąg dalszy nastąpi"
Tłumacz / popraw / korekta » *
196. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Thanks. I visited Ellen today.
She was very happy you went
there like that.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Doug was impressed, too.
So I bought some cake from
The Inn for you.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Dziękuję.Dziś odwiedziłem Ellen. Była bardzo szczęśliwa, że zachowałeś się tak.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Doug był pod wrażeniem. Kupiłem ciasto z Inn dla Ciebie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
197. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Did you know the Local Horse
Race is tomorrow at the
Square?
I was hoping you'd enter too
[pause]
if you had a large horse on
your farm, but...
[pause]
{F7}{0F}You can bet on the races.
It's fun and a good break from
your work, so why don't you
come tomorrow?
[pause]
I'll be waiting for you.
{END}
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Czy wiesz że jutro odbywa się coroczny wyścig koni? Miałem nadzieję że weźmiesz w nim udział
[pause]
ale nie posiadasz wystarczająco dużego konia, ale za to...
[pause]
{F7}{0F}Możesz obstawiać zakłady. To świetna zabawa i oderwanie od ciężkiej pracy, tak więc dlaczego nie chcesz przyjść?
[pause]
Będę na Ciebie czekał.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
198. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{84}{0F}
{2F}{0E}Why didn't you deliver the
Apple Pie to Ellen?
Doug said you went to The Inn.
[pause]
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}You took the Apple Pie but
didn't take it to Ellen...?
I trusted you...
{END}
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{84}{0F}
{2F}{0E}Czemu nie dostarczyłeś Jabłecznika do Ellen? Doug powiedział, że poszedłeś do Inn.
[pause]
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}Wziąłeś jabłecznik, ale nie dostarczyłeś go...? Zaufałem Ci...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
199. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{83}{0F}
{2F}{0E}Why didn't you take the apple
pie to Ellen? She was waiting
a long time for you to come.
[pause]
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}She was looking more forward
to you than the pie.
You didn't think about that,
did you?
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{83}{0F}
{2F}{0E}Dlaczego nie zaniosłeś tego Jabłecznika Ellen? Czekała bardzo długo aż przyjdziesz.
[pause]
Thomas Thomas:
{83}{0F}{F7}{0F}Bardziej czekała na ciebie niż na ten jabłecznik. Nie pomyślałeś o tym, co nie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
0. TAK 7
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...we're getting ready for
the Spring Goddess Festival.
It starts here at 10AM.
[pause]
Come back again then if you
have the time.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć...przygotowujemy się do Festiwalu Bogiń. Zaczynamy o 10AM.
[pause]
Wróć o tej porze, jeśli będziesz miał czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...we're getting ready for
the Local Horse Race.
It starts here at 10AM.
[pause]
Come back again then if you
have the time.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć...przygotowujemy się do Wyścigów Koni. Zaczynamy o 10AM.
[pause]
Wróć o tej porze, jeśli będziesz miał czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Got that?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Got it
 Explain that again
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zrozumiałeś?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Zrozumiałem
 Wytłumacz jeszcze raz
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 5
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...we're getting ready for
the Cooking Festival.
It starts here at 10AM.
[pause]
Come back again then if you
have the time.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć...przygotowujemy się do Festiwalu Gotowania. Zaczynamy o 10AM.
[pause]
Wróć o tej porze, jeśli będziesz miał czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, so let's start.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, zacznijmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...we're getting ready for
the Chicken Festival.
It starts here at 10AM.
[pause]
Come back again then if you
have the time.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć...przygotowujemy się do Walk Kurczaków. Zaczynamy o 10AM.
[pause]
Wróć o tej porze, jeśli będziesz miał czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 5
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...we're getting ready for
the Tomato Festival.
It starts here at 10AM.
[pause]
Come back again then if you
have the time.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć...przygotowujemy się do Bitwy Pomidorowej. Zaczynamy o 10AM.
[pause]
Wróć o tej porze, jeśli będziesz miał czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...we're getting ready for
the Harvest Festival.
It starts here at 10AM.
[pause]
Come back again then if you
have the time.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj... Przygotowujemy się do Festiwalu Żniw. Rozpoczynamy go o 10AM.
[pause]
Wróć o tej porze, jeśli będziesz miał czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 4
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...we're getting ready for
the Dog Race.
It starts here at 10AM.
[pause]
Come back again then if you
have the time.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć...przygotowujemy się do Wyścigu Psów. Zaczynamy o 10AM.
[pause]
Wróć o tej porze, jeśli będziesz miał czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.