Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Thomas

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Thomas

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
87. × 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zack's job has him go to so
many places, so he knows the
most about homes that raise
dogs.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Praca Zacka zmusza go do podróżowania, więc zna domy przygarniają psy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
156. × 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Did you have fun?
The Cooking Festival is
particularly lively because
everyone uses vegetables grown
[pause]
here in the village.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Bawiłeś się dobrze? Festiwal Gotowania jest szczególnie żywy ponieważ każdy
[pause]
używa wychodowanych tutaj warzyw.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
0. TAK 5
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}So here's how to race.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}To make the horse run
faster, press the   button.
The horse gets more winded
the faster it runs.
[pause]
But it gets its wind back when
the   button is not pressed.
So watch your horse's
breathing and press the
[pause]
button wisely.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Jak się ścigać.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}Aby sprawić żeby koń biegł szybciej, wciśnij przycisk  . Koń jest coraz bardziej zdyszany kiedy szybko biegnie.
[pause]
Ale odzyskuje oddech kiedy przycisk  nie jest wciskany. Więc uważaj na oddech swojego konia i wciskaj
[pause]
 przycisk rozważnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If you want to exchange your
medals for prizes, ask me at
the reception desk.
[pause]
You can only exchange the
medals at the Local Horse
Race, so don't forget.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli chcesz wymienić swoje medale na nagrody, zagadaj do mnie przy stoliku.
[pause]
Możesz wymieniać medale tylko na Lokalny Wyścigach Konnych, nie zapomnij tego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello {0A}{40}.
Shall we begin?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 Please wait
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj {0A}{40}. Możemy zacząć?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak Zaczekajmy jeszcze chwilę
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}OK, let's start the dance...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{E6}{0E}Oh, it looks like we're missing
a girl in a Goddess costume.
[pause]
Sasha Sasha:
{E6}{0E}{F7}{0F}I'm sorry.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Dobrze, a więc zaczynajmy...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{E6}{0E}Och, wygląda na to, że brakuje nam jednej uczestniczki.
[pause]
Sasha Sasha:
{E6}{0E}{F7}{0F}Przepraszam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Was it fun?
It feels good swimming in the
sea, doesn't it.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze się bawiłeś? Przyjemnie jest popływać w morzu, prawda?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Alright, here's the explanation
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}Press the   button
to hide in the barrel.
Press the   button
while hiding in the barrel
[pause]
to ready a tomato.
Press the   button
again to throw the tomato
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Use the direction keys Left
& Right to aim the tomato.
If you get hit by a tomato,
you're out of the game.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}You got all that?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Got it
 Run it by again
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}W porządku, oto instrukcje.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}Wciśnij  , aby schować się do beczki. Wciśnij  , gdy jesteś schowany w beczce,
[pause]
aby przygotować pomidora. Wciśnij ponownie  , aby rzucić pomidorem.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Użyj przycisków kierunkowych &, aby wycelować. Jeżeli zostaniesz trafiony, odpadasz z gry.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Zrozumiałeś wszystko?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Zrozumiałem Powtórz jeszcze raz
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Chicken team, led by Rick!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Drużyna Kurczaków, z Rickiem na czele!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 3
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Sheep team, led by Stu!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Drużyna Owieczek i ich lider Stu!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Coconut team, led by Duke!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zespół Kokosa,kierowany przez Duke!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Star team, led by Doug!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Drużyna Gwiazdy, prowadzona przez Douga!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
And the winner is...
the Chicken team!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
A zwycięzcą jest... Drużyna Kurczaka!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I came to watch, too.
All the sheep look great...
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ja przyszedłem, aby obejrzeć, jak dobrze wyglądają wszystkie owce...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
And the winner is...
the Sheep team!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
A zwycięzcą jest... Drużyna Owieczki!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
And the winner is...
the Coconut team!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
A zwycięzcą jest... Drużyna Kokosa!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
And the winner is...
the Star team!
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
A zwycięzcą jest... Drużyna Gwiazdy!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's a draw, so let's
play again.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
REMIS! Zagrajmy jeszcze raz!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You're swimming too, aren't you
{0A}{40}? Well then hurry up
and change your clothes.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ty też płyniesz, co nie? {0A}{40}? Więc pospieszcie się i zmieńcie strój.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{86}{0F}
{2F}{0E}............
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Ha-ha-haaa.
That's a lively chicken.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{86}{0F}
{2F}{0E}............
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Ha-ha-haaa. Co za żywiołowy kurczak.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is the deciding match.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To decydujące starcie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
49. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Alright, here's the
explanation
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F}You advance forward
by pressing the   button.
If you run out of breath, rest
by depressing the   button
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Rick is waiting at the goal,
so do your best and swim all
the way to there.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Dobrze, Wyjaśnijmy najpierw to
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{87}{0F} By płynąć naciśnij przycisk  . Jeśli nie masz powietrza, weź wdech za pomocą przycisku  
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Rick czeka na mecie,więc płyń jak najlepiej potrafisz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
All the sheep were wonderful.
I look forward to this event
every year.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszystkie owce były wspaniałe. Nie mogę się doczekać tego wydarzenia w przyszłym roku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
58. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi {0A}{40}.
The Local Horse Race is
tomorrow at the Square.
Are you entering your horse?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I am
 No, I'm not
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj {0A}{40}. Lokalny wyścig koni odbywa się jutro na Placu. Czy chcesz, aby twój koń przystąpił do zawodów?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, chcę Nie, nie chcę
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
60. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, but be sure to come anyway
tomorrow.
You can bet on the horses.
It's fun.
{END}
Thomas Thomas:
{84}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze, ale i tak postaraj się przyjść jutro. Możesz obstawiać zakłady. To świetna zabawa.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
64. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning, {0A}{40}.
I came to show you around the
village,
if you'd like.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, please
 No, thank you.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry, {0A}{40}. Przyszedłem,żeby oprowadzić cię po wiosce, jakbyś chciał.{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, chętnie Nie, dziękuje.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
65. TAK 1
Thomas
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well then, let's go.
{END}
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze, więc chodźmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
67. TAK 2
Thomas
"
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}This is the Blacksmith's shop.
You can buy tools for your
farm here. The blacksmith can
also ""Improve"" tools for you.{END}"
"To jest sklep Kowala. Możesz kupić tu narzędzia dla twojej farmy. Kowal może też ""Ulepszyć"" narzędzia dla Ciebie."
Tłumacz / popraw / korekta » *
68. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is the Orchard.
They're short on help at
harvest time, so lend a hand
if you can.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest sad. Jest wiele roboty w czasie zbiorów, więc możesz pomóc jeśli chcesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
69. TAK 2
Thomas
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is the Library. You can
learn a lot from reading
books. Of course, you can also
ask me and the other villagers
about things.
{END}
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest Biblioteka. Możesz wiele się nauczyć czytając książki. Oczywiście, możesz również pytać mnie i innych o różne rzeczy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.