Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Rick

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Rick

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
12. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}I came to ask a favor.
Mom's been feeling bad lately
and I want to take care of
her, but we're short of help...
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}Would you take care of these
5 chickens?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 No
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}Przyszedłem zapytać o przysługę. Mama źle się czuje ostatnio i chcę się nią zająć, ale potrzebujemy pomocy...
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}Mógłbyś zająć się tymi 5 kurczakami?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Pewnie Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sheep scare me with their
eyes... Is it just that they're
sleepy?
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Owce przerażają mnie swoimi oczami...Czy to tylko dlatego, że są śpiące?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
As her brother, my feelings
are complicated.
{END}
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jako jej brat, moje uczucia są dosyć skomplikowane.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}But the most important thing
is Popuri's happiness.
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}......Sigh.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}Najważniejsze jest szczęście Popuri.
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}......Sigh.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, {0A}{40}, are you there?
It's me, Rick...
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Halo! Jesteś tu, {0A}{40}?↵ To ja, Rick...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi. Tomorrow we're holding the
Chicken Festival in the
Square. There's a contest to
see who has the strongest hen.
[pause]
If you want to enter
a chicken, bring it to the
Square tomorrow.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć. Jutro odbędzie się Festiwal Kurczaków na Placu. Jest to konkurs, który wyłoni najsilniejszą kurę.
[pause]
Jeśli chcesz wystawić swoją kurę, to przynieś ją na Plac jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Today's the Chicken Festival,
you know. We have a contest to
see who has the strongest hen.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wiesz, że dzisiaj jest Festiwal Kurczaków? Sprawdzimy która kura jest najsilniejsza.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sheep are harder to figure out
than cows.
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Owce są trudniejsze do zrozumienia niż krowy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
51. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}Oh, hello. You're {0A}{40},
right?
I guess you heard us arguing...
What happened was one of our
[pause]
hens got killed by a stray
dog.
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{7B}{0F}My sister Popuri forgot to put
it in the coop, so I got mad
and yelled at her.
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}Say, would you do me a favor
and go and bring Popuri
back home?
[pause]
I think she went up in the
mountain behind our house.
If I went to get her we'd
probably start arguing again.
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}Oj, witaj. Jesteś {0A}{40}, tak? Chyba słyszałeś jak sie kłóciliśmy... To co się stało to to że jedna z naszych
[pause]
kur zostałła zagryziona przez bezpańskiego psa.
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{7B}{0F}Moja siostra Popuri zapomniała wsadzić je do klatek i ze złości zacząłem na nią krzyczeć.
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}Powiedz, zrobisz dla mnie przysługę i przyprowadźisz Popuri do domu?
[pause]
Myślę że poszła w góry za nasz dom. Jeśli ja pójdę zaczniemy się znów kłócić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Say, are you going to enter
the Chicken Festival?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I am
 No, I'm not
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Powiedz, chcesz wziąć udział w Walkach Kurczaków? {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
59. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{86}{0F}
{2F}{0E}Congratulations!
What a great win.
I've never seen such a powerful
hen.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Yes, we saw something great
today.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{86}{0F}
{2F}{0E}Gratulacje! Co za wspaniałe zwycięstwo. Nigdy przedtem nie widziałem tak mocarnej kury.
[pause]
Thomas Thomas:
{86}{0F}{F7}{0F}Tak, dziś byliśmy świadkami czegoś wielkiego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
People can get really
passionate about this.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ludzie potrafią się w to naprawdę wciągnąć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{18}{40} was really something.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{18}{40} na prawdę dał radę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
62. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, good luck!
I'm rooting for you.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, powodzenia! Trzymam kciuki.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
93. TAK 1
Rick
"{F6}{0F}{F5}{0F}{7C}{0F}{2F}{0E}""Village Festivals - 3 -
The Chicken Festival""
[pause]
This village holds a Chicken
Festival on the 7th day of
Summer and many people from
nearby villages come to
[pause]
participate in the chicken
sumo.
The fights take place in
a circle, with two chickens
[pause]
trying to intimidate each
other out of the ring.
I talked with the host of the
chicken sumo, himself
[pause]
a Poultry Farmer...
[pause]
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{2F}{0E}""People don't train special
birds for the contest, but
they do tend to select the
chicken they feel most
[pause]
strongly about.""
""Such chickens want to do
their best and impress their
owners, so they'll try their
[pause]
hardest.
Some don't even need any
urging.""
""But if the owner is not
[pause]
paying enough attention, their
chicken might flee out of the
ring at the first fright.""
""...I guess it all comes down to
[pause]
the relationship between man
and hen (laugh)""
[pause]
{F6}{0F}This is what the referee
said.
The thing that motivates the
chicken most is probably the
[pause]
love it has received from
its owner.{END}"
"""Festiwale w Wiosce - 3 - Festiwal Kurczaków""
[pause]
Nasza wioska urządza Festiwal Kurczaków w 7my dzień Lata i wielu ludzi z pobliskich wiosek przychodzi by
[pause]
przystąpić do zapasów kurczaków. Walki odbywają się na okrągłej arenie na której znajdują się dwa kurczaki próbujące
[pause]
zastraszyć siebie nawzajem, aż do opuszczenia areny. Rozmawiałem z samym gospodarzem zapasów kurczaków,
[pause]
hodowcą drobiu...
[pause]
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{2F}{0E}""Ludzie nie trenują swoich kurczaków do zawodów, ale dążą do tego, aby wybrać kurczaka który czuje się
[pause]
najsilniejszy."" ""Kurczaki chcą wypaść jak najlepiej i zaimponować swoim właścicielom więc próbują jak
[pause]
najmocniej się da. Niektóre nie potrzebują nawet ponaglenia."" ""Natomiast, gdy właściciel
[pause]
nie zwraca uwagi, jego kurczak może opuścić arenę zaraz po pierwszym zastraszeniu."" ""...Wszystko ma się ku jednemu
[pause]
relacje pomiędzy człowiekiem a kurczakiem (śmiech)""
[pause]
{F6}{0F}To jest to co powiedział sędzia. Rzeczą motywującą kurczaki jest najprawdopodobniej
[pause]
miłość którą otrzymują od swoich właścicieli."
Tłumacz / popraw / korekta » *
95. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, congratulations on your
victory!
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, Gratulujemy udanego zwycięstwa!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
96. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You know, it's much more fun to
join a team in the Tomato
Festival than to just watch
from the sidelines.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wiesz co, więcej zabawy jest gdy dołączysz do drużyny podczas Festiwalu Pomidorów niż będziesz tylko patrzył z boku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
119. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sorry we won.
You should have joined our
team.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przykro mi, że przegraliście. Powinieneś dołączyć do naszej drużyny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
131. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello...I hear Popuri invited
you. You live alone, don't you?
You should be with your family
for the Star Night Festival.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj...Słysze że Popuri ciebie zaprosiła. Mieszkasz sam? Powinieneś być ze swoja rodzina w festiwal nocnych gwiazd.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
148. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Have you seen Popuri?
I haven't seen her all day.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Tell him about Kai
 Keep silent
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Widziałeś Popuri? Nie widziałem jej cały dzień.{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Powiedz mu o Kaiu Nie mów
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
171. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{78}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{44}{0F}
{2F}{0E}Ahhh...you scared me! A monkey...?
That hand jumping out
surprised me.
[pause]
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}Wait...hmmmmm......long arms and
lots of fur...
{END}
Rick Rick:
{78}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{44}{0F}
{2F}{0E}Ahhh...wystraszyłeś mnie! Małpa...? Ta wyskakująca ręka mnie przeraziła.
[pause]
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}Zaczekaj...hmmmmm...... długie ręce i dużo futra...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
175. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E4}{0F}
{2F}{0E}Popuri doesn't listen to me any
more. We're always arguing now.
[pause]
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{77}{0F}Because of Kai, right? He's not
a bad guy, you know.
[pause]
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{E0}{0F}You're on his side, too, huh?
All the girls like him.
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{7B}{0F}You've got it all wrong, Rick.
Popuri's mad because of the
way you act.
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{E2}{0F}Well what am I supposed to
do?! Dad left home to search
for medicine for Mom, so it's
up to me to protect Popuri.
[pause]
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{77}{0F}All I'm saying is Kai is not
a guy you need to worry about.
[pause]
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{E0}{0F}Well if he's such a good guy,
you go with him!
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}......Oh, you cad!!
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E4}{0F}
{2F}{0E}Popuri już mnie nie słucha. Cały czas się sprzecza.
[pause]
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{77}{0F}Przez Kaia, tak? On nie jest zły, wiesz.
[pause]
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{E0}{0F}Jesteś po jego stronie też, co? Wszystkie dziewczyny są jak on.
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{7B}{0F}Mylisz się co do Ricka. Popuri's jest zła za Twoje zachowanie.
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{E2}{0F}Więc co powinienem zrobić?! Tata wyszedł z domu i szuka lekarstwa dla Mamy, więc muszę chronić Popuri.
[pause]
Karen Karen:
{E2}{0F}{F7}{0F}{77}{0F}Kai nie jest facetem o którego musisz się martwić.
[pause]
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{E0}{0F}Więc jeśli one jest dobrym facetem, idź z nim!
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}......Oh, jesteś draniem!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
179. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{DE}{0F}
{2F}{0E}Hey, Karen. What's wrong?
[pause]
Karen Karen:
{DE}{0F}{F7}{0F}{E0}{0F}Oh, hi Rick.
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{79}{0F}...Nothing's wrong.
[pause]
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{E0}{0F}Nothing? Then why don't you go
into your house?
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{7B}{0F}My parents are arguing inside.
That is...my Mom is yelling at
my Dad.
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{E0}{0F}Why don't you stop them?
I feel sorry for your dad.
I see him at the clinic
sometimes.
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{7C}{0F}I'm not outside because they're
arguing...I'm outside because it
embarrasses me when they kiss
and make up.
[pause]
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{E3}{0F}Oh, right... My parents are the
same. But Dad's been gone for
years searching for medicine
for Mom.
[pause]
Come over to my house.
You can go home later when
they're done in there.
[pause]
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}Thanks...I'll do that.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{DE}{0F}
{2F}{0E}Hej, Karen. Co się stało?
[pause]
Karen Karen:
{DE}{0F}{F7}{0F}{E0}{0F}Oh, hej Rick.
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{79}{0F}...Nic się nie stało.
[pause]
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{E0}{0F}Nic? Więc czemu nie wchodzisz do domu?
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{7B}{0F}Moi rodzice kłócą się w środku. To jest...moja Mama i krzyczy na Tatę
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{E0}{0F}Czemu ich nie powstrzymasz? Jest mi przykro z powodu Twojego taty. Widuje go w klinice czasami.
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{7C}{0F}Nie jestem na zewnątrz bo się kłócą...Jestem na zewnątrz bo mnie zawstydzają, później całują i godzą się.
[pause]
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{E3}{0F}Oh, dobrze... Moi rodzice są tacy sami. Ale Tata znikł lata temu i szuka lekarstwa dla Mamy.
[pause]
Przyjdź do mnie do domu. Możesz wrócić do domu później, kiedy skończą się kłócić.
[pause]
Karen Karen:
{E3}{0F}{F7}{0F}Dziękuję...Tak zrobię.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
184. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7C}{0F}
Uhmmm...I decided to get
married. With who? With Karen...
But I've been with her for so
long, it feels strange getting
married.
[pause]
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}Anyway, our wedding is today.
Please attend.
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7C}{0F}
Uhmmm...Postanowiłem wsiąść ślub. Z kim? Z Karen... Ale jesem z nią tak długo, i czuję się dziwnie biorąc ślub.
[pause]
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}Zresztą, nasze wesele jest dziś. Proszę przyjdź.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey! Stay away from Popuri...
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej! Trzymaj się z dala od Popuri...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
All the cows look good,
don't they? Cute faces.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszystkie krowy wyglądają dobrze, co nie? Miłe buźki.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, you're a great swimmer.
I'm impressed.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jej, świetny z ciebie pływak. Jestem pod wrażeniem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, why didn't you
participate? It was fun.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, dlaczego nie brałeś udziału? Było zabawnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't let it get to you.
Try again next year.
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie przejmuj się. Spróbuj za rok.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, here's how to play the
Chicken Festival game.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, oto jak grać w Walce Kurczaków.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.