Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Rick

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Rick

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
152. × 2
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey...congratulations.
You should have been on our
team instead of Kai.
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej...gratulacje. Powinieneś być w naszej drużynie zamiast drużynie Kaia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
All the cows look good,
don't they? Cute faces.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszystkie krowy wyglądają dobrze, co nie? Miłe buźki.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, here's how to play the
Chicken Festival game.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK, oto jak grać na Festiwalu kurczaków.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Players urge their chickens on
[pause]
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}Pressing the   button
urges your chicken on.
Press the button when your
chicken is primed and clucking
[pause]
and you can give the other
chicken a fright.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}Zawodnicy popędzają swoje kurczaki
[pause]
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}Naciskając przycisk   popędzasz kurczaka. Naciśnij przycisk, a twój kurczak zacznie gdakać
[pause]
może to przestraszyć drugiego kurczaka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey.
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
If the other guy's chicken is
in front, scare it and send it
running away.
[pause]
If you do a good job urging
your chicken on, you can send
the other chicken out of the
ring.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jeśli kura rywala jest przed Twoją, przestrasz ją żeby zaczęła uciekać.
[pause]
Jeśli Twoja kura wystraszy rywala, spraw aby ta znalazła się poza pierścieniem pola.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}I came to ask a favor.
Mom's been feeling bad lately
and I want to take care of
her, but we're short of help...
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}Would you take care of these
5 chickens?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 No
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}Przyszedłem zapytać o przysługę. Mama źle się czuje ostatnio i chcę się nią zająć, ale potrzebujemy pomocy...
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}Mógłbyś zająć się tymi 5 kurczakami?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Pewnie Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But if you urge your chicken
on when it is at the edge of
the ring...
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale, gdyby tak nakłonić swego kurczaka kiedy będzie na krawędzi ringu...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Really? Oh, thank you.
I'll put the chickens in your
henhouse.
I'll also bring their food.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Naprawdę? Oh, dziękuję. Umieszczę kury w Twoim kurniku. Przyniosę również ich jedzenie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...you might send it out, so
be careful.
{END}
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...uważaj, bo może z niego prędzej wypaść.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'll close down the store for
a while.
You can have the eggs the
chickens lay.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zamknę sklep na chwilę. Możesz zbierać jajka złożone przez twoje kury.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning.
Thanks to you, Mom feels
better now.
I'll take the chickens back.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry. Dziękuję Ci, Mama czuje się już o wiele lepiej. Wezmę kury z powrotem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
They look strange...
Maybe they're sick... Did you
forget to feed them and bring
them indoors on rainy days?
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wyglądają dziwnie... Może są chore... Zapomniałeś je nakarmić i zabrać do środka w deszczowy dzień?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 4
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Second match.
Ready...
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Drugi pojedynek. Gotowi...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
20. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Third match.
Ready...
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Trzecie starcie. Gotowy...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello, welcome.
Do you want to buy a hen?
All of our hens lay good eggs.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, witaj. Czy chciałbyś kupić kurę? Nasze kury znoszą najlepsze jajka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
One of my childhood friends
works at the Supermarket.
Her name is Karen. She's very
kind. Have you met her?
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Moja przyjaciółka z dzieciństwa pracuje teraz w supermarkecie. Nazywa się Karen. Jest bardzo miła. Znasz ją?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
25. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I don't get along with Karen
now.
But we used to understand
each other pretty well.
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie dogaduję się ostatnio z Karen. Kiedyś jednak całkiem dobrze się rozumieliśmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Everything is that guy's fault!
That Kai!
{END}
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To wszystko przez tego gościa! Przez Kai'a!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I don't know why but Karen has
turned quiet lately.
She doesn't scold me as much
anymore.
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie wiem czemu, ale Karen stała się ostatnio cicha. Nie krzyczy już na mnie tak bardzo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 4
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Only Karen understands
the real me. Popuri just says
I talk too much.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tylko Karen potrafi zrozumieć prawdziwego mnie. Popuri uważa, że za dużo gadam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I was pretty bad there for
awhile, but I'm OK now thanks
to Karen.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przez chwilę byłem strasznie przygnębiony, ale już mi lepiej dzięki Karen.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
29. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sheep scare me with their
eyes... Is it just that they're
sleepy?
{END}
Rick Rick:
{79}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Owce przerażają mnie swoimi oczami...Czy to tylko dlatego, że są śpiące?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I finally realized...
Popuri does just fine
without me.
{END}
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W końcu zdałem sobie sprawę... Popuri radzi sobie dobrze beze mnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, how are things going?
We're all doing great here.
{END}
Rick Rick:
{7C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, jak leci? Tutaj wszyscy mają się świetnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
As her brother, my feelings
are complicated.
{END}
Rick Rick:
{77}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jako jej brat, moje uczucia są dosyć skomplikowane.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 3
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My mom was hoping I'd marry
Karen and we'd live here.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Moja mama miała nadzieję, że ożenię się z Karen i będziemy tutaj mieszkać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 2
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}But the most important thing
is Popuri's happiness.
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}......Sigh.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7A}{0F}
{2F}{0E}Najważniejsze jest szczęście Popuri.
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}......Sigh.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi {0A}{40}.
I'm doing some shopping for
my mom.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć {0A}{40}. Robię zakupy dla mojej mamy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 1
Rick
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Even I need to take a break
sometimes.
I'm still young, after all.
{END}
Rick Rick:
{7D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nawet ja muszę czasami zrobić sobie przerwę. W końcu wciąż jestem młody.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.