Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: May

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: May

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
68. × 1
May
May May:
{8C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hana is running.
I wanted to be in the race,
too, but Hana is faster than
me.
{END}
May May:
{8C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hana pracuje. Chciałem zostać w wyścigu, ale Hana jest szybszy odemnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
83. × 1
May
May May:
{8A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Next time, I'll run the race
with Hana.
{END}
May May:
{8A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Następnym razem, będę działać w wyścigu z Hana.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
124. × 3
May
May May:
{8A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Your team lost, Stu.
It's because you lied and said
I could join your team.
{END}
May May:
{8A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Twoja drużyna przegrała, Stu. Przegraliście ponieważ skłamałeś mówiąc ze moge dołączyć do drużyny.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
May
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8E}{0F}
{2F}{0E}...Don't you like horses?
[pause]
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Well, it was a selfish
request. Don't worry, May.
{END}
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8E}{0F}
{2F}{0E}...Nie lubisz koni?
[pause]
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Cóż, Była to samolubna propozycja. Nie przejmuj się May.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 4
May
"
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}My ranch can't enter a cow.
Grandpa said something about
""fairness.""{END}"
"Moje ranczo nie może wystawić krowy. Dziadek mówił mi coś na temat ""uczciwości."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 3
May
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You didn't come in first...
{END}
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie zająłeś pierwszego miejsca...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 3
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My blanket is made from sheep
hair. Grandpa made it for me.
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mój koc zrobiony jest z owczej wełny. Dziadek zrobił go dla mnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
50. TAK 1
May
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I wanted to enter my pet sheep
but I couldn't because she's
still a lamb. Gee, there are
so many things kids can't do.
{END}
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chciałem wejść do mojej owcy ale nie mogłem, bo jest jeszcze baranek. Jejku, istnieje tak wiele rzeczy,których dzieci nie mogą zrobić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
60. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Grandpa said I could play
today. I can be lots of help,
you know. Can I milk a cow?
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziadek powiedział, że mogę grać dzisiaj. Wiesz, mogę być bardzo pomocny. Czy mogę wydoić krowę?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
62. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{76}{0F}
{2F}{0E}Hey, it's Kai!!
[pause]
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{57}{0F}Welcome back, Kai. When you
come to the village I know
it's really summer.
[pause]
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}Yeah. The Seaside Lodge opens
the day after tomorrow.
Come on over if you like.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}Oh, let's do that!!
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}See you later.
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{76}{0F}
{2F}{0E}Hej, to jest Kai!!
[pause]
Popuri Popuri:
{76}{0F}{F7}{0F}{57}{0F}Witaj ponownie, Kai. Kiedy przybyłeś do wioski wiedziałem że jest prawdziwe lato.
[pause]
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}O Tak. W Seaside Lodge będzie otwarte pojutrze. Wpadnij jeśli chcesz.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}O, zróbmy tak!!
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}Do zobaczenia później.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
62. TAK 2
May
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
{2F}{0E}But everybody is working now.
I'm bored.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Oh dear...{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Go to church
 Go see Ellen
{END}
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
{2F}{0E}Każdy teraz pracuje. Jestem znudzony.
[pause]
{8D} {0F} {F7} {0F} Och ... {FC} {0F} {FA} {0F}{F6} {0F} Idź do kościoła Idź, zobaczyć Ellen
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
65. TAK 1
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow,
there are a lot of horses.
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, ale tu dużo koni.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
66. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0B}{40} is going to run next,
right?
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0B}{40}biegnie jako następny, prawda?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
67. TAK 3
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{23}{0F}
{2F}{0E}Let's play house.
[pause]
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}I thought you'd say that.
Am I the husband?
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{23}{0F}
{2F}{0E}Pobawmy się w dom.
[pause]
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}Myślałem, że to powiesz. Jestem mężem?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
69. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
When I grow up I want to be
your wife, {0A}{40}.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} OK, hurry and grow up
 Ummmm......
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kiedy dorosnę, chcę zostać Twoją żoną, {0A}{40}.{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} OK, rośnij szybko Ummmm......
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
70. TAK 1
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{23}{0F}
{2F}{0E}Really?! OK, let's make a pinky
promise!
[pause]
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}I'm going home...
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{23}{0F}
{2F}{0E}Serio?! OK, zawrzemy pakt!
[pause]
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}Idę do domu...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
71. TAK 2
May
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{25}{0F}
{2F}{0E}Why?
[pause]
Stu Stu:
{25}{0F}{F7}{0F}You're going to be {0A}{40}'s
wife, right? So play with him!
{END}
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{25}{0F}
{2F}{0E}Czemu?
[pause]
Stu Stu:
{25}{0F}{F7}{0F}Zamierzasz być żoną {0A}{40}, tak? Zabaw się z nim!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
75. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
We made a promise, right?
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zawarliśmy przysięgę, prawda?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
78. TAK 2
May
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{27}{0F}
{2F}{0E}............
[pause]
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}Forget it May...you're still
a kid.
{END}
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{27}{0F}
{2F}{0E}............
[pause]
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}Zapomnij May...jesteś wciąż dzieckiem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
79. TAK 1
May
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
............
{END}
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
...........
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
86. TAK 2
May
May May:
{8C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I want to sing a song at the
Music Festival when I grow up.
{END}
May May:
{8C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chcę zaśpiewać piosenkę na festiwalu muzycznym kiedy dorosnę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
98. TAK 1
May
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hana must have been surprised
that it wasn't me.
{END}
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hana musiała być zaskoczona, że to nie ja.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
128. TAK 2
May
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}, I remember now.
I came from here to Grandpa's
house. I came by boat here.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Listen to her story
 Take her home
{END}
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}, Pamiętam już. Szłam stąd do domu Dziadka. Przypłynęłam tutaj statkiem.{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Wysłuchaj historii Zabierz ją do domu
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
129. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I hope Mom comes home soon...
Then I can live with her and
Grandpa, the three of us,
and......
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mam nadzieje, że Mama wróci nie długo do domu... Wtedy będę mieszkała z Nią i z Dziadkiem, we troje, i......
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
133. TAK 2
May
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
{2F}{0E}Grandpa, I'm sorry.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}That's OK. ...Are you lonely
living with me?
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}I...don't feel lonely.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}You're a good girl, May.
{END}
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
{2F}{0E}Dziadku, przepraszam.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}W porządku. ...Jesteś samotna, mieszkając ze mną?
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}Ja...nie czuje się samotna.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}jesteś dobrą dziewczynką, May.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
134. TAK 2
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{91}{0F}
{2F}{0E}Bye bye {0A}{40},
see you tomorrow.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}Thank you for your help today,
{0A}{40}.
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{91}{0F}
{2F}{0E}Pa pa {0A}{40}, do zobaczenia jutro.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}Dziękuję za twoją dzisiejszą pomoc {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
135. TAK 4
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{89}{0F}
{2F}{0E}Oh, thank you.
I got a present from Mom, too.
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}...Although I was kind of hoping
she'd come visit me.
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{89}{0F}
{2F}{0E}Oh, dziękuję Ci. Dostałem prezent od Mamy.
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}...Aczkolwiek miałem nadzieję, że mnie odwiedzi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
140. TAK 1
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi.
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
141. TAK 1
May
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Grandpa is very busy and
his legs are bad,
so he can't play with me...
{END}
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziadek jest bardzo zajęty, a z jego nogami jest źle, więc nie może ze mną grać...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
142. TAK 1
May
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi.
{END}
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.