Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Mary

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Mary

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
0. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D7}{0F}
{2F}{0E}You're always here.
What are you doing?
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Nothing...nothing in particular.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D7}{0F}You're Saibara's grandson,
right? Aren't you working at
the Blacksmith shop?
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}I'm not interested in that.
I want to go back to the city.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Oh... I came from the city, too.
My dad moved the family to
this village because he was
going to study plants.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}I felt lonely at first.
But the people here are all
very kind.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}I don't feel lonely.
But I can't find what I want to
do in this village.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}What is it you want that you
can't find here?
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Well, it's...oh, nothing...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}My mother always says that if
you can't find what you want
to do, then do what you can
see to do now.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Nobody finds what they want
immediately. But if you waste
your time everyday because of
that, you'll never find
anything.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}...To tell you the truth,
I haven't found what I'm looking
for yet, either. See you.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D7}{0F}
{2F}{0E}Zawsze tu jesteś. Co robisz?
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Nic...nic szczególnego.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D7}{0F}Jesteś wnukiem Saibary, prawda? Pracujesz w kuźni?
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Nie interesuję się tym. Chcę wrócić do miasta.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Oh... Ja też jestem z miasta. Przeprowadziliśmy się do miasteczka bo mój tata chciał uczyć się o roślinach.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}Na początku czułam się samotnie. Ale ludzie tutaj są bardzo przyjaźni.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Nie czuję sie samotnie. Ale nie umiem znaleźć tego czego chcę w tym miasteczku.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}A czego nie umiesz znaleźć tutaj?
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Cóż, to jest...oh, nic...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Moja mama zawsze powtarzała, jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Nikt nie znajduje czegoś natychmiast. Ale jeśli marnujesz swój czas tylko dla jednej rzeczy, nigdy nic nie znajdziesz.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}...Powiem ci prawdę, wciąż nie znalazłam tego, czego cały czas szukam. Cześć.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D4}{0F}
{2F}{0E}Are you OK, Gray?
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{DC}{0F}Y...yeah.
[pause]
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{DC}{0F}That one's not so bad.
You burn yourself because
you're not paying attention!
[pause]
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}If you scream like that for
such a small burn you're not
cut out to be a blacksmith.
{END}
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D4}{0F}
{2F}{0E}Wszystko w porządku Gray?
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{DC}{0F}T...tak.
[pause]
 
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}{DC}{0F}To nie wygląda tak źle. Oparzyłeś się dlatego, że nie uważałeś!
[pause]
Saibara Saibara:
{DC}{0F}{F7}{0F}Jeśli krzyczysz z powodu małego oparzenia, to nie wyklucza Cię to z możliwości bycia kowalem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{96}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I took some medicine,
so I'll be OK after I rest
today. Good night.
{END}
Mary Mary:
{96}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Wziąłem lekarstwo, więc po odpoczynku powinienem czuć się o wiele lepiej. Dobranoc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, hello {0A}{40}.
Today is Moon-Viewing Day and
it should be a beautiful
sight.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Stay and watch
 Go home to bed
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
O, cześć {IM} {IE}. Dzisiaj mamy Dzień Oglądania Księżyca, więc widok powinien być piękny. {FC} {0F} {FA} {0F} {F6} {} {0F F4} {0F} {F5} {0F} {2F} {0E} Zostań i oglądaj Idź do domu spać
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D2}{0F}
{2F}{0E}What do you think?
What do you think?
[pause]
Gray Gray:
{D2}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}This...is...
[pause]
...Great!
It's much more interesting than
your dad's books.
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}...Oh
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D6}{0F}I was nervous because I've
never shown it to anyone
before. But I'm glad you
like it.
[pause]
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Why didn't you show me this
before?! It's amazing.
You could be a professional...
Here, this part's great...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}No, it's not that great...
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}......
{END}
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D2}{0F}
{2F}{0E}Co o tym sądzisz?
[pause]
Gray Gray:
{D2}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}To...jest...
[pause]
...Genialne! O wiele bardziej interesujące niż książki twojego ojca.
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}...Oh
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D6}{0F}Denerwowałam się bo, pierwszy raz pokazywałam komuś tą książkę. Ciesze się,że ci się podoba.
[pause]
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Czemu nie pokazałaś mi tego wcześniej?! To jest wspaniałe. Kiedyś będziesz profesjonalistką Zobacz, ta część jest świetna...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}Nie, wcale nie taka świetna...
[pause]
 
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}......
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D4}{0F}
{2F}{0E}What's wrong, Gray?
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{97}{0F}I suppose my praise isn't
enough to boost your
confidence...
Well, I'm going home.
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}I'm sorry, Gray. I didn't mean
it that way...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}Your praise is more special to
me than anybody else's...
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D4}{0F}
{2F}{0E}Coś nie tak, Gray?
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{97}{0F}Przypuszczam, że moja duma nie zwiększy Twojej pewności siebie... Więc, idę do domu.
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Przepraszam Cię Gray. Nie chciałem tak postąpić...
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}Twoja duma, jest ważniejsza od każdej innej...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{92}{0F}
{2B}{0E}Oh, you surprised me!
[pause]
Mary Mary:
{92}{0F}{F7}{0F}{93}{0F}Actually, I'm writing a novel
and you're the main character.
I get more ideas when I write
about familiar things.
[pause]
Mary Mary:
{93}{0F}{F7}{0F}Oh, but you can't read it yet.
Wait until it's done.
{END}
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{92}{0F}
{2B}{0E}Och, zaskoczyłeś mnie!
[pause]
Mary Mary:
{92}{0F}{F7}{0F}{93}{0F}Aktualnie piszę powieść i ty jesteś głównym bohaterem. Mam więcej pomysłów gdy piszę o znanych mi rzeczach.
[pause]
Mary Mary:
{93}{0F}{F7}{0F}Oh, ale nie możesz tego jeszcze przeczytać. Poczekaj aż będzie skończone.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 3
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
You did pretty well.
But you still have to work
today, right? Are you OK?
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Całkiem nieźle. Ale musisz wracać do pracy, prawda? Poradzisz sobie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{98}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
He looked strange so I took
his temperature.
It's very high...
What should we do?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Watch him carefully today
 Take him to the clinic
{END}
Mary Mary:
{98}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Wyglądał dziwnie, więc zmierzyłem mu temperaturę. Jest dość wysoka... Co powinniśmy zrobić?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Obserwujcie go uważnie Zabierzcie go do kliniki
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Saibara makes a machine that
converts wool into balls of
yarn. Isn't he great?
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Saibara zrobił maszynę która przerabia wełnę na kule przędzy. Czyż nie jest on wspaniały?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{93}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I've been calling you {0A}{40}
up until now, but now that
we're married I've been thinking
about what to call you instead{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Dear
 Honey
 Darling
{END}
Mary Mary:
{93}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Nazywałam cię {0A}{40}, ale skoro jesteśmy małżeństwem, pomyślałam, że mógłabym nazywać cię inaczej{FC}{0F}{F9}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Skarbie Perełko Kochanie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
{0F}{40}!! Look! What do you
suppose this is for?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Wedding anniversary
 My birthday
 Mary's birthday
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
{0F}{40}!! Patrz! Jak myślisz, po co to jest?{FC}{0F}{F9}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Na rocznicę ślubu Na moje urodziny Na urodziny Mary
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
{0F}{40}!! Look!
What do you suppose this is
for?{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Wedding anniversary
 My birthday
 Mary's birthday
 {0E}{40}'s birthday
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
{0F}{40}!! Patrz! Myślisz że to z jakiej okazji?{FC}{0F}{F8}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Rocznica ślubu Moje urodziny Urodziny Mary Urodziny {0E}{40}
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
53. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Want to go to the flower
garden?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Sure, I'll go
 No, I'm going home
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Chcesz odwiedzić ogród kwiatowy?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Tak, z przyjemnością Nie, wracam do domu
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
53. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Why do sheep have such a high
voice?
There must be some reason.
{END}
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Dlaczego owce mają taki wysoki głos? Musi być jakiś powód.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
OK, let's go.
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
W porządku, chodźmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
59. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9B}{0F}
{2B}{0E}Oh, you surprised me! A book?
Please, go ahead.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Oh, you're {0A}{40} from the
{0D}{40} farm, right? I'm Mary.
Nice to meet you. I run the
library here.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}Well, actually, what I do is
show my dad's collection of
books... You can read any book
here, though you can't borrow
them, sorry.
{END}
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9B}{0F}
{2B}{0E}Oj, zaskoczyłeś mnie! książka? Proszę, idź.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Oj, ty jesteś {0A}{40} z tej {0D}{40} farmy , tak? Ja jestem Mary. Miło Cię poznać. prowadzę bibliotekę tutaj.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}Cóż, teraz, pokazuje mojemu ojcu kolekcje książek... Możesz przeczytać tutaj każdą książkę, ale nie mogę ich wypożyczać, przepraszam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{92}{0F}
{2B}{0E} !
[pause]
Mary Mary:
{92}{0F}{F7}{0F}{99}{0F}Were you listening just then?
Oh, I know you! You're {0A}{40}
from the {0D}{40} farm, right?
[pause]
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}Sigh...you startled me... I'm
writing a novel. It's just
a hobby, but...once I get
a pen in my hand I tune
[pause]
everything else out.
{END}
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{92}{0F}
{2B}{0E} !
[pause]
Mary Mary:
{92}{0F}{F7}{0F}{99}{0F}Czy ty słuchasz tylko wtedy? Oh, Ja Cie znam! Ty jesteś {0A}{40} z tej {0D}{40} farmy, tak?
[pause]
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}Śpiewaj...zaskoczyłeś mnie... Piszę nowele. To tylko moje hobby, ale...raz wziąłem pióro do ręki
[pause]
i cała reszta znikła.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, you've come to return that
book. What did you think about
the King and the Woodcutter?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Liked the King.
 Liked the Woodcutter.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
O, przyszedłeś by zwrócić tą książkę. Co myślisz o Królu i Drwalu?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Polubiłem Króla. Polubiłem Drwala.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
94. TAK 4
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, silly. There's never a dull
moment with you. You're really
like the character in a novel.
Well, let's have a birthday
party for {0E}{40}.
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, Głupstwo.Z tobą nigdy nie jest nudno wystarczy spędzić jeden moment. Jesteś jak bohater powieści. Cóż, świętujmy urodziny {0E}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
95. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
{0E}{40}...... I think it's good
for the father to select the
name.
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
{0E}{40}... Myślę, że dobrze jest, kiedy to właśnie ojciec wybiera imię.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
116. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, silly. There's never a dull
moment with you. You're really
like the character in a novel.
Happy birthday.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh ty niemądry. Nie ma żadnego nudnego momentu z tobą. Jesteś jak postać z noweli. Wszystkiego najlepszego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
119. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
You forgot about your own
birthday? {0E}{40} is here
because you are here. I'll get
angry the next time you forget
{END}
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Zapomniałeś o swoich urodzinach? {0E}{40} jest tutaj ponieważ ty też tu jesteś. Następnym razem kiedy zapomnisz, będę zła.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
119. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
{0A}{40}, it's me, Mary.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
{0A}{40}, To ja, Mary.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
124. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
The Supermarket was selling
a lot of chocolate cakes and
chocolates, so I bought some
too.
[pause]
Here's one for you...
They're probably all sold out
by now.
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Supermarket sprzedawał Wiele ciast czekoladowych i czekoladek, więc też kupiłem kilka.
[pause]
Oto jedno dla Ciebie ... Oni teraz chyba wszystko wyprzedali.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
128. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, hello. Did you come to
read a book?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Came to read
 Just dropping by
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh, witam. Przyszedłeś poczytać książki?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Przyszedłem poczytać Tylko przechodziłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
128. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Ahh, this brings back
memories... How many years has
it been since we talked
together like this here?
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Ahh, to mi przywraca wspomnienia... Ile lat minęło odkąd rozmawialiśmy razem w tym miejscu?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
129. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I try to read every day,
but I still haven't read all
the books that are here.
{END}
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Staram się czytać codziennie, ale nie przeczytałam jeszcze wszystkich książek które tu są.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
129. TAK 1
Mary
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh! Today is the Winter
Thanksgiving Festival.
That's why they were selling so
fast! Good timing, huh?
{END}
Mary Mary:
{95}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Oh! Dzisiaj jest zimowy Festival Dziękczynienia. Dlatego tak szybko się sprzedają! Odpowiednia pora, prawda?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
130. TAK 2
Mary
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
I know everything about the
books that my Dad wrote,
though, because he told me all
about them.
{END}
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2B}{0E}
Wiem wszystko na temat książek które napisał mój Tata, ponieważ mi o nich wszystko opowiedział.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.