Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Manna

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Manna

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
37. TAK 4
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hi.
Maybe I shouldn't be telling
you this, but my daughter left
the village and ever since
[pause]
then Duke my husband drinks
himself to sleep every night.
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, cześć. Może nie powinnam ci tego mówić, ale moja córka opuściła wioskę i od tamtej pory
[pause]
mój mąż Duke, upija się co wieczór przed snem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Do you mind if I keep talking?
Well anyway, I feel lonely
too, so I talk with people to
get things off my mind,
[pause]
although of course the
loneliness that I feel because
my daughter's not here could
never be relieved by just
[pause]
talking. It'd be different if
she'd gotten married but...
Oh, you came here on your own,
didn't you? Why was that...?
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Będzie ci przeszkadzało, jeśli będę mówić dalej? Cóż, w każdym razie też czuję się samotna, więc rozmawiam z ludźmi, żeby wyrzucać pewne rzeczy z mych
[pause]
myśli. Choć oczywiście samotność, którą czuję, bo nie ma tu mojej córki, nigdy nie zostanie uśmierzona
[pause]
przez zwykłą rozmowę. Byłoby inaczej, gdyby wyszła za mąż, lecz... Ah, przyszedłeś tu sam, czyż nie? Dlaczego...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{63}{0F}{2F}{0E}{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}.
How is the farm doing?
Speaking of farms, do you know
the story about the Yodel
[pause]
Ranch? Barley's daughter Joanna
left the village a long time
ago, like my daughter, except
Barley is old and alone,
[pause]
and when Joanna came back
she had a little girl.
If I were him I would have
been shocked!
[pause]
And soon after that,
Joanna left the village again...
That little girl was May...
I feel sorry for her.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{63}{0F}{2F}{0E}{F1}{0F}O, cześć {0A}{40}. Jak tam farma? A mówiąc o farmach, znasz historię o Jodłowanym Ranczo?
[pause]
Córka Barley'a, Joanna, opuściła wioskę dawno temu, tak jak moja córka, z wyjątkiem tego, że Barley jest stary i samotny,
[pause]
gdy Joanna wróciła, miała małą dziewczynkę! Na jego miejscu byłabym zszokowana!
[pause]
A wkrótce po tym, Joanna znów odeszła z wioski... Ta mała dziewczynka to była May... Szkoda mi jej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Joanna still hasn't come back.
Barley said that if Joanna
comes back to take May he
won't allow it. I think that's
[pause]
only natural. Maybe I shouldn't
poke my nose into other
people's business, but I feel
sorry for Barley and May!
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Joanna wciąż nie wróciła. Barley powiedział, że jeśli Joanna wróci, by zabrać May, nie pozwoli jej. Myślę, że to
[pause]
naturalne. Może i nie powinnam wtykać nosa w sprawy innych ludzi, ale szkoda mi Barley'a i May!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}!
Do you talk much with Kai?
He came to the village when
he was still a teenager.
[pause]
He asked the Woodcutter Gotz
who lives up in the mountain
to build a small house on
Mineral Beach.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, cześć {0A}{40}! Rozmawiasz dużo z Kai'em? Przybył do wioski, gdy był jeszcze nastolatkiem.
[pause]
Poprosił drwala Gotz'a, który mieszka w górach, aby wybudował mały dom na Plaży Minerału.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Well, Gotz built the house and
on the following day,
Kai painted it all white!
Everybody says he's strange...
[pause]
When Carter came to
the village, people didn't know
what to think. But Kai's way of
talking rankled all the men
[pause]
in the village. Duke gets mad
when I say Kai's a good kid!
You know how men are with
their pride...
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Wiesz, Gotz zbudował dom i następnego dnia, Kai pomalował go całego na biało! Wszyscy mówią, że on jest dziwny...
[pause]
Kiedy Carter przybył do wioski, ludzie nie wiedzieli co sądzić. Lecz sposób mówienia Kai'a zdegustował wszystkich facetów
[pause]
w wiosce. Duke wścieka się, kiedy mówię, że Kai to dobry dzieciak! Wiesz jak mężczyźni traktują swą dumę...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}!
I heard from Harris that
he got a reply from Aja!
If things keep going well
[pause]
she may come back!
He might become Mayor of this
village, so of course she'd
come back to marry a mayor!
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, cześć {0A}{40}! Słyszałam od Harrisa, że w końcu dostał odpowiedź od Aji! Jeżeli wszystko pójdzie
[pause]
dobrze, możliwe, że wróci! Harris może zostać burmistrzem. Oczywistym jest, że wróci by za niego wyjść.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Although I love my daughter
Aja very much, I've never
thought about leaving this
village to go be with her.
[pause]
Duke and I have a life here in
this village making wine...
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pomimo tego, że bardzo kocham swoją córkę Aję, nigdy nie myślałam, żeby opuścić wioskę by z nią być.
[pause]
Duke i ja mamy tutaj w wiosce swoje życie robiąc wino...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}.
I was just talking with Anna.
Before she moved here she
lived in a town close to where
[pause]
my daughter lives now.
Naturally I worry about
how she's doing and what
she's doing.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, cześć {0A}{40}. Właśnie rozmawiałam z Anną. Zanim się tu przeprowadziła, żyła w mieście
[pause]
niedaleko mojej córki. Naturalnie, martwię się o to, jak sobie radzi i co robi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}When I was a teenager the wife
at The Inn was still alive and
I used to play with Sasha and
Lillia.
[pause]
In those days,
Duke was thin and very hip.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Kiedy byłam nastolatką, żona w karczmie jeszcze żyła i często bawiłam się z Sashą i Lillią.
[pause]
W tamtych czasach, Duke był szczupły i bardzo fascynujący.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
49. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Sigh... I wonder if the weather
will stay like this all day.
It'll be bad wherever I go, but
I can't bear staying at home.
[pause]
Nobody listens to a thing
I say.
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Ehh... Zastanawiam się, czy ta pogoda utrzyma się przez cały dzień. Gdziekolwiek nie pójdę będzie źle, ale nie potrafię usiedzieć w domu.
[pause]
Nikt nie słucha tego co mówię.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
50. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Say!
Duke charged for something at
the Supermarket again! 5000G!
What did he get without
[pause]
telling me! Jeff, don't sell
anything to Duke anymore, OK!?
{END}
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Powiedz mi! Duke znowu wziął na kreskę z supermarketu! 5000G! Co mu to dało, że mi nie
[pause]
powiedział! Jeff, już nic nie sprzedawaj Duke'owi, tak?!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
51. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Cliff is an honest, good lad.
...I won't tell anybody his
story until he talks about it
himself. I know how hard he
[pause]
had it. He went to the church
all the time, so I heard about
it from Carter. I'd like to
take his mother's place.
[pause]
We're thinking about asking him
to take over the Orchard in
the future if he agrees.
Duke was the first to say
[pause]
that.
Of course he cares about our
daughter foremost,
but he knows things can't stay
[pause]
the way they are forever.
{END}
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Cliff jest uczciwym, dobrym chłopakiem. Nie opowiem nikomu jego historii, dopóki sam o tym nie zacznie rozmawiać. Wiem jak ciężko mu z tym.
[pause]
Chodził do kościoła cały czas, więc usłyszałam o tym od Cartera. Chciałabym zająć miejsce jego matki.
[pause]
Rozmyślamy o zapytaniu go, czy nie chce się zająć sadem w przyszłości. Duke pierwszy o tym wspomniał.
[pause]
Oczywiście najbardziej się troszczy o naszą córkę, ale wie, że nie zawsze będzie tak
[pause]
jak jest teraz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
53. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, thank you!
Do you always give gifts to
other villagers like this?
If so, you should give gifts
[pause]
to everybody.
Strange rumors might spread if
you only give gifts to the
pretty girls.
[pause]
Though I don't think that would
happen to you.
Anyway, thank you.
I love this.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, dziękuję! Zawsze dajesz takie prezenty innym mieszkańcom? Jeśli tak, to powinieneś dawać
[pause]
prezenty każdemu. Różne pogłoski mogą się szerzyć, gdy będziesz dawał je tylko pięknym dziewczynom.
[pause]
Jednak nie sądzę, aby tobie się to przydarzyło. Tak czy inaczej, dziękuję. Kocham to.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
54. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}
{2F}{0E}Cliff has settled down in the
village. I can't try to match
him up with my daughter
anymore...
[pause]
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}But that's no matter.
Cliff is a part of our family.
So now Ann is my daughter too.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}
{2F}{0E}Cliff zamieszkał w wiosce. Nie mogę wyswatać go z moją córką...
[pause]
 
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}Ale nie ma to znaczenia. Cliff jest częścią mojej rodziny. Więc Ann jest też moją córką.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 2
Manna
"
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}{F1}{0F}Thank you.
Do you make a point of giving
every villager their favorite
thing?
[pause]
I mean, not everyone is happy
with everything you give to
them, so you should give then
different things and watch
[pause]
their expressions.
They may hesitate to tell you
what they really feel, but you
can read it in their faces.
[pause]
For example, my expression now
is a ""normal"" expression.{END}"
"Dziękuję. Czy przykładasz się do tego, by obdarowywać mieszkańców ich ulubioną rzeczą?
[pause]
Mam na myśli to, że nie każdy cieszy się ze wszystkiego co dostanie, więc powinieneś dawać różne przedmioty i obserwować ich reakcję.
[pause]
Ludzie mogą się zawahać przed powiedzeniem tego, co naprawdę czują, ale można to wyczytać z ich twarzy.
[pause]
Na przykład, teraz moją reakcją jest ""normalna"" reakcja.
Tłumacz / popraw / korekta » *
56. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, well, uhmmm... I'll accept
this because it's from you.
But of course, I'd rather have
something I really like.
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, więc, umm... Wezmę to, ponieważ jest od ciebie. Oczywiście, wolałabym coś, co naprawdę lubię.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
57. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh my, what is this? I like
you, {0A}{40}, so I don't mind
whatever you do... but other
people may get angry.
[pause]
Be careful because the
villagers here don't take jokes
like this very well.
{END}
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}O rany, co to jest? Lubię cię {0A}{40}, więc nie przeszkadza mi to co robisz... ale inni ludzie, mogliby się rozzłościć.
[pause]
Bądź ostrożny, ponieważ tutejsi mieszkańcy, nie lubią takich żartów.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
58. TAK 2
Manna
"
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}{F1}{0F}Do you cook, {0A}{40}?
Well then, let me teach you
how to make ""Ohitashi"" greens.
Make sure you remember this.
[pause]
Write it down if you have
a piece of paper so you don't
forget. Me write it down?
No, I like talking, so let me
[pause]
give you a verbal explanation.
Are you ready? What you do is
boil spinach in a pot, and
then season it with soy sauce.
[pause]
It's easy?
You say you can remember
without writing it down?
Oh, I didn't mean to imply
[pause]
you're dim or anything.
Actually, I surprised myself
at how quickly I finished
talking.{END}"
"Gotujesz, {0A}{40}? Pozwól, że nauczę cię jak zrobić warzywa ""Ohitashi"". Zapamiętaj to.
[pause]
Zapisz to sobie na kartce, aby nie zapomnieć. Ja mam to zapisać? Nie, ja lubię mówić, więc pozwól mi
[pause]
wytłumaczyć to ustnie. Jesteś gotowy? Musisz ugotować szpinak w garnku i potem doprawić sosem sojowym.
[pause]
Proste? Mówisz, że zapamiętasz bez zapisywania? Oh, nie chciałam sugerować,
[pause]
że jesteś ciemny czy coś. Właściwie, jestem zaskoczona tym jak szybko skończyłam mówić.
Tłumacz / popraw / korekta » *
59. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh my! So who is it? Is she
someone from this village?
You're going to propose to her
now and I didn't know a thing.
[pause]
But how could I know since you
never said a word about it.
Come to think of it, you never
speak at all...
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}O rany! Więc kim ona jest? To ktoś z wioski? Idziesz się jej właśnie oświadczyć, a ja nic o tym nie wiem.
[pause]
Skąd miałam wiedzieć, skoro nigdy o tym nie wspomniałeś. Jakby tak pomyśleć, to w ogóle nic nie mówisz...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
60. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Well isn't that a nice thing
you've got there.
A kind boy like you is
probably a big hit with
[pause]
the girls.
Let me see it!
Oh, what a wonderful smell.
What? You got it from Kai?
[pause]
Hahaha, that's just like him.
But I'm surprised he gave it
to you.
He must really like you.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Czyż nie jest to miła rzecz, którą tam masz. Chłopak taki jak ty jest zapewne rozchwytywany przez
[pause]
dziewczyny. Pozwól mi zobaczyć! Oh, jaki cudowny zapach. Co? Dostałeś to od Kai'a?
[pause]
Hahaha, to do niego podobne. Jestem jednak zdziwiona, że dał to tobie. Musi cię naprawdę lubić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Hahaha. You're not only kind,
{0A}{40}, but pure too.
Stu does the same thing a lot,
but he also likes to show me
[pause]
things he knows I hate.
Still, everything he does is
cute because there aren't very
many children in this village.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Hahaha. Jesteś nie tylko miły, {0A}{40}, ale też niewinny. Stu robi to samo wiele razy, ale lubi także pokazywać mi
[pause]
rzeczy, których wie, że nie lubię. Jednak, wszystko to co robi jest urocze, gdyż nie ma zbyt dużo dzieci w tej wiosce.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{63}{0F}
{2F}{0E}For me? Are you sure?
Where did you...oh,
the blacksmith Saibara made
it for you.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{65}{0F}If that guy makes things like
this too that means I could...
What? I'd have to bring my own
stone?
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}Then that old man charges
a lot.
Oh, he's so full himself!
His own son asked him to come
[pause]
and live but he said he wanted
to stay here!
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}...But now with his grandchild...
I guess things are OK.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{63}{0F}
{2F}{0E}Dla mnie? Jesteś pewien? Gdzie ty to...oh, kowal Saibara zrobił to dla ciebie.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{65}{0F}Jeśli ten gościu robi takie rzeczy jak ta, to znaczy, że mogłabym... Co? Musiałabym przynieść własny kamień?
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}Więc ten staruszek dużo inkasuje. Oh, jest taki zadufany! Jego własny syn poprosił go, by przyszedł i z nim
[pause]
zamieszkał, ale on powiedział, że chce zostać tutaj!
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}... Lecz teraz z jego wnukiem... Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
71. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{64}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}I always lose at the horse
races. I suppose you can't just
go by how they look... Anyway,
it's just a festival...
[pause]
but it's vexing to lose just
the same.
{END}
Manna Manna:
{64}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Zawsze przegrywam na gonitwach koni. Przypuszczam, że nie można polegać tylko na wyglądzie... Zresztą, to tylko festyn...
[pause]
ale dokuczliwe jest stracić tyle.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
71. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}
{2F}{0E}Oh, {0A}{40}.
Is your dog going to run?
[pause]
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}I know Hana from the Yodel
Ranch is running.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}She's very clever, but someone
other than her master is
running with her, so it may
be a handicap.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}
{2F}{0E}Och, {IM} {IE}. Czy Twój pies będzie biegać?
[pause]
{67} {0F} {F7} {0F} {66} {0F} Wiem Hana z Yodel Ranczo jest zapisany.
[pause]
{66} {0F} {F7} {0F} Ona jest bardzo mądra, ale ktoś inny z nią pracuje, więc może ona jest przeszkodą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
72. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}!
You're horse is in the next
race, right! Then I'll bet on
you! If I knew someone in
[pause]
every race I'd always know who
to bet for...oh, but of course
I'm betting on you because
I expect you to win.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, witaj {0A}{40}! Twój koń biegnie w następnej gonitwie, prawda! Postawię na niego! Jeśli znałbym kogoś w
[pause]
każdym wyścigu, wiedział bym na kogo stawiać...ale stawiam na ciebie bo spodziewam się że wygrasz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
88. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Actually, I've sung at the
Music Festival myself.
But that was when I was young
and spoiled.
[pause]
Now only my drunkard husband
is beside me.
{END}
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Właściwie to już śpiewałam na Festiwalu Muzyki. Ale to było kiedy byłam młoda i rozpuszczona.
[pause]
Teraz tylko mój mąż pijak jest obok mnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
101. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You did it. Congratulations.
I envy you for having such
a cute dog.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Udało ci się. Gratuluję. Zazdroszczę Ci, że masz takiego ładnego psa.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, hello {0A}{40}! Won't you
join our team?
We need young people.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 No, sorry
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, cześć {0A}{40}! Czy nie dołączysz do naszego zespołu? Potrzebujemy młodych ludzi. {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Pewnie Nie, przepraszam
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
106. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, hello {0A}{40}.
Did you bring something good
for the hot-pot?
[pause]
You run a farm so I'm expecting
something special.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, Cześć {0A}{40}. Przyniosłeś coś dobrego do garnczka?
[pause]
Więc biegnij na farmę, oczekuję na coś specjalnego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.