Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Manna

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Manna

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
54. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}
{2F}{0E}Cliff has settled down in the
village. I can't try to match
him up with my daughter
anymore...
[pause]
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}But that's no matter.
Cliff is a part of our family.
So now Ann is my daughter too.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}
{2F}{0E}Cliff zamieszkał w wiosce. Nie mogę wyswatać go z moją córką...
[pause]
 
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}Ale nie ma to znaczenia. Cliff jest częścią mojej rodziny. Więc Ann jest też moją córką.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
71. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{64}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}I always lose at the horse
races. I suppose you can't just
go by how they look... Anyway,
it's just a festival...
[pause]
but it's vexing to lose just
the same.
{END}
Manna Manna:
{64}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Zawsze przegrywam na gonitwach koni. Przypuszczam, że nie można polegać tylko na wyglądzie... Zresztą, to tylko festyn...
[pause]
ale dokuczliwe jest stracić tyle.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
71. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}
{2F}{0E}Oh, {0A}{40}.
Is your dog going to run?
[pause]
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}I know Hana from the Yodel
Ranch is running.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}She's very clever, but someone
other than her master is
running with her, so it may
be a handicap.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{67}{0F}
{2F}{0E}Och, {IM} {IE}. Czy Twój pies będzie biegać?
[pause]
{67} {0F} {F7} {0F} {66} {0F} Wiem Hana z Yodel Ranczo jest zapisany.
[pause]
{66} {0F} {F7} {0F} Ona jest bardzo mądra, ale ktoś inny z nią pracuje, więc może ona jest przeszkodą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
72. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}!
You're horse is in the next
race, right! Then I'll bet on
you! If I knew someone in
[pause]
every race I'd always know who
to bet for...oh, but of course
I'm betting on you because
I expect you to win.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, witaj {0A}{40}! Twój koń biegnie w następnej gonitwie, prawda! Postawię na niego! Jeśli znałbym kogoś w
[pause]
każdym wyścigu, wiedział bym na kogo stawiać...ale stawiam na ciebie bo spodziewam się że wygrasz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
101. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You did it. Congratulations.
I envy you for having such
a cute dog.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Udało ci się. Gratuluję. Zazdroszczę Ci, że masz takiego ładnego psa.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, hello {0A}{40}! Won't you
join our team?
We need young people.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Sure
 No, sorry
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, cześć {0A}{40}! Czy nie dołączysz do naszego zespołu? Potrzebujemy młodych ludzi. {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Pewnie Nie, przepraszam
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
117. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{66}{0F}
{2F}{0E}There are lots of marriageable
boys in this village.
Why did my daughter leave?
[pause]
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Oh, you're not married yet,
are you?
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}You should meet Aja sometime.
She's a few years older than
you, but she's cute like me.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}She'd come back if a marriage
were determined...
What do you think?
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{66}{0F}
{2F}{0E}Jest wiele materiału na męża w wiosce. Czemu moja córka wyjechała?
[pause]
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Oh, nie jesteś żonaty jeszcze,prawda?
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}Powinieneś spotkać się czasami z Aja. Ona jest kilka lat starsza od Ciebie, ale jest słodka jak ja.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}Miała wrócić gdy się już zdecyduje... Co sądzisz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
133. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{64}{0F}Oh, hello {0A}{40}. Thank you
for everything last year.
I hope the New Year brings you
nothing but happiness.
[pause]
Manna Manna:
{64}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}You know, here it is the
New Year and even now my
daughter hasn't returned.
What do you think?
[pause]
It's more that I'm worried
than I miss her.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}Oh...I have to make sure Duke
doesn't drink too much.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{64}{0F}Witaj, {0A}{40}. Dziękuję za cały zeszły rok. Mam nadzieję, że Nowy Rok przyniesie ci mnóstwo radości.
[pause]
Manna Manna:
{64}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}Wiesz, mamy Nowy Rok, a moja córka wciąż nie wróciła. Co o tym sądzisz?
[pause]
Bardziej się martwię, niż za nią tęsknię.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}Och... Muszę się upewnić, że Duke nie wypije za dużo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
142. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{65}{0F}
{2F}{0E}I'm sorry...I don't know what's
gotten into him.
He just drinks everyday...
Still, this is the first time
I've seen him fall like that.
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}I really don't know why.
Maybe because we haven't heard
from our daughter lately.
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{65}{0F}
{2F}{0E}Przepraszam...Nie wiem co w niego wstąpiło. Dziennie pije... Ciągle, to pierwszy raz jak widziałem gdy się tak zachowuje.
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że nic nie wiemy o naszej córce.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
144. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{65}{0F}
{2F}{0E}What's the matter!? Oh, you
drunkard!
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{6A}{0F}You got drunk and fell.
{0A}{40} brought you here!!
[pause]
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}Oooo... I told you to speak
softly!
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}Sorry for troubling you.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}You've been more than trouble!
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}I'm sorry, {0A}{40}.
{END}
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{65}{0F}
{2F}{0E}Co się stało!? Oh, Ty pijaku!
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{6A}{0F}Napiłeś się i zemdlałeś. {0A}{40} przyniósł Cię tu!!
[pause]
Duke Duke:
{6A}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}Oooo... mówiłem żebyś mówiła ciszej!
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{63}{0F}Przepraszam za kłopot.
[pause]
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Byłeś czymś więcej niż kłopotem!
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}Przepraszam {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
153. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{66}{0F}
{2F}{0E}I didn't expect to win.
It's true that I cook everyday
and I know what I'm doing,
but winning was a surprise.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}And it's wonderful that
a Gourmet liked my cooking.
I'm going to work at it even
harder now...
[pause]
not that I'm only going to
cook.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}But, you know...when somebody
says your cooking is good, of
course you feel happy, right?
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{66}{0F}
{2F}{0E}Nie spodziewałam si,e wygranej. To prawda, że gotuje codziennie i wiem jak to robić, ale wygrana nadal pozostaje niespodzianką.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}I to wspaniałe, że Smakosz lubi jak gotuję. Wracam teraz do pracy, ale cięższej niż kiedykolwiek...
[pause]
to nie tak, że od tej pory będę tylko gotować.
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}Ale, wiesz... Kiedy ktoś Ci mówi, że dobrze gotujesz, to normalne, że czujesz się szczęśliwy, prawda?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
154. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{64}{0F}
{2F}{0E}Oh darn, I didn't win!
[pause]
Manna Manna:
{64}{0F}{F7}{0F}I worked so hard preparing
everything for today!
Our wine sales won't fall off,
[pause]
so I guess it's not a big
matter...but still...
{END}
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{64}{0F}
{2F}{0E}Kurde, Ja nie wygrałem!
[pause]
Manna Manna:
{64}{0F}{F7}{0F}Pracowałem ciężko codziennie przygotowując sie na ten dzień! Sprzedaż naszego wina nie spadnie,
[pause]
więc przypuszczam nie ma to wielkiej wagi...ale jednak...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
161. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{69}{0F}
{2F}{0E}Thank you, {0A}{40}.
We owe this victory to you.
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Hey Manna, what about me?
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{6B}{0F}Hahahaha, what are you saying...
that I should praise your
effort?
[pause]
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{65}{0F}A wife is supposed to praise
her husband first.
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}Who made that rule and when
did they make it?
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{69}{0F}
{2F}{0E}Dziękuję, {0A}{40}. Zawdzięczamy zwycięstwo tobie.
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{66}{0F}Hej Manna, a co ze mną?
[pause]
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{6B}{0F}Hahahaha, co ty mówisz... że powinnam pochwalić twój wysiłek?
[pause]
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{65}{0F}Żona powinna pochwalić pierwsza swojego męża.
[pause]
Manna Manna:
{65}{0F}{F7}{0F}Kto stworzył taką zasadę i kiedy ją sporządzono?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
176. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, if it isn't {0A}{40}.
Are you out shopping?
Is there something you want to
buy from us?
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czyż to nie {0A}{40}? Wyszedłeś na zakupy? Jest coś co chciałbyś u nas kupić?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
178. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The wine is from grapes grown
in our Orchard.
I'll give you some of the good
stuff.
{END}
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To wino pochodzi z winogron dojrzewających w naszym sadzie. Dam ci skosztować trochę tego specjału.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
179. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The juice is from grapes grown
in our Orchard.
People who don't drink wine buy
this.
{END}
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ten sok pochodzi z winogron dojrzewających w naszym sadzie. Kupują to ludzie, którzy nie piją wina.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I still remember the dance.
Ah, what memories...
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wciąż pamiętam ten taniec. Ach, co za wspomnienia...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 1
Manna
Manna Manna:
{64}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ohhh, my body's going to feel
this tomorrow...
{END}
Manna Manna:
{64}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, moje ciało poczuje to jutro...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It'd be nice if you could help
until 5PM. Can you do that?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I'll help
 No, not today
{END}
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Byłoby miło gdybyś mógł pomóc do 17:00. Możesz to zrobić?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F Tak, pomogę.
 Nie, nie dziś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 4
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good, then I'll keep your
items here for safekeeping.
Do your best!!
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze, przechowam tutaj twoje rzeczy.
Daj z siebie wszystko!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you. See you tomorrow.
Here are your belongings.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzięki. Do jutra.
Oto twoje rzeczy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
30. TAK 2
Manna
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you.
Here, take some wine.
{END}
Manna Manna:
{67}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję.
Proszę, weź trochę wina.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
He can be so harsh!
It was just a couple grapes...
Here's your payment for today.
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
On może być taki surowy!
To było tylko kilka winogron...
To twoja wypłata za dziś.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 5
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hi.
Maybe I shouldn't be telling
you this, but my daughter left
the village and ever since
[pause]
then Duke my husband drinks
himself to sleep every night.
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Och, cześć. Może nie powinnam ci tego mówić, ale moja córka opuściła wioskę i od tamtej pory mój mąż Duke, upija się co wieczór przed snem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 4
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Do you mind if I keep talking?
Well anyway, I feel lonely
too, so I talk with people to
get things off my mind,
[pause]
although of course the
loneliness that I feel because
my daughter's not here could
never be relieved by just
[pause]
talking. It'd be different if
she'd gotten married but...
Oh, you came here on your own,
didn't you? Why was that...?
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Będzie ci przeszkadzało, jeśli będę mówić dalej? Cóż, w każdym razie też czuję się samotna, więc rozmawiam z ludźmi, żeby wyrzucać pewne rzeczy z mych myśli.
[pause]
Choć oczywiście samotność, którą czuję, bo nie ma tu mojej córki, nigdy nie zostanie uśmierzona przez zwykłą rozmowę.
[pause]
Byłoby inaczej, gdyby wyszła za mąż, lecz...
Ach, przyszedłeś tu z jakiegoś powodu, czyż nie? Co to było...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 4
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{63}{0F}{2F}{0E}{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}.
How is the farm doing?
Speaking of farms, do you know
the story about the Yodel
[pause]
Ranch? Barley's daughter Joanna
left the village a long time
ago, like my daughter, except
Barley is old and alone,
[pause]
and when Joanna came back
she had a little girl.
If I were him I would have
been shocked!
[pause]
And soon after that,
Joanna left the village again...
That little girl was May...
I feel sorry for her.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{63}{0F}{2F}{0E}{F1}{0F}O, cześć {0A}{40}. Jak tam farma? A mówiąc o farmach, znasz historię o Jodłowym Ranczo?
[pause]
Córka Barley'a, Joanna, opuściła wioskę dawno temu, tak jak moja córka, z wyjątkiem tego, że Barley jest stary i samotny,
[pause]
 a gdy Joanna wróciła, miała małą dziewczynkę! Na jego miejscu byłabym zszokowana!
[pause]
A wkrótce po tym, Joanna znów odeszła z wioski... Ta mała dziewczynka to była May... Szkoda mi jej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Joanna still hasn't come back.
Barley said that if Joanna
comes back to take May he
won't allow it. I think that's
[pause]
only natural. Maybe I shouldn't
poke my nose into other
people's business, but I feel
sorry for Barley and May!
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Joanna wciąż nie wróciła. Barley powiedział, że jeśli Joanna wróci, by zabrać May, nie pozwoli jej. Myślę, że to oczywiste.
[pause]
Może i nie powinnam wtykać nosa w sprawy innych ludzi, ale szkoda mi Barleya i May!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}!
Do you talk much with Kai?
He came to the village when
he was still a teenager.
[pause]
He asked the Woodcutter Gotz
who lives up in the mountain
to build a small house on
Mineral Beach.
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Och, cześć {0A}{40}! Rozmawiasz dużo z Kaiem? Przybył do wioski, gdy był jeszcze nastolatkiem.
[pause]
Poprosił drwala Gotza, który mieszka w górach, aby wybudował mały dom na Plaży Minerału.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Well, Gotz built the house and
on the following day,
Kai painted it all white!
Everybody says he's strange...
[pause]
When Carter came to
the village, people didn't know
what to think. But Kai's way of
talking rankled all the men
[pause]
in the village. Duke gets mad
when I say Kai's a good kid!
You know how men are with
their pride...
{END}
Manna Manna:
{63}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Wiesz, Gotz zbudował dom i następnego dnia, Kai pomalował go całego na biało! Wszyscy mówią, że on jest dziwny...
[pause]
Kiedy Kai przybył do wioski, ludzie nie wiedzieli co sądzić. Lecz sposób mówienia Kaia wkurzya wszystkich facetów w wiosce.
[pause]
Duke wścieka się, kiedy mówię, że Kai to dobry dzieciak! Wiesz jak mężczyźni traktują swą dumę...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 3
Manna
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Oh, hello {0A}{40}!
I heard from Harris that
he got a reply from Aja!
If things keep going well
[pause]
she may come back!
He might become Mayor of this
village, so of course she'd
come back to marry a mayor!
{END}
Manna Manna:
{66}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{F1}{0F}Och, cześć {0A}{40}! Słyszałam od Harrisa, że w końcu dostał odpowiedź od Aji! Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, możliwe, że wróci!
[pause]
Harris może zostać burmistrzem. Oczywistym jest, że wróci by za niego wyjść.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.