Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Kai

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Kai

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
63. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Oh, hello...you weren't here
last year...
I'm Kai. Nice to meet you.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}I run a place at the beach
during the summer. Drop by.
You'll have to pay, but...anyway,
see you.
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}O, cześć...nie było cię tu w zeszłym roku... Jestem Kai. Miło cię poznać.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}W lato prowadzę budkę na plaży. Wpadnij. I tak będziesz musiał zapłacić, ale...nieważne, narka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
100. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The snow cones are 300G.
Don't eat them fast or you'll
get a headache.
[pause]
What's that...?!
You like that feeling?
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kruszony lód kosztuje 300G. Staraj się nie jeść zbyt szybko bo może rozboleć cię głowa.
[pause]
Że co...?! Lubisz to uczucie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
101. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You want a glass of water?
...Water's free in the village,
right? That means I can't
charge for it here.... I don't
[pause]
need any more talk going
around.
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chcesz szklankę wody? ...Woda w wiosce jest darmowa, prawda? Czyli nie mogę ci za nią policzyć.... Nie chcę
[pause]
żeby ludzie jeszcze więcej gadali.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
109. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow...a letter from overseas.
Say, {0A}{40}...do you plan to
stay in this village forever?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, forever
 I may leave some day
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow...list zza oceanu. Powiedz, {0A}{40}...zamierzasz zostać tu na zawsze?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak, na zawsze Mogę odejść pewnego dnia
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
128. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What do you think about
Popuri? She...well,
her brother Rick bothers me.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co myślisz o Popuri? Ona... więc, przeszkadza mi jej brat, Rick.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
131. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{54}{0F}Sigh...
The trouble is the villagers
here are so serious about
everything.
I...
[pause]
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}It's begun to affect me...
Popuri should take things more
lightly...
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{54}{0F}Ehh... Problemem są mieszkańcy, biorą wszystko na poważnie. Ja...
[pause]
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}To zaczęło na mnie oddziaływać... Popuri powinna brać rzeczy na spokojnie...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
134. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Why is Popuri so jealous?
With Rick always in the way,
there's a big difference seeing
her once a year and being with
[pause]
her every day.
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czemu Popuri jest zazdrosna? Z Rick'iem stojącym na drodze, różnicą jest widzieć ją raz w roku, a być z nią
[pause]
każdego dnia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
134. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7B}{0F}
{2F}{0E}Popuri is a nice girl.
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}That's right! So if you know
that, you should leave
her alone.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7B}{0F}
{2F}{0E}Popuri jest miłą dziewczyną.
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}Zgadza się! Więc jeśli to już wiesz, powinieneś dać jej spokój.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
135. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You probably think I'm
comfortable staying at The Inn
alone now.
But you're wrong.
[pause]
Rick comes to the bar at
The Inn and gets drunk, see,
and then it's even worse.
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pewnie myślisz, że dobrze mi samemu teraz zostawać w karczmie. Lecz mylisz się.
[pause]
Rick przychodzi do baru w karczmie i się upija, a wtedy jest jeszcze gorzej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
139. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{55}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm not a kid, so when
I'm working I try and make
conversation.
But what are you thinking
[pause]
trying to talk to me now?
{END}
Kai Kai:
{55}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie jestem dzieckiem, więc kiedy pracuję, próbuję rozpocząć konwersację. Ale co ty sobie myślisz,
[pause]
próbując ze mną rozmawiać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
141. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mmmmm...the ocean's pleasant
here. I should visit in other
seasons besides summer.
And there's Popuri to think
[pause]
about too.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mmmmm... ocean jest tutaj przyjemny. Powinienem przyjeżdżać w inne pory roku, nie tylko w lato. Jest też
[pause]
Popuri, o której ciągle myślę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
141. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{72}{0F}
{2F}{0E}Say, Popuri...are you going to
stay in this village forever?
[pause]
Popuri Popuri:
{72}{0F}{F7}{0F}{54}{0F}No way. I'm definitely going to
leave sometime.
[pause]
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{74}{0F}OK. But life isn't as easy as
you think. Are you serious
about leaving?
[pause]
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{53}{0F}Yes, I'm serious!
[pause]
...I'm OK, but I worry about
Mom and Rick...
[pause]
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{70}{0F}What? If you think that way
then you're not serious
after all. It's just talk.
[pause]
Popuri Popuri:
{70}{0F}{F7}{0F}{73}{0F}...I am serious!!
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}I could leave anytime...
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{72}{0F}
{2F}{0E}Powiedz Popuri...czy zamierzasz zostać w tej wiosce na zawsze?
[pause]
Popuri Popuri:
{72}{0F}{F7}{0F}{54}{0F}Nie ma mowy. Kiedyś zamierzam się przenieść.
[pause]
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{74}{0F}OK. Ale życie nie jest takie proste jak ci się wydaje. Mówisz serio o wyprowadzce?
[pause]
Popuri Popuri:
{74}{0F}{F7}{0F}{53}{0F}Tak, Mówię poważnie!
[pause]
...Jest OK, ale martwię się o Mamę i Ricka...
[pause]
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{70}{0F}Co? Jeśli tak myślisz to jednak nie jesteś poważna. To tylko gadanie.
[pause]
Popuri Popuri:
{70}{0F}{F7}{0F}{73}{0F}...Mówię poważnie!!
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}Mogę wyjechać kiedy chce...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
143. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Thanks,
but...that guy who drinks at
The Inn will be there too,
you know...
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}You say we should make up and
be friends? You talk like we're
kids or something!
OK, OK...you're right...
[pause]
I'll meet you at the beach.
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Dzięki, ale... ten koleś, który pił w karczmie też tam będzie, no wiesz...
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Powinniśmy zostać przyjaciółmi? Mówisz jakbyśmy byli dziećmi! Dobra, dobra... masz rację...
[pause]
Spotkamy się na plaży.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
143. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{70}{0F}
{2F}{0E}Forgive me! I was wrong the
other day. I shouldn't have
said that...
[pause]
Popuri Popuri:
{70}{0F}{F7}{0F}{56}{0F}...That's OK...
[pause]
Kai Kai:
{56}{0F}{F7}{0F}{52}{0F}What I said the other day isn't
true! I said you could never
leave this village,
but I didn't mean it...so......
[pause]
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{73}{0F}So...you should stay here.
You should stay in this
village and stay with
Lillia...and Rick.
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{56}{0F}Why are saying that?
[pause]
Kai Kai:
{56}{0F}{F7}{0F}{73}{0F}Well...you know...you seem happy
here, even though you say you
want to leave. So...I'm sorry.
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{6F}{0F}I... The reason I say I want to
leave this village is not
because I don't like it here.
[pause]
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}It's because I want to be
with you!! You leave here when
the summer ends, but tell me
I should stay. That's selfish!
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{70}{0F}
{2F}{0E}Wybacz mi! Pomyliłem się. Powinienem powiedzieć to...
[pause]
Popuri Popuri:
{70}{0F}{F7}{0F}{56}{0F}...że jest OK...
[pause]
Kai Kai:
{56}{0F}{F7}{0F}{52}{0F}To co powiedziałem wcześniej nie jest prawdą! Powiedziałem, że nie możesz nigdy wyjechać z wioski, ale nie miałem tego na...myśli.....
[pause]
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{73}{0F}Więc...powinnaś tutaj zostać. Powinnaś zostać w wiosce dla Lillii...i Ricka.
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{56}{0F}Czemu to mówisz?
[pause]
Kai Kai:
{56}{0F}{F7}{0F}{73}{0F}Cóż...no wiesz...wydajesz się szczęśliwa tutaj, wszyscy mówią że powinnaś zostać. Więc...przepraszam.
[pause]
Popuri Popuri:
{73}{0F}{F7}{0F}{6F}{0F}Ja... Powodem dla którego chce opuścić wioskę nie jest to, że nie podoba mi się tutaj.
[pause]
Popuri Popuri:
{6F}{0F}{F7}{0F}To dlatego, że chcę być z Tobą!! Wyjedziesz stąd kiedy lato się skończy, ale powiedz mi, że powinnam zostać. To egoistyczne!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
148. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, are you sure this is OK?
...To tell you the truth,
I've never gotten a birthday
present from any man other
[pause]
than you and my father.
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow, jesteś pewien że jest OK? ...żeby powiedzieć ci prawdę, Nigdy nie dostałem urodzinowego prezentu od mężczyzny innego
[pause]
niż od ciebie i mojego ojca.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
149. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do you know how to make
popcorn? Listen up if you want
to learn how. All you need is
corn and a frying pan.
[pause]
It's better with salt.
And butter tastes good too.
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wiesz jak zrobić popcorn? Jak chcesz się nauczyć, to słuchaj. Wszystko, czego potrzebujesz to kukurydza i patelnia.
[pause]
Lepszy jest z solą. Choć masło też smakuje dobrze.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
150. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}What did you say?
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{7B}{0F}Well, if you're buttering`em
up, you won't get far.
I'm outta here...
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}What?
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Co powiedziałeś?
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{7B}{0F}Cóż, jeśli smarujesz masłem`daleko nie zajdziesz. Spadam stąd...
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}Co?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
150. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It doesn't matter to me whether
we won or lost.
Did you see when that tomato
hit Rick in the face?
[pause]
It still makes me laugh.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie jest ważne dla mnie czy wygramy czy przegramy. Widziałeś może jak pomidor uderzył Ricka w twarz?
[pause]
Nie mogę przestać się z tego śmiać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
151. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What?
I don't accept something I've
given away even if you want to
return it.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co? Nie przyjmuję czegoś co wcześniej dałem, nawet, gdy chcesz to zwrócić z powrotem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
153. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{53}{0F}
{2F}{0E}Hi... What's with that face?
I said I'd come. In any event,
the wedding starts soon.
[pause]
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}Whose wedding...? Me and Popuri,
of course. Didn't Rick
tell you? It's today...from now...
so let's go.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{53}{0F}
{2F}{0E}Cześć... Co to za mina? Powiedziałem przyszedłbym. Tak czy owak, ślub wkrótce się zacznie.
[pause]
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}Kogo wesele...? Moje i Popuri, oczywiście. Rick ci nie powiedział? Jest dziś.. za chwilkę...więc chodźmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
154. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thanks.
Girls like this stuff.
It's better to give than to
receive, but it's also better
[pause]
to receive than to buy
yourself...
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzięki. Dziewczyny lubią takie rzeczy. Lepiej jest dawać niż otrzymywać, ale też lepiej
[pause]
jest otrzymywać niż kupować sobie samemu...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
161. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't care, huh? Well, I'm with
you...I don't care about this
conversation, either.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie obchodzi Cie to, co? Cóż, jestem z Tobą...Nie obchodzi mnie ta rozmowa, też.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
176. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hey...whoaaa (--slip--)
It's still cold in these
parts, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}{0A}{40}...let's both do our best
for the village.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}Kai came all the way here for
you, {0A}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}It's so wonderful to have new
people in the village.
[pause]
Everybody is so happy that
you'll be staying here,
{0A}{40}.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}I think you did a terrific
job... You're really something,
{0A}{40}.
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hej...whoaaa (--slip--) Widzę że dalej jest zimno w tych okolicach, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}{0A}{40}...postarajmy się oboje z całych sił dla dobra miasta.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}Kai przeszedł kawał drogi dla ciebie, {0A}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}To wspaniałe mieć nowych mieszkańców w mieście.
[pause]
Wszyscy są bardzo szczęśliwi, że zostajesz z nami, {0A}{40}.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}}Myślę że zrobiłeś świetną robotę... To naprawdę coś, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
177. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hey...whoaaa (--slip--)
It's still cold in these
parts, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}{0A}{40}...let's both do our best
for the village.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}Kai came all the way here for
you, {0F}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}It's so wonderful to have new
people in the village.
[pause]
Everybody is so happy that
you'll be staying here,
{0A}{40}.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}I think you did a terrific
job... You're really something,
{0A}{40}.
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hej...whoaaa (--slip--) Widzę że dalej jest zimno w tych okolicach, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}{0A}{40}...postarajmy się oboje z całych sił dla dobra miasta.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}}Kai przeszedł kawał drogi dla ciebie, {0F}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}To wspaniałe mieć nowych mieszkańców w mieście.
[pause]
Wszyscy są bardzo szczęśliwi że zostajesz z nami, {0A}{40}.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Myślę że zrobiłeś świetną robotę... To naprawdę coś, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
178. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hey...whoaaa (--slip--)
It's still cold in these
parts, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}{0A}{40}...let's both do our best
for the village.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}Kai came all the way here for
you, {0A}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}It's so wonderful to have new
people in the village.
[pause]
Everybody is so happy that
you'll be staying here,
{0F}{40}.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}I think you did a terrific
job... You're really something,
{0A}{40}.
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hej...whoaaa (--slip--) Widzę że dalej jest zimno w tych okolicach, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}{0A}{40}...postarajmy się oboje z całych sił dla dobra miasta.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}Kai przeszedł kawał drogi dla ciebie, {0A}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}To wspaniałe mieć nowych mieszkańców w mieście.
[pause]
Wszyscy są bardzo szczęśliwi, że zostajesz z nami, {0F}{40}.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Myślę że zrobiłeś świetną robotę...To naprawdę coś, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
179. TAK 4
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hey...whoaaa (--slip--)
It's still cold in these
parts, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}{0A}{40}...let's both do our best
for the village.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}Kai came all the way here for
you, {0A}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}It's so wonderful to have new
people in the village.
[pause]
Everybody is so happy that
you'll be staying here,
{0A}{40}.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}I think you did a terrific
job... I'm very happy, {0F}{40}.
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hej...whoaaa (--slip--) Widzę że dalej jest zimno w tych okolicach, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}{0A}{40}...postarajmy się oboje z całych sił dla dobra miasta.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}Kai przeszedł kawał drogi dla ciebie, {0A}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}To wspaniałe mieć nowych mieszkańców w mieście.
[pause]
Wszyscy są bardzo szczęśliwi, że zostajesz z nami, {0A}{40}.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}}Myślę, że zrobiłeś świetną robotę...Jestem bardzo szczęśliwy, {0F}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
180. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hey...whoaaa (--slip--)
It's still cold in these
parts, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}Hi...nice to see you again.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}Kai and Cliff came here all
the way for you, {0A}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}I wrote a letter to Cliff
and told him the good news
that you'd be staying on the
farm!
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}I think you did a terrific
job... You're really something,
{0A}{40}.
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hej...ojeej (--slip--) Nadal jest zimno w tych rejonach, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}Cześć...miło Cię znów zobaczyć.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}Kai i Cliff przeszli kawał drogi specjalnie dla Ciebie, {0A}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}Napisałem list do Cliffa i przekazałem mu dobre wieści, że zostajesz na farmie
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Uważam że odwaliłeś kawał dobrej roboty... Jesteś naprawdę kimś, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
181. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hey...whoaaa (--slip--)
It's still cold in these
parts, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}Hey, long time no see.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}Kai and Cliff came all the way
here for you, {0F}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}I wrote a letter to Cliff and
told him the good news that
you'd be staying on the farm!
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}I think you did a terrific
job... You're really something,
{0A}{40}.
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hej...whoaa (--ślizg--) Ciągle zimno w tej okolicy huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}Hej, dawno się nie widzieliśmy.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E} Kai i Cliff przyszli tu specjalnie dla ciebie, {0F}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}Napisałem list do Cliffa i przekazałem mu dobre wieści, że zostajesz!
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Myślę że zrobiłeś wspaniałą robotę...jesteś naprawdę kimś, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
182. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hey...whoaaa (--slip--)
It's still cold in these
parts, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}Hey, long time no see.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}Kai and Cliff came all the way
here for you, {0A}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}I wrote a letter to Cliff and
told him the good news that
you'd be staying on the farm!
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}I think you did a terrific
job... You're really something,
{0A}{40}.
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hej...whoaaa (--slip--) Widzę że dalej jest zimno w tych okolicach, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}Hej, dawno się nie widzieliśmy.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}Kai i Cliff przeszli kawał drogi dla Ciebie, {0A}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}Napisałem list do Cliff'a i przekazałem mu dobre nowiny, że zostajesz na farmie!
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Myślę że zrobiłeś świetną robotę... To naprawdę coś, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
183. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hey...whoaaa (--slip--)
It's still cold in these
parts, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}Hey, long time no see.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}Kai and Cliff came all the way
here for you, {0A}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}I wrote a letter to Cliff and
told him the good news that
you'd be staying on the farm!
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}I think you did a terrific
job... I'm very happy,
{0F}{40}.
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}Hej...whoaaa (--slip--) Widzę że dalej jest zimno w tych okolicach, huh.
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{75}{0F}Hej, dawno się nie widzieliśmy.
[pause]
Popuri Popuri:
{75}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CA}{0F}{2A}{0E}Kai i Cliff przeszli kawał drogi dla Ciebie, {0A}{40}.
[pause]
Ann Ann:
{CA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}{2D}{0E}Napisałem list do Cliff'a i przekazałem mu dobre nowiny, że zostajesz na farmie!
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Myślę że zrobiłeś świetną robotę...Jestem bardzo szczęśliwy, {0F}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.