Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Kai

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Kai

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
91. × 1
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Say, you did pretty well in
there.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mówisz, że byłeś w tym całkiem dobry.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
92. × 2
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Winning is no big deal.
That's not why you're raising
hens anyway, right?
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wygrana to nic wielkiego. Przecież nie dla niej hodujesz kury, czyż nie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
149. × 1
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Phew, nobody did very well.
Next time let's dump Rick and
have you on our team, OK?
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Uff, nikt nie był bardzo dobry. Następnym razem spuścimy łomot Rickowi. Zawalczymy wy na nas, OK?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
89. × 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Come visit my Seaside Lodge,
OK?
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przyjdź odwiedzić mnie w Przybrzeżne Loży, OK?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, there he is!
Hey {0A}{40}!! You're late...
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
O, tam jest! Hej {0A}{40}!! Spóźniłeś się...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}...! It's all right...
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}...! Wszystko dobrze...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thanks for today.
Because of me, you couldn't
watch the fireworks with the
other villagers... Sorry.
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję za dzisiaj. Przeze mnie nie mogłeś zobaczyć sztucznych ogni z innymi... Wybacz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You asked me to go to
Fireworks Festival with you,
didn't you?
...So why didn't you show up?
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pytałeś mnie czy pójdę z Tobą na Festiwal Sztucznych Ogni, prawda?...Więc dlaczego nie pojawiłeś się?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I was waiting for you.
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czekałem na ciebie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}Oh, hello...you weren't here
last year...
I'm Kai. Nice to meet you.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}I run a place at the beach
during the summer. Drop by.
You'll have to pay, but...anyway,
see you.
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{51}{0F}
{2F}{0E}O, cześć...nie było cię tu w zeszłym roku... Jestem Kai. Miło cię poznać.
[pause]
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}W lato prowadzę budkę na plaży. Wpadnij. I tak będziesz musiał zapłacić, ale...nieważne, narka.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
80. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, that's that.
Let's go.
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cóż, to jest to. Chodźmy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
88. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
How's it going?
I'm here for a month this
summer.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jak leci? Jestem tego lata tutaj przez miesiąc.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
90. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Summer's over so I'm heading
back south... Just wanted to say
good-bye... Take care.
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Lato się skończy więc ruszam z powrotem na południe... Chciałem tylko pożegnać się... Trzymaj się.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
See you next summer!
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do zobaczenia następnego lata!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
97. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The roasted corn? They're 250G.
You know they're hard to eat
and you can't eat the whole
thing, but people buy them
anyway...
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pieczona kukurydza? Kosztuje 250G. Ciężko się to je i nie da się jej zjeść w całości, ale ludzie i tak to kupują...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
98. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The spaghetti? That's 300G.
Pasta is good.
It gives you energy fast.
They say soccer players eat
[pause]
pasta before the games.
You should eat pasta before
your work too!
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Spaghetti? Kosztuje 300G. Makaron jest dobry. Szybko regeneruje energię. Powiadają, że piłkarze jedzą
[pause]
makaron przed meczem. Też powinieneś jeść makaron przed pracą!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
99. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, the pizza? That's 200G.
We change toppings daily, but
feature Hawaiian a lot. Look,
this is the pineapple we use.
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pizza? Kosztuje 200G. Codziennie dodajemy inne składniki, ale często robimy Hawajską. Używamy tych ananasów.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
100. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The snow cones are 300G.
Don't eat them fast or you'll
get a headache.
[pause]
What's that...?!
You like that feeling?
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kruszony lód kosztuje 300G. Staraj się nie jeść zbyt szybko bo może rozboleć cię głowa.
[pause]
Że co...?! Lubisz to uczucie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
101. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You want a glass of water?
...Water's free in the village,
right? That means I can't
charge for it here.... I don't
[pause]
need any more talk going
around.
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chcesz szklankę wody? ...Woda w wiosce jest darmowa, prawda? Czyli nie mogę ci za nią policzyć.... Nie chcę
[pause]
żeby ludzie jeszcze więcej gadali.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
109. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow...a letter from overseas.
Say, {0A}{40}...do you plan to
stay in this village forever?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, forever
 I may leave some day
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wow...list zza oceanu. Powiedz, {0A}{40}...zamierzasz zostać tu na zawsze?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak, na zawsze Mogę odejść pewnego dnia
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
110. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tsk, that's just like you.
Then how about giving me this?
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tsk, to cały Ty. Co Ty na to by mi to dać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
111. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I like the Tomato Festival...
Why?
Because there are so many
people worth plastering.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Lubię Festyn Pomidorów... Dlaczego? Ponieważ jest tam dużo osób wartych przemalowania na czerwono.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
126. TAK 3
Kai
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I feel like time passes slower
here than in my town.
{END}
Kai Kai:
{52}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czuję, jakby czas tutaj płynął wolniej, niż w moim miasteczku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
127. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That's why I visit this village
sometimes.
{END}
Kai Kai:
{57}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To właśnie dlatego odwiedzam czasem tę wioskę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
128. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What do you think about
Popuri? She...well,
her brother Rick bothers me.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co myślisz o Popuri? Ona... więc, przeszkadza mi jej brat, Rick.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
129. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's silly.
She likes me,
but it's one-sided.
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest głupie. Ona mnie lubi, ale to działa w jedną stronę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
130. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I don't know what to do...
She's serious, you know...
{END}
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie wiem co mam robić... Wiesz, ona tak na poważnie...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
131. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{54}{0F}Sigh...
The trouble is the villagers
here are so serious about
everything.
I...
[pause]
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}It's begun to affect me...
Popuri should take things more
lightly...
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{54}{0F}Ehh... Problemem są mieszkańcy, biorą wszystko na poważnie. Ja...
[pause]
Kai Kai:
{54}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}To zaczęło na mnie oddziaływać... Popuri powinna brać rzeczy na spokojnie...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
132. TAK 2
Kai
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Please understand where
I'm coming from...
whatever happens...
and don't laugh.
{END}
Kai Kai:
{51}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Proszę, zrozum skąd pochodzę... cokolwiek się stanie... i nie śmiej się.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
133. TAK 1
Kai
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, it's no fun...
Go home.
{END}
Kai Kai:
{53}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Eh, to nie jest zabawne... Idź do domu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2017 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.