Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Harris

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Harris

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
55. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{69}{0F}
{2F}{0E}...So you're saying that wine was
stolen from the warehouse
sometime last night, huh?
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{46}{0F}Yes, although I was going back
and forth from the warehouse
until pretty late last night.
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}OK, I'll look into it.
[pause]
By the way, I heard that
Gourmet guy was visiting the
village.
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{46}{0F}Yes, that's right. In fact,
I gave him some wine just like
the kind that got stolen.
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{6C}{0F}Well, I have to go now.
[pause]
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}OK, I hope you can help.
{END}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{69}{0F}
{2F}{0E}...Więc twierdzisz, że to wino zostało skradzione z magazynu wczorajszej nocy, co?
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{46}{0F}Tak,ostatniej nocy chodziłem tam i z powrotem koło magazynu.
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{69}{0F}OK, przyjrzę się tej sprawie.
[pause]
Ale, słyszałem że ten Skrzat odwiedzał wczoraj wioskę.
[pause]
Duke Duke:
{69}{0F}{F7}{0F}{46}{0F}Tak, zgadza się. Właściwie dałem mu trochę wina, żeby wyglądało to jak by było skradzione.
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{6C}{0F}Cóż, muszę iść.
[pause]
Duke Duke:
{6C}{0F}{F7}{0F}OK, Mam nadzieję, że pomożesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
57. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6B}{0F}
{2F}{0E}The real Gourmet man is
somewhere way down south now.
[pause]
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{3A}{0F}I was surprised when I read
that article.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3A}{0F}{F7}{0F}{3A}{0F}Now that I've been discovered,
there is no choice...
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3A}{0F}{F7}{0F}{37}{0F}..........
[pause]
Gourmet Gourmet:
{37}{0F}{F7}{0F}{44}{0F}I'm sorry... The wine I received
yesterday was so delicious
that I...
[pause]
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}{46}{0F}You deceived people.
And you stole from them.
You're a bad guy.
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}Thank you very much, {0A}{40}.
{END}
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{6B}{0F}
{2F}{0E}Prawdziwy skrzat znajduje się w dół na południe.
[pause]
Duke Duke:
{6B}{0F}{F7}{0F}{3A}{0F}Byłem zaskoczony czytając ten artykuł.
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3A}{0F}{F7}{0F}{3A}{0F}Teraz kiedy to odkryłem, nie mam wyboru...
[pause]
Gourmet Gourmet:
{3A}{0F}{F7}{0F}{37}{0F}..........
[pause]
Gourmet Gourmet:
{37}{0F}{F7}{0F}{44}{0F}Przepraszam... wino dostałam wczoraj było tak pyszne że...
[pause]
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}{46}{0F}Oszukałeś ludzi. I ukradłeś to im. Jesteś złym człowiekiem.
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}Dziękuję bardzo, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
57. TAK 1
Harris
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{F4}{0E}
{2F}{0E}Hmmmm...I didn't find anything
suspicious in the bag...
[pause]
{F4}{0E}{F7}{0F}{42}{0F}I told you! I'm just a peddler!
[pause]
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}{F4}{0E}You sell flower seeds, right?
I'm very sorry for this.
[pause]
{F4}{0E}{F7}{0F}{46}{0F}I don't mind...now that you
understand.
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F7}{0E}Maybe I should buy something
by way of apology...
[pause]
Won Won:
{F7}{0E}{F7}{0F}Well, then, how about this
SUGDW apple. Just 500G.
{END}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{F4}{0E}
{2F}{0E}Hmm... W torbie nie było niczego podejrzanego...
[pause]
{F4}{0E}{F7}{0F}{42}{0F}Przecież mówiłem! Jestem domokrążcą!
[pause]
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}{F4}{0E}Sprzedajesz nasiona kwiatów, tak? Przepraszam za to wszystko.
[pause]
{F4}{0E}{F7}{0F}{46}{0F}Nie szkodzi... skoro już wiesz.
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F7}{0E}Może w ramach przeprosin powinienem coś kupić...
[pause]
Won Won:
{F7}{0E}{F7}{0F}Co powiesz na jabłko SUGDW? Tylko 500G.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
112. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm sorry to come so late,
but...can I talk with you
a minute?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, go ahead
 I'm busy now
{END}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Przepraszam, za spóźnienie, ale... mogę porozmawiać z Tobą przez minutę?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F}Tak,śmiało Jestem teraz zajęty
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
113. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{42}{0F}
{2F}{0E}The truth is...I'm in love with
Aja, the daughter from the
Orchard who moved to the city.
[pause]
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}I want to write a letter to
her, but I don't have anything
to write about... has anything
happened here...?
{END}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{42}{0F}
{2F}{0E}Prawda jest taka...Jestem zakochany w Aja, córka z Sadu, która przeprowadziła się do miasta.
[pause]
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}Chcę napisać list do niej, ale nie mam o czym napisać... coś tu się stało...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
157. TAK 1
Harris
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{46}{0F}
{2F}{0E}That cat...it looked like it had
cream on its face...
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}Of course!
The cat was the thief!
{END}
Harris Harris:
{44}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{46}{0F}
{2F}{0E}Ten kot...wygląda na to że ma krem na twarzy...
[pause]
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}No jasne! To kot jest złodziejem!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
168. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{42}{0F}
{2F}{0E}People have begun talking
about sudden attacks when they
walk around here at night.
[pause]
I'm asking the victims for
descriptions.
[pause]
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}But everybody describes
something different because
it was dark...
{END}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{42}{0F}
{2F}{0E}Ludzie zaczęli mówić o nagłych atakach, kiedy przechadzają się tutaj w nocy.
[pause]
Pytam ofiary o opis.
[pause]
{42}{0F}{F7}{OF}Ale wszyscy opisują coś innego, bo było ciemno...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
172. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{27}{0F}
{2F}{0E}Of course!
The criminal is this monkey!
[pause]
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}Oh, I get it!
{END}
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{27}{0F}
{2F}{0E}Oczywiście! Przestępcą jest małpa!
[pause]
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}Oh, rozumiem!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
174. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Some villagers said that they
saw a strange light around
here, so I'm checking it out.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Niektórzy mieszkańcy powiedzieli, że zobaczyli dziwne światło wokół wioski, więc sprawdzam to.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
176. TAK 1
Harris
{F6}{0F}{F5}{0F}{43}{0F}{2F}{0E}What...what? What's that, budum?
[pause]
{F4}{0F}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Oh my...it's talking!
P...please come over here.
[pause]
{F6}{0F}??? What's wrong, budum?{END}
{F6}{0F}{F5}{0F}{43}{0F}{2F}{0E}Co...co? Co to, budum?
[pause]
{F4}{0F}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Oh mój...to mówi! P...proszę wejdź.
[pause]
{F6}{0F}??? Co się stało, budum?{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
178. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4B}{0F}
{2F}{0E}The strange light was from
a Harvest Sprite?
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{45}{0F}Yes, well, I'm afraid of the
dark so Carter gave me this
lantern, budum.
[pause]
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{4B}{0F}I see... Sorry for stopping you.
Take care on your way home.
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}Thank you, budum.
{END}
Harris Harris:
{43}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{4B}{0F}
{2F}{0E}Dziwne światła były z Domu Skrzatów?
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}{45}{0F}Tak, boję się ciemności więc Carter dał mi tą latarkę, budum.
[pause]
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{4B}{0F}Rozumiem... przepraszam, że Cię zatrzymałem. Uważaj na drodze do domu.
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}Dziękuję, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
5. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello {0A}{40}.
Have anything to report?
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj {0A}{40}.
Masz jakieś zgłoszenie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Such a peaceful village...
{END}
Harris Harris:
{42}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Taka spokojna wioska...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good morning.
Let's both make this
a fruitful day!
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dzień dobry. Uczyńmy wspólnie ten dzień owocnym!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey thanks {0A}{40}. Reading
those letters from Aja makes
me feel so much more alive!
{END}
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej dzięki {0A}{40}. Czytając te listy od Aji czuje się lepiej!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
7. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I wake up looking forward to
the villagers` cheerful faces.
Strange, huh?
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Budzę się i nie mogę się doczekać uśmiechniętych` twarzy mieszkańców. Dziwne, nie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Look out world,
I'm ready for another day!
{END}
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cały świecie, jestem gotów na kolejny dzień!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Phew! I'm glad there were no
troubles today.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Uff! Cieszę się, że nie było dzisiaj żadnych kłopotów.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Taking a break, huh?
Yeah, this time of the day is
definitely siesta time.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Bierzesz przerwę, co? Tak, ta pora dnia nadaje się na sjestę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Take care on your way home,
{0A}{40}.
And don't forget to lock the
doors.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Uważaj po drodze do domu, {0A}{40}. I nie zapomnij zamknąć drzwi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
10. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't worry.
Everybody knows I come here at
this time.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie martw się. Wszyscy wiedzą, że przychodzę tu o tej porze.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, what's the matter?
Don't tell me something
actually happened.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, co się stało ? Nie mów mi, że coś się stało.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm still on patrol...
I'm going home for a meal is
all.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jestem wciąż na patrolu... Idę do domu na posiłek i to wszystko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi {0A}{40}.
MAx is doing great.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć {0A}{40}. MAx ma się dobrze.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Before I was living alone.
One pet makes all
the difference in a home.
{END}
Harris Harris:
{45}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wcześniej żyłem sam. Jeden zwierzak zmienia wszystko w domu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Phew, just about finished for
the day.
I'm glad nothing happened.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Phew, prawie skończyłem na dziś. Cieszę się, że nic się nie stało.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
16. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Phew, just about finished for
the day.
I'm glad nothing happened.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Phew, prawie skończyłem na dziś. Cieszę się, że nic się nie stało.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 4
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
When I patrol the mountain
I take a break at Gotz's house.
Everybody does the same.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kiedy patroluję góry robię przerwę w domu Gotza. Wszyscy tak robią.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 3
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
On Saturdays Gotz visits
my house, so he's not on
the mountain then.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W soboty Gotz odwiedza mój dom, więc nie jest wtedy w górach.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 2
Harris
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rainy day, huh? Even on days
like this my patrol routine
stays the same.
{END}
Harris Harris:
{46}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Deszczowy dzień, co? Nawet w takie dni mam patrol, taka rutyna.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.