Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Gray

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Gray

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
2. TAK 1
Gray
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9A}{0F}
{2F}{0E}Thank you.
I'll bring it back when
I'm finished.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}OK. How was it?
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}What? Oh, it was good!
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Really? That's good.
I didn't really understand it
the first time I read it.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}But I read it again lately
and thought it was very
interesting. I'm glad you didn't
think it was boring.
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}It was great... You know...
I've come to like it here.
This is better than the town
where I used to live...
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}Oh, that's good.
I'm glad to hear that...
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Thank you.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}No problem. I'll show you other
good books I find too.
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}No, I don't mean only about
books... Thank you for
everything.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}What do you mean by that?
You don't have to thank me...
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}Right, it's not like me.
{END}
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9A}{0F}
{2F}{0E}Dziękuję. Oddam spowrotem kiedy skończę.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}OK. Jak było?
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Co? Oh, było świetnie!
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Naprawdę? To dobrze. Nie rozumiałam jej kiedy pierwszy raz ją czytałam.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}Ale potem znowu ją przeczytałam i myślę, że była ciekawa. Cieszę się, ze nie uważasz jej za nudną.
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Było wspaniale... Wiesz... Lubię to miejsce. Tu jest lepiej niż w mieście gdzie mieszkałem...
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}Oh, to dobrze. Miło mi to słyszeć...
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9A}{0F}Dziękuję.
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}Żaden problem. Pokażę Ci inne, dobre książki jakie znalazłam.
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Nie,nie mówię tylko o książkach... Dziękuję za wszystko.
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}Co masz na myśli? Nie musisz mi dziękować...
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}Racja, to nie tak jak ja.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
6. TAK 3
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{98}{0F}
{2F}{0E}I'm OK, Mary.
[pause]
Mary Mary:
{98}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}I'm sorry. I panicked.
I'm helpless, huh? My mind
understands but I still can't
help it.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{97}{0F}Don't say that. When I first
met you at the Square, you
scolded me. That's what got me
motivated to do something.
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}No, Gray.
I've never scolded you.
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{98}{0F}
{2F}{0E}Wszystko w porządku, Mary.
[pause]
Mary Mary:
{98}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}Przepraszam. spanikowałem, jestem beznadziejny, co? Rozumiem to,ale nie mogę nic na to poradzić.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{97}{0F}Nie mów tak. Kiedy pierwszy raz Cie spotkałem na Placu, skarciłaś mnie. To mnie zmotywowało.
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}Nie, Gray. Nigdy Cię nie skarciłam.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Darn it, Grandpa's going to
chew me out again! Shoot!!
{END}
Gray Gray:
{D5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kurczę, Dziadek znowu mnie ochrzani! Do diaska!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 3
Gray
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9A}{0F}
{2F}{0E}Hey, Mary! You know what?
Starting today I get to do
real work!
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}That's wonderful!
I know you were always
complaining he didn't let you
do anything but chores.
Now you're one step closer to
your goal, right?
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}What? Oh...yes, that's right,
I am closer to becoming
a blacksmith. But I had
another goal too, you know...
[pause]
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D6}{0F}Another? ......What?
[pause]
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}I decided that once I was
allowed to do blacksmith work
I would propose to you.
{END}
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9A}{0F}
{2F}{0E}Hej, Mary! Wiesz co? Zaczynam dziś i mam wiele pracy przed sobą!
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{D3}{0F}To jest wspaniałe! Wiem, że zawsze narzekasz, że nie robisz nic poza porządki. Teraz jesteś krok bliżej swojego celu,zgadza się?
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{9B}{0F}Co? Oh...tak, zgadza się, jestem bliżej aby zostać kowalem. Ale mam też inny cel, wiesz...
Mary Mary:
{9B}{0F}{F7}{0F}{D6}{0F}Inny? ......Co?
[pause]
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}Postanowiłem,że jeżeli zostanę kowalem, oświadczę się Tobie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D3}{0F}
{2F}{0E}Hey {0A}{40}, Mary and I are
getting married today! How did
I deserve such happiness...
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}Oh, I almost forgot the reason
why I came...to invite you to
our wedding.
{END}
Gray Gray:
{D0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D3}{0F}
{2F}{0E}Hej {0A}{40}, Mary bierzemy dziś ślub! Czy zasłużyłem na takie szczęście...
[pause]
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}Oh, prawie bym zapomniał po co przyszedłem...to dla Ciebie na nasz ślub.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
98. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D4}{0F}
{2F}{0E}Don't look so surprised...
Grandpa doesn't let me make
tools. He said it's 100 years
too soon.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}I can't learn in a place like
this. I'll show Grandpa that I
can make tools on my own. I'll
use your water mill until then
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{D4}{0F}
{2F}{0E}Nie bądź tak zaskoczony... Dziadek nie pozwalał mi robić narzędzi. Mówił, że jest za wcześnie o 100lat.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}Nie mogę się tu uczyć. Pokażę Dziadkowi, że potrafię samemu robić narzędzia. Będę używał Twojego młyna do tego.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
105. TAK 1
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{97}{0F}
{2F}{0E}Were you watching?
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}Yes, I saw.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{97}{0F}I look silly, don't I?
I'm not cut out to be
a blacksmith.
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{D7}{0F}Have you read the book I lent
you?
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{97}{0F}Oh, yeah...I need to return it.
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{D7}{0F}You're just like the main
character of that book now.
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{93}{0F}What...?
[pause]
Mary Mary:
{93}{0F}{F7}{0F}{D5}{0F}You decide yourself whether
you can do something or not
and you give up right away...or
don't even try at all.
[pause]
Gray Gray:
{D5}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}What? The main character...?
At the end of the story he
regrets not having tried,
right?
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{99}{0F}You say that guy is me? Mary,
what do you want to say?
That you're disgusted with me?
[pause]
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{93}{0F}That's not what I mean... Anyway,
that's just where the book
ends.
[pause]
Mary Mary:
{93}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}But do you know what the main
character does after that?
I think he changes his mind
and starts working very hard,
starting life all over again.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{94}{0F}......You're right...I'm sorry.
I'll go back to Grandpa... You go
home, too.
[pause]
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}I...
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{94}{0F}I'll be OK... I need to go
apologize to {0A}{40} for
being a bother.
[pause]
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}............
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{97}{0F}
{2F}{0E}Byłeś oglądać?
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}Tak, widziałem.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{97}{0F}Wyglądam śmiesznie, prawda? Nie jestem odcięty, żeby zostać kowalem.
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{D7}{0F}Czytałeś książkę którą Ci pożyczyłam?
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{97}{0F}Oh, tak...muszę ją zwrócić.
[pause]
Mary Mary:
{97}{0F}{F7}{0F}{D7}{0F}Jesteś jak główny bohater tej ksiązki.
[pause]
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{93}{0F}Co...?
[pause]
Mary Mary:
{93}{0F}{F7}{0F}{D5}{0F}Sam zdecydowałeś co chcesz robić, a co nie, i dajesz sobie spokój...albo nawet nie spróbujesz.
[pause]
Gray Gray:
{D5}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}Co? główny bohater...? Pod koniec tej historii on ubolewa, że spróbował, tak?
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{99}{0F}Mówisz, że ten facet to ja? Mary, co chcesz przez to powiedzieć? Jesteś zdegustowana mną?
[pause]
Mary Mary:
{99}{0F}{F7}{0F}{93}{0F}Nie to miałam na myśli... Zresztą, tutaj kończy się książka.
[pause]
Mary Mary:
{93}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}Ale wiesz co główny bohater robi dalej, prawda? Myślę, że przemyślał wszystko i zaczął życie od nowa i ciężko pracował.
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{94}{0F}......Masz rację...Przepraszam. Wrócę do Dziadka... Jesteś w domu.
[pause]
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}{D4}{0F}Ja...
[pause]
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{94}{0F}Będzie OK... muszę przeprosić {0A}{40} za zamieszanie.
[pause]
Mary Mary:
{94}{0F}{F7}{0F}............
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
108. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Thank you for putting up with
me for so long.
I apologized to Grandpa... and
Mary scolded me again.
[pause]
I'm hopeless as a man...
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziękuję za pocieszanie mnie tak długo. Przeproszę Dziadka... i Mary znów mnie skarci.
[pause]
Jestem beznadziejny jako facet...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
124. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
They really have good cooking
at The Inn, so I'm sure Doug
or Ann will win.
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jedzenie w gospodzie jest zawsze pyszne, więc jestem pewien, że wygra Doug lub Ann.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
150. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm going to taste your dish
right now.
I'm impressed you beat out the
Inn's cooking.
{END}
Gray Gray:
{D2}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
A teraz spróbuję Twojej potrawy. Jest lepsza niż jedzenie w gospodzie, to niesamowite.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
151. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, I'm hungry... I'm going back
to The Inn and asking them to
cook me a meal.
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, zgłodniałem... Wrócę teraz do gospody i poproszę, aby mi coś ugotowali.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
158. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You were great!!
It made me want to throw
tomatoes, too.
{END}
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Byłeś wspaniały!! To sprawiło, że zachciało mi się także rzucać pomidorami.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
159. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You won, huh?
Let's make a new team together
next year.
After all, young men are
stronger.
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wygrałeś, hę? Stwórzmy nową drużynę razem za rok. Po tym co zaszło powiem, że młodzi mężczyźni są silniejsi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
184. TAK 1
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9A}{0F}
{2F}{0E}...You did a great job.
Our aims are different,
but we spur each other on!
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E0}{0F}{2B}{0E}It's good to see two young men
that can be rivals yet remain
concerned for each other.
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E4}{0F}{2E}{0E}Is that what it means?
[pause]
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{88}{0F}Well, in any event,
congratulations... But nothing's
over yet! You still have to
keep working as hard as ever!
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{27}{0F}{2F}{0E}Why are we having a party,
{0A}{40}?
[pause]
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{88}{0F}Don't you know anything, May?
Now {0A}{40} has proved that
he is necessary for this
village as a man.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{23}{0F}What does that mean?
[pause]
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{89}{0F}...Well, uhmmm...you'll understand
when you get older.
[pause]
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{4B}{0F}Gee Stu, you know everything.
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}Congratulations.
I say that on behalf of all of
my brothers, budum.
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9A}{0F}
{2F}{0E}...Wykonałeś świetną prace. Nasze cele są różne, ale chęci mamy takie same!
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E0}{0F}{2B}{0E}Dobrze jest zobaczyć dwóch młodych mężczyzn którzy mogą być rywalami ale troszczących się o siebie.
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E4}{0F}{2E}{0E}Ale co to znaczy?
[pause]
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{88}{0F}Cóż, w każdym razie gratulacje... Ale to jeszcze nie koniec! Musisz pracować ciężej niż przedtem!
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{27}{0F}{2F}{0E}Dlaczego jest przyjęcie, {0A}{40}?
[pause]
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{88}{0F}Wiesz coś o tym, May? Teraz {0A}{40} Udowodnił że jest niezastąpiony tutaj jako mieszkaniec.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{23}{0F}Co to znaczy?
[pause]
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{89}{0F}...Więc, uhmmm...zrozumiesz to jak będziesz starsza.
[pause]
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{4B}{0F}Gee Stu, ty wiesz wszystko.
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}Gratuluje. Mówię teraz w imieniu moich wszystkich braci, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
185. TAK 1
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9A}{0F}
{2F}{0E}...You did a great job.
Our aims are different,
but we spur each other on!
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E0}{0F}{2B}{0E}It's good to see two young men
that can be rivals yet remain
concerned for each other.
{0F}{40}, hearing Gray talk
like that should make you want
to try your hardest!
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E4}{0F}{2E}{0E}Is that what it means?
[pause]
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{88}{0F}Well, in any event,
congratulations... But nothing's
over yet! You still have to
keep working as hard as ever!
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{27}{0F}{2F}{0E}Why are we having a party,
{0A}{40}?
[pause]
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{88}{0F}Don't you know anything, May?
Now {0A}{40} has proved that
he is necessary for this
village as a man.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{23}{0F}What does that mean?
[pause]
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{89}{0F}...Well, uhmmm...you'll understand
when you get older.
[pause]
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{4B}{0F}Gee Stu, you know everything.
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}Congratulations.
I say that on behalf of all of
my brothers, budum.
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9A}{0F}
{2F}{0E}...Wykonałeś świetną prace. Nasze cele są różne, ale chęci mamy takie same!
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E0}{0F}{2B}{0E}Dobrze jest zobaczyć dwóch młodych mężczyzn którzy mogą być rywalami ale troszczących się o siebie.. {0F}{40}, Słyszałem jak Gray że teraz powinieneś pracować ciężej!
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E4}{0F}{2E}{0E}Ale co to znaczy?
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{88}{0F}Cóż, w każdym razie gratulacje... Ale to jeszcze nie koniec! Musisz pracować ciężej niż przedtem!
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{27}{0F}{2F}{0E}Dlaczego jest przyjęcie, {0A}{40}?
[pause]
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{88}{0F}Wiesz coś o tym, May? Teraz {0A}{40} udowodnił że jest niezastąpiony tutaj jako mieszkaniec.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{23}{0F}Co to znaczy?
[pause]
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{89}{0F}...Więc, uhmmm...zrozumiesz to jak będziesz starsza.
[pause]
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{4B}{0F}Gee Stu, ty wiesz wszystko.
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}Gratuluje. Mówię teraz w imieniu moich wszystkich braci, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
186. TAK 1
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9A}{0F}
{2F}{0E}...You did a great job.
Our aims are different,
but we spur each other on!
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E0}{0F}{2B}{0E}It's good to see two young men
that can be rivals yet remain
concerned for each other.
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E4}{0F}{2E}{0E}Is that what it means?
[pause]
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{88}{0F}But really, you did a terrific
job! I'll do my best to support
you. But you have to keep
working as hard as ever!
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{27}{0F}{2F}{0E}Why are we having a party,
{0A}{40}?
[pause]
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{88}{0F}Don't you know anything, May?
Now {0A}{40} has proved that
he is necessary for this
village as a man.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{23}{0F}What does that mean?
[pause]
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{89}{0F}...Well, uhmmm...you'll understand
when you get older.
[pause]
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{4B}{0F}Gee Stu, you know everything.
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}Congratulations.
I say that on behalf of all
of my brothers, budum.
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{9A}{0F}
{2F}{0E}....Wykonałeś świetną prace. Nasze cele są różne, ale chęci mamy takie same!
[pause]
Mary Mary:
{9A}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E0}{0F}{2B}{0E}Dobrze jest zobaczyć dwóch młodych mężczyzn którzy mogą być rywalami ale troszczących się o siebie.
[pause]
Karen Karen:
{E0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{E4}{0F}{2E}{0E}Ale co to znaczy?
[pause]
Karen Karen:
{E4}{0F}{F7}{0F}{88}{0F}Ale tak naprawdę zrobiłeś świetną robotę! Zrobię co w mojej mocy aby cię wspierać. Ale musisz pracować ciężej niż przedtem !
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{27}{0F}{2F}{0E}Dlaczego jest przyjęcie, {0A}{40}?
[pause]
Stu Stu:
{27}{0F}{F7}{0F}{88}{0F}Wiesz coś o tym, May? Teraz {0A}{40} udowodnił że jest niezastąpiony tutaj jako mieszkaniec.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{23}{0F}Co to znaczy?
[pause]
Stu Stu:
{23}{0F}{F7}{0F}{89}{0F}...Więc, uhmmm...zrozumiesz to jak będziesz starsza.
[pause]
May May:
{89}{0F}{F7}{0F}{4B}{0F}Gee Stu, ty wiesz wszystko.
[pause]
Cheff Cheff:
{4B}{0F}{F7}{0F}Gratuluje. Mówię teraz w imieniu moich wszystkich braci, budum.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
193. TAK 1
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Grandpa ordered me to join in
on Opening Day.
He's so bossy...
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dziadek kazał mi wziąć udział w Dniu Otwarcia. Jest tak stanowczy...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 3
Gray
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, I'm so ashamed of myself...
{END}
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, wstyd mi za siebie...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, well yes...see you later.
{END}
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, więc tak...do zobaczenia później.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
8. TAK 1
Gray
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, that was great.
{END}
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, to było wspaniałe.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
9. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ouch... It really hurts.
{END}
Gray Gray:
{D4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ał... To naprawdę boli.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
Gray
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, it was special for me to
read your book...
{END}
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cóż, to było coś wspaniałego czytać twoją książkę...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 1
Gray
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Everybody is pretty slow.
{END}
Gray Gray:
{D6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszyscy są dość powolni.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mary. ...Aren't you going to give
me your answer?
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mary. ...Czy masz zamiar dać mi odpowiedz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
37. TAK 6
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sigh... I don't like
the countryside.
It has nothing.
Do you like living here?
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ehh... Nie lubię wsi. Tu nic nie ma. Lubisz tu mieszkać?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 2
Gray
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sigh... I'm bored.
There's nothing to do.
I want to go back.
Don't you?
{END}
Gray Gray:
{D7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ahh... Jestem znudzony. Tu nie ma nic do roboty. Chcę wrócić. Ty nie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 3
Gray
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Do I still hate the country?
Don't be sarcastic.
{END}
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy nadal nienawidzę wsi? Nie bądź złośliwy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
40. TAK 4
Gray
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Of course I appreciate Mary.
{END}
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oczywiście doceniam Mary.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 3
Gray
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mary is somehow different from
the other girls.
What can I say...
I want her to notice me.
{END}
Gray Gray:
{D3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mary różni się od innych dziewczyn. Co mogę powiedzieć... Chcę, żeby mnie zauważyła.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 3
Gray
Gray Gray:
{D1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
All I do now is work hard and
read books...
But somehow I'm enjoying it.
{END}
Gray Gray:
{D1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ostatnio tylko ciężko pracuję i czytam książki. Ale w jakiś sposób sprawia mi to przyjemność.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.