Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Elli

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Elli

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
137. × 1
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Hee-hee, I think May and Stu
always play like that.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Hi hi, Uważam, że May i Stu zawsze grają tak samo.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
165. × 1
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Thank you.
Stu is really happy.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dziękuję Stu naprawdę jest szczęśliwy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
12. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
What? ...Stu? Oh, that rascal...
I hate insects.
I'll scold him later.
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Co? ...Stu? Och, ten urwis... Nie nawidzę robaków. Nakrzyczę na niego potem.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B7}{0F}
{2C}{0E}Yaaa, a cockroach!!
[pause]
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}Oh, they're crickets....
I don't like insects.
Please let them go.
{END}
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B7}{0F}
{2C}{0E}Aaaa, karaluch!
[pause]
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}Och, to świerszcze... Nie lubię insektów. Wypuść je proszę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
The baby has a high fever.
I wonder if he should see the
Doctor.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Watch him carefully today
 Take him to the clinic
{END}
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dziecko ma wysoką gorączkę. Zastanawiam się, czy iść z nim do lekarza.{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Obserwujcie je dzisiaj Zabierzcie je do kliniki
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Don't you think this meal is
exquisite? Makes our regular
fare seem like hospital food,
right?
[pause]
Do you know what day it is
today?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Wedding anniversary
 My birthday
 Elli's birthday
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Czy nie uważasz, że ten posiłek jest wyśmienity? Nasz zwykły posiłek wygląda teraz jak jedzenie ze szpitala, co nie?
[pause]
Czy wiesz jaki dziś mamy dzień?{FC}{0F}{F9}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Rocznica ślubu Moje urodziny Urodziny Elli
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Don't you think this meal is
exquisite? Makes our regular
fare seem like hospital food,
right?
[pause]
Do you know what day it is
today?{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Wedding anniversary
 My birthday
 Elli's birthday
 {0E}{40}'s birthday
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Czy nie uważasz, że ten posiłek jest wyśmienity? Nasz zwykły posiłek wygląda teraz jak jedzenie ze szpitala, co nie?
[pause]
Czy wiesz jaki dziś mamy dzień?{FC}{0F}{F8}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Rocznica ślubu Moje urodziny Urodziny Elli Urodziny {0E}{40}
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
34. TAK 4
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Are you already beginning to
forget things at your age?!
Today is our wedding
anniversary.
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Już zaczynasz zapominać o rzeczach w twoim wieku?! Dzisiaj jest nasza rocznica ślubu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
...My birthday?! You're just
guessing, right? Well, you're
forgiven. I suppose a wedding
anniversary is not the thing
[pause]
a man needs to remember.
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
...Moje urodziny?! Zgadujesz, prawda? Cóż, jesteś usprawiedliwiony. Myślę, że rocznica ślubu nie jest rzeczą
[pause]
o której mężczyzna potrzebuje pamiętać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, say something
to Popuri!
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, powiedź coś do Popuri!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
What a bum! It's one thing to
forget our wedding
anniversary, but how could you
forget the baby's birthday too?
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Co za porażka! Zapomnieć o naszej rocznicy ślubu to jedno, ale jak mogłeś zapomnieć też o urodzinach dziecka?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
What should I call you now
that we're married?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Dear
 Honey
 Darling
{END}
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Skoro jesteśmy małżeństwem, jak mam się do ciebie zwracać?{FC}{0F}{F9}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Skarbie Perełko Kochanie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, say something
to Ann!
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, powiedź coś do Ann!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 1
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I've been thinking lately...
I feel like I finally
understand what it means to be
married...
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Ostatnio myślałam... Czuje się jakbym wreszcie zrozumiała, co znaczy być żonatą...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Stu got some wool from Barley,
and Grandma said she's going to
spin yarn and knit sweaters
for Stu and May.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Stu dostał trochę wełny od Barley'a, a babcia powiedziała, że ​​idzie dorobić na drutach swetry dla Stu i May.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, say something
to Karen!
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, powiedź coś do Karen!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 2
Elli
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
How do you expect to run
a farm when little cuts like
this make you scream. Well,
let's at least sterilize the
[pause]
wound. OK, there you go.
{END}
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Jak wyobrażasz sobie prowadzić farme jak mała ranka sprawia taki Ci ból. Cóż, oczyśćmy chociaż tą
[pause]
ranę. OK, proszę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, say something
to Mary!
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, powiedź coś do Mary!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
41. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B8}{0F}
{2C}{0E}Really?
[pause]
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}Do you know why I said that?
Because men aren't supposed to
run for help for such a small
cut. Here, have a bandage.
{END}
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B8}{0F}
{2C}{0E}Naprawdę?
[pause]
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}Wiesz dlaczego tak powiedziałam? Ponieważ mężczyźni nie powinni biegać po pomoc, z małą ranką. Proszę, masz ode mnie bandaż.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
You should see the Doctor if
you feel sick.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Powinieneś pójść do doktora jeśli źle się czujesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I want to go to the lake.
Will you go with me?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Sure, I'll go
 No, I'm going home
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Chcę iść nad jezioro. Pójdziesz ze mną?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Jasne, pójdę Nie, idę do domu
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B6}{0F}
{2C}{0E}When I was young, Dad would
escort Mom to the festival and
then we'd all come here
afterwards.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}......Coming here brings back
memories.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B6}{0F}
{2C}{0E}Gdy byłam młodsza, Tato odprowadzał Mamę na festiwal, a po jego zakończeniu zabierał nas tutaj.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}.....Przychodzenie tutaj przywołuje wspomnienia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B4}{0F}
{2F}{0E}Stu, what's wrong? Boys aren't
supposed to cry like that...
[pause]
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Oh, this bandage... Why didn't
you use it?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Because I was OK
 Because I got it from you
{END}
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B4}{0F}
{2F}{0E}Stu, co się stało? Chłopcy nie powinni płakać...
[pause]
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Oh, to bandaż... Czemu ty go nie użyłeś?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Bo ze mną wszystko OK Bo dostałem go od Ciebie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Shall we go home now?
I feel tired.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Możemy wracać do domu? Jestem zmęczona.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 4
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Good evening, {0A}{40}.
You came just in time.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Ask her to watch together
 Don't ask
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dobry wieczór, {0A}{40}. Jesteś w samą porę. {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Poproś o wspólnie podziwianie Nie pytaj
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 2
Elli
"
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B6}{0F}{2C}{0E}Is that so? Well, thanks.
Stu's my brother.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Did you say ""thank you"" to
the man, Stu?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Yeah.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Good, then run along home.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}See you, {0A}{40}.{END}"
"A więc tak? Cóż, dzięki. Stu's to mój brat.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Powiedziałeś ""dziękuję"" Panu , Stu?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Tak.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Dobrze, biegnij sam do domu.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Do zobaczenia, {0A}{40}."
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh...OK, I'll go there alone
then.
{END}
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Och...Dobra, Pójdę więc tam sama.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 1
Elli
"
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B6}{0F}{2C}{0E}Well you're an interesting
person. Anyway, thank you.
Stu is my brother.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Stu, did you say ""thank you""
to {0A}{40}?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Yep.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Good. Then run along home.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}See you later, {0A}{40}.{END}"
"Jesteś interesującą osobą. A tak a propo, dziękuję. Stu to mój brat.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Stu, czy ""podziękowałeś"" Panu {0A}{40}?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Tak.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Dobrze. Biegnij samemu do domu.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Do zobaczenie później, {0A}{40}."
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
...Wedding anniversary? You just
made a wild guess, right?
That's OK. You've been too busy
to remember my birthday.
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
...Rocznica ślubu? Zgadywałeś, prawda? Rozumiem. Po prostu byłeś zbyt zajęty aby pamiętać o moich urodzinach.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
62. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Are you beginning to forget
things at your age? Don't worry
me like that... Today's not your
birthday...it's my birthday.
{END}
Elli Elli:
{B3}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Zaczynasz zapominać rzeczy w twiom wieku? Nie zamartwiaj mnie aż tak... Dzisiaj nie są twoje urodziny... tylko moje.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.