Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Elli

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Elli

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
13. TAK 3
Elli
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B7}{0F}
{2C}{0E}Yaaa, a cockroach!!
[pause]
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}Oh, they're crickets....
I don't like insects.
Please let them go.
{END}
Elli Elli:
{B4}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B7}{0F}
{2C}{0E}Aaaa, karaluch!
[pause]
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}Och, to świerszcze... Nie lubię insektów. Wypuść je proszę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
The baby has a high fever.
I wonder if he should see the
Doctor.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Watch him carefully today
 Take him to the clinic
{END}
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dziecko ma wysoką gorączkę. Zastanawiam się, czy iść z nim do lekarza.{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Obserwujcie je dzisiaj Zabierzcie je do kliniki
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Don't you think this meal is
exquisite? Makes our regular
fare seem like hospital food,
right?
[pause]
Do you know what day it is
today?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Wedding anniversary
 My birthday
 Elli's birthday
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Czy nie uważasz, że ten posiłek jest wyśmienity? Nasz zwykły posiłek wygląda teraz jak jedzenie ze szpitala, co nie?
[pause]
Czy wiesz jaki dziś mamy dzień?{FC}{0F}{F9}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Rocznica ślubu Moje urodziny Urodziny Elli
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
32. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Don't you think this meal is
exquisite? Makes our regular
fare seem like hospital food,
right?
[pause]
Do you know what day it is
today?{FC}{0F}{F8}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Wedding anniversary
 My birthday
 Elli's birthday
 {0E}{40}'s birthday
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Czy nie uważasz, że ten posiłek jest wyśmienity? Nasz zwykły posiłek wygląda teraz jak jedzenie ze szpitala, co nie?
[pause]
Czy wiesz jaki dziś mamy dzień?{FC}{0F}{F8}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Rocznica ślubu Moje urodziny Urodziny Elli Urodziny {0E}{40}
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
...My birthday?! You're just
guessing, right? Well, you're
forgiven. I suppose a wedding
anniversary is not the thing
[pause]
a man needs to remember.
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
...Moje urodziny?! Zgadujesz, prawda? Cóż, jesteś usprawiedliwiony. Myślę, że rocznica ślubu nie jest rzeczą
[pause]
o której mężczyzna potrzebuje pamiętać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
35. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, say something
to Popuri!
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, powiedź coś do Popuri!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
What should I call you now
that we're married?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Dear
 Honey
 Darling
{END}
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Skoro jesteśmy małżeństwem, jak mam się do ciebie zwracać?{FC}{0F}{F9}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Skarbie Perełko Kochanie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
36. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, say something
to Ann!
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, powiedź coś do Ann!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Stu got some wool from Barley,
and Grandma said she's going to
spin yarn and knit sweaters
for Stu and May.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Stu dostał trochę wełny od Barley'a, a babcia powiedziała, że ​​idzie dorobić na drutach swetry dla Stu i May.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
38. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, say something
to Karen!
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, powiedź coś do Karen!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, say something
to Mary!
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0A}{40}, powiedź coś do Mary!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
I want to go to the lake.
Will you go with me?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Sure, I'll go
 No, I'm going home
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Chcę iść nad jezioro. Pójdziesz ze mną?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Jasne, pójdę Nie, idę do domu
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
45. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B6}{0F}
{2C}{0E}When I was young, Dad would
escort Mom to the festival and
then we'd all come here
afterwards.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}......Coming here brings back
memories.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B6}{0F}
{2C}{0E}Gdy byłam młodsza, Tato odprowadzał Mamę na festiwal, a po jego zakończeniu zabierał nas tutaj.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}.....Przychodzenie tutaj przywołuje wspomnienia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Shall we go home now?
I feel tired.
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Możemy wracać do domu? Jestem zmęczona.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 4
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Good evening, {0A}{40}.
You came just in time.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Ask her to watch together
 Don't ask
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Dobry wieczór, {0A}{40}. Jesteś w samą porę. {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Poproś o wspólnie podziwianie Nie pytaj
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 2
Elli
"
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B6}{0F}{2C}{0E}Is that so? Well, thanks.
Stu's my brother.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Did you say ""thank you"" to
the man, Stu?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Yeah.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Good, then run along home.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}See you, {0A}{40}.{END}"
"A więc tak? Cóż, dzięki. Stu's to mój brat.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Powiedziałeś ""dziękuję"" Panu , Stu?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Tak.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Dobrze, biegnij sam do domu.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Do zobaczenia, {0A}{40}."
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Oh...OK, I'll go there alone
then.
{END}
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Och...Dobra, Pójdę więc tam sama.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 1
Elli
"
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B6}{0F}{2C}{0E}Well you're an interesting
person. Anyway, thank you.
Stu is my brother.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Stu, did you say ""thank you""
to {0A}{40}?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Yep.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Good. Then run along home.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}See you later, {0A}{40}.{END}"
"Jesteś interesującą osobą. A tak a propo, dziękuję. Stu to mój brat.
[pause]
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{21}{0F}{2F}{0E}Stu, czy ""podziękowałeś"" Panu {0A}{40}?
[pause]
Stu Stu:
{21}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Tak.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{BA}{0F}Dobrze. Biegnij samemu do domu.
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}Do zobaczenie później, {0A}{40}."
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}
{2C}{0E}My birthday...? You're just
guessing, right?
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}You remembered! ......I'm so happy!
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}
{2C}{0E}Moje urodziny...? Po prostu zgadujesz, prawda?
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}Pamiętasz! ......jestem taka szczęśliwa!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
65. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
It's so beautiful... When I was
little I was scared of
fireworks.
[pause]
I was afraid they'd fall back
down...
Don't you feel that way?
{END}
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Są takie piękne... Kiedy byłem mały bałem się sztucznych ogni.
[pause]
Bałem się że spadną na mnie z nieba... Masz takie samo wrażenie?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
93. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0E}{40} ...{0E}{40}.
Hee hee, it's a sweet name.
{END}
Elli Elli:
{B5}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
{0E}{40} ...{0E}{40}. Hi, hi, hi, urocze imię.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
105. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Yes, why don't you join our
team?
What can Stu and I do on our
own?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Sure, I'll join
 No, sorry
{END}
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Tak, dołączysz do naszej drużyny? Co Stu i Ja mogą zrobić na własną rękę?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Pewnie, dołączę Nie, przepraszam
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
106. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Stu promised May.
He's selfish that way.
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Stu obiecał May. W tej sposób pokazuje swój egoizm.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
107. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
...Wedding anniversary?
You're guessing, right?
You should at least remember
your own birthday.
{END}
Elli Elli:
{B8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
...Rocznica ślubu? Po prostu zgadywałeś, prawda? Powinieneś przynajmniej pamiętać o swoich urodzinach.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
108. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B9}{0F}
{2C}{0E}...Not so good, huh? Sorry,
I'm not very good at cooking.
But I'm practicing.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}If I make them again tomorrow,
would you try them again?
There's nobody else I would
ask that of...
{END}
Elli Elli:
{B7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{B9}{0F}
{2C}{0E}...Nie takie dobre, co? Przepraszam, Nie jestem zbyt dobrym kucharzem. Ale wciąż ćwiczę.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}Jeśli zrobię je ponownie jutro, znów ich spróbujesz? Nie ma nikogo innego, kogo mogłabym o to poprosić...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
110. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}
{2C}{0E}That's no good either? Gosh...
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}Well, tomorrow I won't fail!
Trust me!
{END}
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}
{2C}{0E}Tak też jest niedobrze? Boże...
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}No cóż, jutro nie zawiodę! Zaufaj mi!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
112. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}
{2C}{0E}......How is it?
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Good? Really? Phew! Thank you.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Actually, my brother Stu loves
sandwiches, but he won't even
touch the ones I make.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}That's why I've been practicing.
I'll make this one for him
today. Thank you!
{END}
Elli Elli:
{B6}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{BA}{0F}
{2C}{0E}......Jak to?
[pause]
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Dobrze? Naprawdę? Uff! Dziękuję.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{B9}{0F}Aktualnie, mój brat Stu kocha kanapki, ale nie tknął ani jednej którą ja zrobiłam.
[pause]
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}To dlatego zaczęłam ćwiczyć. Zrobie dziś tą jedną dla niego. Dziękuję!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
117. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Hellooo...
{0A}{40}, are you home?
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Cześć ... {IM} {IE}, jesteś w domu?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
121. TAK 2
Elli
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Hello. How's the farm?{FC}{0F}{F9}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Hard
 Fun
 Tiring
{END}
Elli Elli:
{BA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2C}{0E}
Witam. Jak tam farma?{FC}{0F}{F9}{0F} {F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Ciężko Zabawnie Męcząco
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
121. TAK 1
Elli
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{71}{0F}
{2F}{0E}Popuri...congratulations,
you're pregnant.
[pause]
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}Oh...
{END}
Elli Elli:
{B9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{71}{0F}
{2F}{0E}Popuri...Gratuluję, jesteś w ciąży.
[pause]
Popuri Popuri:
{71}{0F}{F7}{0F}Oh...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.