Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Cliff

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Cliff

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
31. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}...What's up?
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}Well, you came here and ...
..........................................
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}...Co jest?
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}Dobrze, przyszedłeś tutaj i ... ..........................................
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
And it's all because you asked
me to work at the Orchard.
Thank you.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I to wszystko dzięki Tobie, ponieważ zapytałeś mnie o pracę w sadzie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
58. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My hometown also has
a Fireworks Display in the
summer.
[pause]
I wonder if it was the same
display seen from a different
direction.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Moje Rodzinne miast również ma Pokaz Fajerwerków w lecie.
[pause]
Zastanawiam sie czy to był ten sam pokaz widziany z innego kierunku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
72. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{A8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You know, I think this is the
same display we watch from my
home town...
{END}
Cliff Cliff:
{A8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wiesz co, wydaje mi się że to ten sam wyświetlacz, którego używaliśmy w moim rodzinnym mieście...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
84. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
......Oh... Ann must be hurt.
{END}
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
....Oh... Ann musi być zraniona.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
98. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm looking forward to this...
Duke invited me.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Z niecierpliwością czekam na to...Duke mnie zaprosił.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
139. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{A8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To bad we didn't win.
But everybody is all red.
Where did the villagers get so
much power?
{END}
Cliff Cliff:
{A8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Szkoda, że się nie udało. Ale wszyscy są czerwoni teraz. Skąd mieszkańcy mają w sobie tyle energii?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
140. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I didn't think we would win.
Duke is very happy.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie myślałam, że wygramy. Duke jest bardzo szczęśliwy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
146. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What? ...For me? Thanks.
Actually, today's my birthday.
He he he...
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co? ...Dla mnie? Dziękuję. Właściwie, dziś są moje urodziny. He he he...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
156. TAK 3
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm glad I decided to stay.
I didn't realize the village
had such fun events.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cieszę się, że zdecydowałem się zostać. Nawet nie wiedziałem,że w wiosce odbywają się takie fajne wydarzenia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
159. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{C4}{0F}
{2F}{0E}Oh!
[pause]
Ann Ann:
{C4}{0F}{F7}{0F}{AB}{0F}What...?
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{C2}{0F}Thank you. Just the Lunch
Special...right?
[pause]
Ann Ann:
{C2}{0F}{F7}{0F}......Y, yes......
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{C4}{0F}
{2F}{0E}Oh!
[pause]
Ann Ann:
{C4}{0F}{F7}{0F}{AB}{0F}Co...?
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{C2}{0F}Dziękuję ci. Tylko Specjalny Lunch...zgadza się?
[pause]
Ann Ann:
{C2}{0F}{F7}{0F}......Y, tak......
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
160. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
She's a good kid...
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ona jest dobrym dzieckiem...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
164. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Huh...?
Did I say something wrong?
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Huh...? Czy powiedziałem coś nie tak?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
166. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
H...hey, wait a sec...
{END}
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
H...hej, zaczekaj chwilkę...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
167. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{A8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's pretty hard throwing
tomatoes.
One hit me in the eye.
{END}
Cliff Cliff:
{A8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Całkiem trudne jest rzucanie pomidorami. Jeden uderzył mnie w oko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
168. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sigh...
If she says no,
I won't be able to stay here
any longer...
{END}
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ach... Jeśli powie nie, Nie zostanę tu dłużej...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
169. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AB}{0F}
{2F}{0E}I'm going to marry Ann!
It's like a dream come true.
I knew it from the moment
I met her...
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}Our wedding is today.
Will you attend?
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AB}{0F}
{2F}{0E}Zamierzam poślubić Ann! Marzenia stają się prawdą. Wiem to od momentu, kiedy ją poznałem...
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}Nasz ślub jest dziś. Przyjdziesz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
172. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CD}{0F}
{2F}{0E}Thank you very much.
[pause]
Doug Doug:
{CD}{0F}{F7}{0F}Come back anytime!!
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CD}{0F}
{2F}{0E}Dziękuję bardzo.
[pause]
Doug Doug:
{CD}{0F}{F7}{0F}Wracaj kiedy chcesz!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm not participating.
There's no beach where I grew
up, you see, so I can't swim.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie biorę udziału. Nie było plaży tam gdzie się wychowywałem, więc nie umiem pływać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is tremendous fun.
I'm sold!
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest strasznie śmieszne. Przekonałem się!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, you made it.
Help me if I start to drown,
OK?
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, udało Ci się. Pomóż mi, jeśli zacznę tonąć, okej?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That looked like fun.
Jeff was really trying hard.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To wyglądało na niezłą zabawę. Jeff bardzo się starał.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
28. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is fun.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To dobra zabawa.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ann...
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ann....
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Master told me to come
listen to Ann's flute. Pastor
Carter also told me to come...
I'm looking forward to it.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mistrz mi powiedział abym posłuchał gry na flecie Ann. Pastor Carter kazał mi przyjść... Zamierzam to zrobić.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
46. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, I haven't told you yet...
I'm going to get married
with Ann.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, Jeszcze ci nie powiedziałem... Zamierzam pobrać się z Ann.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I decided to stay here in this
village. I have my family now.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Postanowiłem zostać w wiosce. Mam teraz rodzinę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
48. TAK 3
Cliff
Cliff Cliff:
{AA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Since coming to the village
I've been thinking about what
to do...
But I can't decide on anything.
{END}
Cliff Cliff:
{AA}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Od kiedy przybyłem do wioski, zastanawiałem się co robić... Ale nie mogę się na nic zdecydować.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
49. TAK 4
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm going to stay at this Inn
as long as I have the money.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mam zamiar zostać w Karczmie, dopóki wystarczy mi pieniędzy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
50. TAK 5
Cliff
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ann is very nice to me,
even though I'm such a mess...
{END}
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ann jest dla mnie bardzo miła, mimo tego, że jestem takim bałaganiarzem...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.