Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Cliff

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Cliff

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
141. × 2
Cliff
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh this is bad.
Is Duke in a bad mood?
{END}
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, to niedobrze. Czy Duke jest w złym nastroju?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
31. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}...What's up?
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}Well, you came here and ...
..........................................
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CB}{0F}
{2F}{0E}...Co jest?
[pause]
Doug Doug:
{CB}{0F}{F7}{0F}Dobrze, przyszedłeś tutaj i ... ..........................................
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
33. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
And it's all because you asked
me to work at the Orchard.
Thank you.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I to wszystko dzięki Tobie, ponieważ zapytałeś mnie o pracę w sadzie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
50. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}...!!... Where did you find this?
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{A9}{0F}Oh, I see...you told Ann about
it... The people in this picture
are my mother and sister...
[pause]
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{AC}{0F}I didn't like my home town,
so I left my family and moved
away...
[pause]
After a while I went back
there, but by then my mom had
died and my sister had moved
somewhere else....
[pause]
This village reminds me of my
home town....
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}...Oh, I'm sorry.
You don't want to hear my
story.
Thank you for the picture.
{END}
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AC}{0F}
{2F}{0E}...!!... Gdzie to znalazłeś?
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{A9}{0F}Oh, rozumiem...powiedziałeś Ann o tym... Ludzie na zdjęciu to moja mama i siostra...
[pause]
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{AC}{0F}nie lubię rodzinnego miasta, więc opuściłem moją rodzinę i wyprowadziłem się...
[pause]
Po jakimś czasie wróciłem, ale mama zmarła, a siostra się przeprowadziła....
[pause]
Ta wieś przypomina mi rodzinne strony....
[pause]
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}...Oh, Przepraszam. Nie chcesz słuchać mojej historii. Dziękuję za zdjęcie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
53. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
When I first came to this
village some people didn't like
the idea of a stranger like me
staying for such a long time...
[pause]
But everybody here is
very kind.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Kiedy po raz pierwszy przybyłem do tej wioski, niektórym nie spodobał się pomysł, żeby obca osoba taka jak ja, została tu
[pause]
na tak długi okres czasu... Ale wszyscy tu są bardzo mili.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
55. TAK 4
Cliff
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I don't mean anything serious.
It's just this village...
it's grown on me, that's all.
{END}
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie mam na myśli nic poważnego. Po prostu ta wioska... przekonałem się do niej, to wszystko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
56. TAK 3
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Why do I keep staying in
a guest room?
Hahaha.
I asked the Master if I could.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dlaczego ciągle przebywam w pokoju dla gości? Hahaha. Zapytałbym Mistrza gdybym mógł.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
58. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
My hometown also has
a Fireworks Display in the
summer.
[pause]
I wonder if it was the same
display seen from a different
direction.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Moje Rodzinne miast również ma Pokaz Fajerwerków w lecie.
[pause]
Zastanawiam sie czy to był ten sam pokaz widziany z innego kierunku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
72. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{A8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You know, I think this is the
same display we watch from my
home town...
{END}
Cliff Cliff:
{A8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wiesz co, wydaje mi się że to ten sam wyświetlacz, którego używaliśmy w moim rodzinnym mieście...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
77. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I've been eating all my meals
at The Inn lately.
It's like my mom's cooking,
so I never get tired of it.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ostatnio wszystkie posiłki jadam w Karczmie. Smakuje jak kuchnia mojej mamy, więc nigdy mi się nie znudzi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
84. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
......Oh... Ann must be hurt.
{END}
Cliff Cliff:
{A9}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
....Oh... Ann musi być zraniona.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
85. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I like living things.
When I was a kid I used to go
in the mountain near
my hometown to catch bugs and
[pause]
watch animals.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Lubię stworzenia. Kiedy byłem dzieckiem, chodziłem w pobliskie góry mojego rodzinnego miasta, żeby
[pause]
łapać robaki i obserwować zwierzęta.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
88. TAK 4
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AB}{0F}
{2F}{0E}Hmmm...a part-time job at
the Orchard?
Yeah, I'm getting pretty low
on cash...
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}OK. I'll go there tomorrow.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AB}{0F}
{2F}{0E}Hmmm...? Dorywcza praca w sadzie? Super, mam coraz mniej pieniędzy...
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}OK. Pójdę tam jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
98. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm looking forward to this...
Duke invited me.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Z niecierpliwością czekam na to...Duke mnie zaprosił.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
139. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{A8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To bad we didn't win.
But everybody is all red.
Where did the villagers get so
much power?
{END}
Cliff Cliff:
{A8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Szkoda, że się nie udało. Ale wszyscy są czerwoni teraz. Skąd mieszkańcy mają w sobie tyle energii?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
140. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I didn't think we would win.
Duke is very happy.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie myślałam, że wygramy. Duke jest bardzo szczęśliwy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
146. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What? ...For me? Thanks.
Actually, today's my birthday.
He he he...
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co? ...Dla mnie? Dziękuję. Właściwie, dziś są moje urodziny. He he he...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
156. TAK 3
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm glad I decided to stay.
I didn't realize the village
had such fun events.
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cieszę się, że zdecydowałem się zostać. Nawet nie wiedziałem,że w wiosce odbywają się takie fajne wydarzenia.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
159. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{C4}{0F}
{2F}{0E}Oh!
[pause]
Ann Ann:
{C4}{0F}{F7}{0F}{AB}{0F}What...?
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{C2}{0F}Thank you. Just the Lunch
Special...right?
[pause]
Ann Ann:
{C2}{0F}{F7}{0F}......Y, yes......
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{C4}{0F}
{2F}{0E}Oh!
[pause]
Ann Ann:
{C4}{0F}{F7}{0F}{AB}{0F}Co...?
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{C2}{0F}Dziękuję ci. Tylko Specjalny Lunch...zgadza się?
[pause]
Ann Ann:
{C2}{0F}{F7}{0F}......Y, tak......
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
160. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
She's a good kid...
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ona jest dobrym dzieckiem...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
164. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Huh...?
Did I say something wrong?
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Huh...? Czy powiedziałem coś nie tak?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
166. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
H...hey, wait a sec...
{END}
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
H...hej, zaczekaj chwilkę...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
167. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{A8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's pretty hard throwing
tomatoes.
One hit me in the eye.
{END}
Cliff Cliff:
{A8}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Całkiem trudne jest rzucanie pomidorami. Jeden uderzył mnie w oko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
168. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Sigh...
If she says no,
I won't be able to stay here
any longer...
{END}
Cliff Cliff:
{A7}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ach... Jeśli powie nie, Nie zostanę tu dłużej...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
169. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AB}{0F}
{2F}{0E}I'm going to marry Ann!
It's like a dream come true.
I knew it from the moment
I met her...
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}Our wedding is today.
Will you attend?
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{AB}{0F}
{2F}{0E}Zamierzam poślubić Ann! Marzenia stają się prawdą. Wiem to od momentu, kiedy ją poznałem...
[pause]
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}Nasz ślub jest dziś. Przyjdziesz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
172. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CD}{0F}
{2F}{0E}Thank you very much.
[pause]
Doug Doug:
{CD}{0F}{F7}{0F}Come back anytime!!
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{CD}{0F}
{2F}{0E}Dziękuję bardzo.
[pause]
Doug Doug:
{CD}{0F}{F7}{0F}Wracaj kiedy chcesz!!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I'm not participating.
There's no beach where I grew
up, you see, so I can't swim.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie biorę udziału. Nie było plaży tam gdzie się wychowywałem, więc nie umiem pływać.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
13. TAK 1
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This is tremendous fun.
I'm sold!
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To jest strasznie śmieszne. Przekonałem się!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, you made it.
Help me if I start to drown,
OK?
{END}
Cliff Cliff:
{AB}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, udało Ci się. Pomóż mi, jeśli zacznę tonąć, okej?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 2
Cliff
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That looked like fun.
Jeff was really trying hard.
{END}
Cliff Cliff:
{AC}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To wyglądało na niezłą zabawę. Jeff bardzo się starał.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2017 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.