Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Carter

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Carter

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
133. × 2
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
People are always bringing me
food, so I can tell who cooked
what here.
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ludzie zawsze przynoszą mi jedzie, więc mogę powiedzieć, kto co przygotował.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
14. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cows are treated differently
in different countries,
but they are well taken care
of because they work hard and
[pause]
produce milk.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Krowy są traktowane inaczej w różnych krajach,ale obchodź się z nimi ostrożnie bo ciężko pracują produkując mleko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, {0A}{40}. Today was Popuri
and Kai's wedding. Why don't we
drink the night away in
celebration?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, let's drink
 Still have work to do
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć, {0A}{40}. Dzisiaj było wesele Kai'a i Popuri. Może wypijemy za ich zdrowie?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Napijmy się Jestem zajęty
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
24. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I see... Well, come after you're
finished.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Rozumiem... Cóż, wpadnij kiedy skończysz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
39. TAK 1
Carter
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Look at that sheep's face...
What is it worried about?
{END}
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Spójrz na twarz tej owcy... Czym się martwi?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
56. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, {0A}{40}. Today was Ann
and Cliff's wedding.
Why don't we drink the night
away in celebration?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, let's drink
 Still have work to do
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, {0A}{40}. Dziś wesele Ann i Cliffa. Może poświętujemy i popijemy?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, napijmy się Wciąż mamy robotę do wykonania
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
57. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, {0A}{40}. Today was Karen
and Rick's wedding. Why don't we
drink the night away in
celebration?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, let's drink
 Still have work to do
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, {0A}{40}. Dziś wesele Karen i Ricka. Może poświętujemy i popijemy?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, napijmy się Wciąż mamy robotę do wykonania
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
63. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, I see.
Well, I'm not busy...
I can take care of her.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, rozumiem. Hmmm, Nie jestem zajęty... Mogę zaopiekować się nią.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
64. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi Stu.
What are you doing alone?
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć Stu. Co sam tutaj robisz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
66. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't worry,
I'll get her home before
sunset.
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie martw się, sprowadzę ją do domu przed zachodem słońca.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
68. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, {0A}{40}. Today was Elli
and the Doctor's wedding.
Why don't we drink the night
away in celebration?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, let's drink
 Still have work to do
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, {0A}{40}. Dzisiaj był ślub Elli i Doctora. Może będziemy świętować i wypijemy za nich?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak, napijmy się Wciąż mamy robotę do wykonania
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
72. TAK 1
Carter
Carter Carter:
{AD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey, what happened here...?
{END}
Carter Carter:
{AD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej, co się tu dzieje...?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
73. TAK 1
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Come on, it's snack time.
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
No dalej, czas na przekąski.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
74. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{AD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Did you two have a quarrel?
Let's go inside...
{END}
Carter Carter:
{AD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy wy dwoje macie powód? Wejdźmy do środka ...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
77. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{AD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I don't understand what
children this age are
thinking.
{END}
Carter Carter:
{AD}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie rozumiem, co dzieci w tym wieku myślą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
79. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, {0A}{40}. Today was Mary
and Gray's wedding.
Why don't we drink the night
away in celebration?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, let's drink
 Still have work to do
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi, {0A}{40}. Dziś był ślub Mary i Graya. Może będziemy świętować i wypijemy za nich?{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak, napijmy się Wciąż mamy robotę do wykonania
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
81. TAK 1
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}, are you there?
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}, jesteś tam?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
82. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
We're holding the Music
Festival at the church at 6PM
tomorrow.
[pause]
I came here to ask you to
participate.
What do you think?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Participate in Music Festival
 Don't participate in Music
 Festival
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jutro o godzinie 18:00 w kościele obchodzimy Festiwal Muzyki.
[pause]
Przyszedłem aby zapytać czy jesteś chętny w nim uczestniczyć. Co o tym myślisz? {FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Weź udział w Festiwalu Zrezygnuj z udziału
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
84. TAK 1
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Don't be late tomorrow, please.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie spóźnij się jutro, proszę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
85. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, if you have the time,
please drop by.
You'll have the chance to hear
[pause]
Karen's beautiful singing at
the Music Festival.
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Więc, jeśli masz czas, proszę wpadnij. Będziesz miał okazję posłuchać
[pause]
jak przepięknie śpiewa Karen na festiwalu muzycznym.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
94. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8E}{0F}
{2F}{0E}We are all here today to pray
[pause]
{1E}{40}soul may rest in peace...
[pause]
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}Please don't let this happen
again... Remember that the
animals are completely
dependent on you.
{END}
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8E}{0F}
{2F}{0E}Zebraliśmy się tu aby się pomodlić za tą duszę
[pause]
{1E} {40}niech spoczywa w pokoju...
[pause]
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F} Proszę, nie dopuśc drugi raz do tego ... Pamiętaj, że zwierzęta są całkowicie zależne od Ciebie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
95. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Can we start the Music
Festival now?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 No
{END}
Carter Carter:
{B1}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy możemy zacząć festiwal muzyczny?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
96. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8E}{0F}
{2F}{0E}We are all here today to pray
[pause]
{1F}{40}soul may rest in peace...
[pause]
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}Please don't let this happen
again... Remember that the
animals are completely
dependent on you.
{END}
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8E}{0F}
{2F}{0E}Wszyscy jesteśmy tu dzisiaj, aby modlić się...
[pause]
{1E}{40} niech spoczywa w pokoju...
[pause]
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F} Proszę, nie dopuść znowu do tego... Pamiętaj, że zwierzęta są całkowicie zależne od Ciebie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
96. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good...
Everybody, please stand by.
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobrze... Proszę wszystkich o cierpliwość.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
97. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK...we'll wait for a few more
minutes.
{END}
Carter Carter:
{B0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK... poczekamy jeszcze kilka minut.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
98. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
{2F}{0E}We are all here today to pray
[pause]
{1B}{40}soul may rest in peace...
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Try not to be so sad.
You took very good care of it.
{END}
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
{2F}{0E}Zebraliśmy się tu by modlić się
[pause]
 {1B}{40} niech spoczywa w pokoju...
[pause]
 
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Staraj się nie być taki smutny. Otoczyłeś te zwierzę dobrą opieką.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
100. TAK 3
Carter
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
{2F}{0E}We are all here today to pray
[pause]
{1C}{40}soul may rest in peace...
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Try not to be sad.
You took good care of
{1C}{40}.
{END}
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
{2F}{0E}Zebraliśmy się tu by modlić się
[pause]
{1B} {40}dusza niech spoczywa w pokoju...
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F} Staraj się nie być taki smutny. Byłeś bardzo opiekuńczy dla {1C}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
100. TAK 1
Carter
Carter Carter:
{AF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}.
You mustn't go outside.
{END}
Carter Carter:
{AF}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{0A}{40}. Nie możesz wyjść na zewnątrz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 2
Carter
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7B}{0F}
{2F}{0E}We are all here today to pray
[pause]
{20}{40}soul may rest in peace...
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}...I believed you would take
good care of it... Please never
do that again.
{END}
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7B}{0F}
{2F}{0E}Zebraliśmy się tu by modlić się
[pause]
{20}{40}dusza niech spoczywa w pokoju...
[pause]
Rick Rick:
{7B}{0F}{F7}{0F}...Wierzyłem, że zajmiesz się nim dobrze... Proszę nie rób tego więcej.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
104. TAK 4
Carter
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7B}{0F}
{2F}{0E}We are all here today to pray
[pause]
{1D}{40}soul may rest in peace...
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F}There's nothing we can do for
those that die before us...
Still, it's hard.
{END}
Carter Carter:
{AE}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{7B}{0F}
{2F}{0E}Wszyscy jesteśmy tu dzisiaj, aby modlić się
[pause]
{1D}{40}dusza niech spoczywa w pokoju...
[pause]
Rick Rick:
{7A}{0F}{F7}{0F} Nie możemy nic zrobić dla tych, którzy umierają przed nami... Mimo to jest ciężko.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.