Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Barley

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Barley

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
61. × 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This year's winner had
a wonderful shape and
high-quality wool.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Owca tegorocznego zwycięzcy miała wspaniały kształt i wysokiej jakości wełnę.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
67. × 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Our Hana is running too.
We're looking for other people
to join in.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasza Hana zbyt dużo pracuje. Poszukujemy innych ludzi dołączcie do nas!
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
82. × 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I think Hana did a good job.
Let's treat her special when
we get home.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Myślę, że Hana wykonał dobrą robotę. Niech traktują ją specjalnie gdy jest w domu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
0. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Even if it's not a calf, you
can't enter a cow if it's sick
or pregnant.
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nawet jeśli nie jest to ciele, nie możesz wystawić krowy, która jest chora lub jest w ciąży.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{88}{0F}
{2F}{0E}It doesn't look very happy.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{8D}{0F}That's because it's still just
a pony.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Even so, it doesn't look
very spirited. It should be
running around.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{88}{0F}
{2F}{0E}Nie wygląda na bardzo szczęśliwe.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{8D}{0F}To dlatego, że wciąż jest kucykiem.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Nawet jeśli, nie wygląda na ożywionego. Powinien biegać wokoło.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Are you entering this cow? {FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 No
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wybierasz tę krowę? {FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Then I'll take it to my ranch.
Be sure to come tomorrow.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W takim wypadku wezmę go na moje ranczo. Pamiętaj, aby przyjść jutro.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8B}{0F}
{2F}{0E}Oh good. Isn't that nice, May?
Everything will be just fine.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Oh thank you,
{0A}{40}. You name him, OK?
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8B}{0F}
{2F}{0E}Świetnie. Czy to nie wspaniale, May? Wszystko będzie dobrze.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Oh dziękuję, {0A}{40}. Nadaj mu imię, OK?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What...you decided not to
participate?
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co...zdecydowałeś, że nie będziesz brać udziału?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
Let me tell you how to care
for the pony. He normally
stays outside, but you need to
bring him into the stable when
[pause]
it's raining.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}Also...he likes to be Brushed.
And please remember to talk to
him every day.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}So I guess I'll just take him
to the stable at your farm.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Good-bye,{0B}{40}.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
Pozwól, że powiem ci jak się nim zajmować. Zazwyczaj zostaje na dworze, ale musisz zaprowadzać go do stajni
[pause]
kiedy pada.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}Lubi być szczotkowany. I pamiętaj proszę, aby mówić do niego codziennie.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}W takim razie zaprowadzę go do stajni na twojej farmie.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Do widzenia,{0B}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
11. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I hate to say this, but
I guess I'm going to have
to take the horse back... Such
a pity to see it looking
[pause]
so forlorn...
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie chcę tego mówić, ale chyba muszę zabrać go z powrotem... Szkoda mi patrzeć na niego, gdy jest taki
[pause]
osamotniony...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}{0B}{40}...
{0B}{40}... Seems like he wants
stay here, {0A}{40}.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{2F}{0E}OK, how about if we do this?
As payment for raising him,
why don't you just keep him?
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}{0B}{40}... {0B}{40}... Wygląda na to, że chce zostać tutaj {0A}{40}.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{2F}{0E}OK, może tak zrobimy, co ty na to? Jako zapłatę za wychowanie go, móże go po prostu zatrzymasz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's almost time to decide the
winner.
Have you looked over the cows
yet?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I have
 No, I haven't
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Już prawie nadszedł czas aby wyłonić zwycięzce. Czy obejrzałeś wszystkie krowy? {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak Jeszcze nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
18. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
OK then, please everybody
gather around...
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
w takim razie, proszę wszystkich o zgromadzenie dookoła...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
19. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well then, go take a look
around.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Więc, rozejrzyj się dookoła.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}...And the winner is {19}{40}
from the {0D}{40} farm.
She has a fine coat of hair
and is very friendly.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Everyone agreed on this one.
It was obvious you have taken
very good care of her.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}...A zwycięzcą jest {19}{40} z farmy {0D}{40}. Ma zadbane futro i jest bardzo przyjacielska.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Wszyscy zgodzili się żeby wygrała. To było oczywiste, że dobrze się nią zajmiesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tomorrow we're holding the
Sheep Festival at my ranch
at 10AM.
[pause]
Do you want to enter a sheep
from the {0D}{40} farm?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I do
 No, I don't
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jutro od 10:00, na moim ranczu, odbywać się będzie Festiwal Owiec.
[pause]
Chcesz zgłosić swoją owcę z farmy {0D}{40} ? {FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, chcę Nie, nie chcę
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I hope you continue to take
good care of your animals this
way.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mam nadzieję, że dalej będziesz sprawował opiekę nad swoimi zwierzętami.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well then, choose a sheep.
Any big sheep will do, but not
one that you've just sheared.
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W takim razie wybierz owcę. Każda dorosła owca, oprócz tych które są ostrzyżone, może wziąć udział.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, I think you have good
sheep.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, Myślę że masz dobrą owce.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is this the sheep you want to
enter?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 No
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy to jest ta owca którą chcesz zgłosić? {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ok, then I'll take it with me.
Be sure to come tomorrow.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ok, w takim razie wezmę ją ze sobą. Nie zapomnij przyjść jutro
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey {0A}{40}, the Sheep
Festival isn't over yet.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej {IM} {IE}, Festiwal owiec jeszcze się nie skończył.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Chicken Festival is fun.
Are you going to enter a hen,
{0A}{40}?
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Festiwal Kurczaków jest zabawny. Zamierzasz wystawić kurę, {0A}{40}?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's almost time to decide the
winner. Have you looked over
the sheep yet?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I have
 No, I haven't
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nadeszła pora wyłonić zwycięzce. Zamknąłeś już Owce?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, zamknąłem Nie, nie zamknąłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well then, go take a look
around.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
No, to idź spojrzeć wokół.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}...And the winner is {1A}{40}
from the {0D}{40} farm.
She has high-quality wool and
is very friendly.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Everyone agreed on this one.
It was obvious you have taken
very good care of that sheep.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}... Zwycięzcą zostaje {1A} {40} z {0d} {40} gospodarstwa. Ma wysokiej jakości wełny i jest bardzo przyjazna.
[pause]
{87} {0F} {F7} {0F} Wszyscy się zgodzili. Było jasne była bardzo dobra opieka nad tą owcą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
61. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
May!
{0A}{40} is working now.
Don't bother him.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
May! {0A}{40} pracuje. Nie bałamuć go.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
85. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cow Festival isn't over
yet, {0A}{40}.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Festiwal Krów jeszcze się nie zakończył, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This should work out fine.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To powinno pracować dobrze.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.