Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Barley

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Barley

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
1. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{88}{0F}
{2F}{0E}It doesn't look very happy.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{8D}{0F}That's because it's still just
a pony.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Even so, it doesn't look
very spirited. It should be
running around.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{88}{0F}
{2F}{0E}Nie wygląda na bardzo szczęśliwe.
[pause]
May May:
{88}{0F}{F7}{0F}{8D}{0F}To dlatego, że wciąż jest kucykiem.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}Nawet jeśli, nie wygląda na ożywionego. Powinien biegać wokoło.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
1. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Are you entering this cow? {FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 No
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wybierasz tę krowę? {FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
4. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
Let me tell you how to care
for the pony. He normally
stays outside, but you need to
bring him into the stable when
[pause]
it's raining.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}Also...he likes to be Brushed.
And please remember to talk to
him every day.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}So I guess I'll just take him
to the stable at your farm.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Good-bye,{0B}{40}.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{8D}{0F}
Pozwól, że powiem ci jak się nim zajmować. Zazwyczaj zostaje na dworze, ale musisz zaprowadzać go do stajni
[pause]
kiedy pada.
[pause]
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{91}{0F}Lubi być szczotkowany. I pamiętaj proszę, aby mówić do niego codziennie.
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{8B}{0F}W takim razie zaprowadzę go do stajni na twojej farmie.
[pause]
May May:
{8B}{0F}{F7}{0F}Do widzenia,{0B}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
15. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}{0B}{40}...
{0B}{40}... Seems like he wants
stay here, {0A}{40}.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{2F}{0E}OK, how about if we do this?
As payment for raising him,
why don't you just keep him?
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{90}{0F}
{2F}{0E}{0B}{40}... {0B}{40}... Wygląda na to, że chce zostać tutaj {0A}{40}.
[pause]
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{2F}{0E}OK, może tak zrobimy, co ty na to? Jako zapłatę za wychowanie go, móże go po prostu zatrzymasz?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
17. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's almost time to decide the
winner.
Have you looked over the cows
yet?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I have
 No, I haven't
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Już prawie nadszedł czas aby wyłonić zwycięzce. Czy obejrzałeś wszystkie krowy? {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak Jeszcze nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}...And the winner is {19}{40}
from the {0D}{40} farm.
She has a fine coat of hair
and is very friendly.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Everyone agreed on this one.
It was obvious you have taken
very good care of her.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}...A zwycięzcą jest {19}{40} z farmy {0D}{40}. Ma zadbane futro i jest bardzo przyjacielska.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Wszyscy zgodzili się żeby wygrała. To było oczywiste, że dobrze się nią zajmiesz.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
21. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Tomorrow we're holding the
Sheep Festival at my ranch
at 10AM.
[pause]
Do you want to enter a sheep
from the {0D}{40} farm?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I do
 No, I don't
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jutro od 10:00, na moim ranczu, odbywać się będzie Festiwal Owiec.
[pause]
Chcesz zgłosić swoją owcę z farmy {0D}{40} ? {FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, chcę Nie, nie chcę
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
22. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well then, choose a sheep.
Any big sheep will do, but not
one that you've just sheared.
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
W takim razie wybierz owcę. Każda dorosła owca, oprócz tych które są ostrzyżone, może wziąć udział.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
23. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, I think you have good
sheep.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, Myślę że masz dobrą owce.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
26. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Is this the sheep you want to
enter?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes
 No
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Czy to jest ta owca którą chcesz zgłosić? {FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F} Tak Nie
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
27. TAK 4
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ok, then I'll take it with me.
Be sure to come tomorrow.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ok, w takim razie wezmę ją ze sobą. Nie zapomnij przyjść jutro
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
42. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hey {0A}{40}, the Sheep
Festival isn't over yet.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hej {IM} {IE}, Festiwal owiec jeszcze się nie skończył.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Chicken Festival is fun.
Are you going to enter a hen,
{0A}{40}?
{END}
Barley Barley:
{90}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Festiwal Kurczaków jest zabawny. Zamierzasz wystawić kurę, {0A}{40}?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
It's almost time to decide the
winner. Have you looked over
the sheep yet?{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Yes, I have
 No, I haven't
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nadeszła pora wyłonić zwycięzce. Zamknąłeś już Owce?{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Tak, zamknąłem Nie, nie zamknąłem
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
44. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well then, go take a look
around.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
No, to idź spojrzeć wokół.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
47. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}...And the winner is {1A}{40}
from the {0D}{40} farm.
She has high-quality wool and
is very friendly.
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Everyone agreed on this one.
It was obvious you have taken
very good care of that sheep.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}... Zwycięzcą zostaje {1A} {40} z {0d} {40} gospodarstwa. Ma wysokiej jakości wełny i jest bardzo przyjazna.
[pause]
{87} {0F} {F7} {0F} Wszyscy się zgodzili. Było jasne była bardzo dobra opieka nad tą owcą.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
85. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The Cow Festival isn't over
yet, {0A}{40}.
{END}
Barley Barley:
{8E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Festiwal Krów jeszcze się nie zakończył, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
This should work out fine.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To powinno pracować dobrze.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
91. TAK 2
Barley
"{F6}{0F}{F5}{0F}{91}{0F}{2F}{0E}""Village Festivals - 1 -
The Local Horse Race""
[pause]
This village holds a local
Horse Race on 18th day of
Spring where horses from the
farms of a number of villages
[pause]
come together for a race.
The farmers normally use their
horses for farm work, but as
the race day nears they spend
[pause]
time training their horses for
the race. Once I asked
a nearby farmer if there was
anything special one could do
[pause]
to win...
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{2F}{0E}""I don't do anything special,
just Brush my horse and talk
to it everyday.""
[pause]
""Actually, it is better
practice for the horse to get
on him and run, but ... my
leg.""
[pause]
{F6}{0F}That was his answer.{END}"
"""Festiwale w Wiosce - 1 - Lokalny Wyścig Koni""
[pause]
Nasza wioska urządza lokalny wyścig koni w osiemnasty dzień Wiosny gdzie konie z farm razem z właścicielami
[pause]
przychodzą razem na wyścig. Farmerzy używają ich do prac na farmie, lecz gdy zbliża się dzień wyścigów spędzają
[pause]
czas na treningu z końmi. Raz zapytałem pobliskiego farmera co można szczególnego zrobić
[pause]
aby wygrać...
[pause]
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{2F}{0E}""W sumie nic specjalnego nie robię, po prostu czyszczę i rozmawiam z nim każdego dnia.""
[pause]
""W rzeczywistości lepszym treningiem byłoby wsiąść na niego i biegać, ale ... moja noga.""
[pause]
{F6}{0F}Taka była odpowiedź."
Tłumacz / popraw / korekta » *
93. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Would you take care of this
pony? When it grows up it can
run in the Local Horse Race.{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Yes, I'll take it
 No thank you
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Zaopiekujesz się tym źrebakiem? Kiedy dorośnie możesz ścigać się w Lokalnym Wyścigu Koni.{FC}{0F}{FA}{0F}{F6}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Tak wezmę go Nie dziękuję
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
97. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Too bad for Hana, but {0C}{40}
is a male dog after all...
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To źle dla Hany, ale {0C}{40} w końcu jest psem...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
98. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, if it isn't the guy from
the {0D}{40} farm...
Is there something you need?
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Proszę, proszę, czy to nie gość z farmy {0D}{40}... Potrzebujesz czegoś?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
99. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Fodder is food for cows and
sheep. It's usually best to
grow and cut hay yourself on
the farm.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pasza jest jedzeniem dla krów i owiec. Zazwyczaj lepiej jest własnoręcznie posiać i skosić siano na farmie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
100. TAK 3
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You sure you don't want to buy
a ticket?
I'm about to start the race...{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} It's OK, go ahead
 No, I want a ticket
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jesteś pewny, że nie chcesz kupić kuponu? Zaraz zaczynam wyścig...{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Jest OK, zaczynaj Nie,chcę kupon
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
100. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That medicine is for when your
animals get sick.
I only sell a bit at a time so
you won't use it the wrong way.
{END}
Barley Barley:
{8D}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To lekarstwo podaje się zwierzęciu, gdy te zachoruje. Sprzedaję lek w małych ilościach, więc nie użyjesz go nieodpowiednio.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
101. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, you're in the next race
and I'm going to start soon,
so go down to the track.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wiec bierzesz udział w następnym wyścigu, niedługo zaczynam, więc idź na tor.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
101. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You can use that to make a cow
pregnant.
It'll birth a calf in around
one month.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Możesz tego użyć aby zapłodnić krowę. Urodzi cielaka w przeciągu około jednego miesiąca.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}OK, good.
Then I'll start the
race... Mayor...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Oh...yes... So let's begin...
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{87}{0F}
{2F}{0E}OK, dobrze. Wiec zaczynam wyścig... Burmistrzu...
[pause]
Thomas Thomas:
{87}{0F}{F7}{0F}Oh...tak... zaczynajmy...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
102. TAK 2
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You can use that to make
a sheep pregnant.
It'll birth a lamb in around
one month.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Możesz tego użyć aby zapłodnić owcę. Urodzi jagnię za około jednego miesiąca.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
103. TAK 1
Barley
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Well, tell me when you've
bought a ticket then.
{END}
Barley Barley:
{91}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wiec, powiedz mi kiedy kupiłeś kupon.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.