Szukaj:
Strona Forum   Wybierz
Wybierz
Uwaga! Przeglądasz stronę jako gość!      Zaloguj się      Załóż nowe konto

×

Projekt tłumaczenia HM:BTN
Lista wpisow paczki postaci: Anna

Wybierz zdanie do tłumaczenia dla postaci: Anna

Zdania przetłumaczone są automatycznie przesuwane na koniec listy.

Poczekaj, dokonuję zmian i odświeżam...

Ups, chyba coś poszło nie tak, trwa to zbyt długo....

Powrót do moderacji
ID Blokada Zatw. Prop. Avatar Oryginał Propozycja
69. TAK 1
Anna
Anna Anna:
{9E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
You shouldn't be snooping
around in another person's
house like that, {0A}{40}.
{END}
Anna Anna:
{9E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie powinieneś węszyć w pobliżu czyjegoś domu w taki sposób, {0A}{40}.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
88. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{A0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I didn't think Mary had any
interest in love.
{END}
Anna Anna:
{A0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nie myślałem, że Mary miała w tym jakiś interes.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
89. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
As her mother I feel relieved,
though. I suppose it was time.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jako jej Matka czuje ulgę. Myślę, że to już był czas.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
108. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I guess I won't have to cook
dinner today...just take
leftover ingredients for
hot-pot at home.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Myślę, że nie będę gotował dzisiaj kolacji... wezmę dokładkę do domu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
126. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
That was wonderful...but look at
all those left-over
ingredients...
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
To było wspaniałe... ale popatrz na te wszystkie resztki...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
127. TAK 4
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, good morning.
Today I'm going to Mother's Hill
with Basil to gather plants.
I love flowers.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, dzień dobry. Dziś idę z Basilem na Matczyne Wzgórze zbierać rośliny. Kocham kwiaty.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
130. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{A0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{9F}{0F}I hung a good luck charm
outside yesterday for good
weather. But when I woke up
this morning...
[pause]
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}It was upside down.
Don't tell Basil about it.
{END}
Anna Anna:
{A0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
{9F}{0F}Powiesiłam wczoraj na zewnątrz amulet na szczęście, ale kiedy tego ranka się obudziłam...
[pause]
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E} Był do góry nogami. Nie mów o tym Basil'owi.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
132. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The book about this village is
more popular than the book
about plants, so Basil may
have mixed feelings...
[pause]
but give it a read...
it may be useful.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Książka o tej wiosce jest bardziej popularna niż książka o roślinach, więc Basil może mieć mieszane uczucia...
[pause]
Ale przeczytaj ją... może okazać się przydatna.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
134. TAK 3
Anna
Anna Anna:
{9E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But the conversations are all
about learning.
It's not like
a family get-together at all!
[pause]
Mary is a girl, so the talk
should be about cute things!
{END}
Anna Anna:
{9E}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale wszystkie rozmowy są o nauce. To w ogóle nie wygląda jak rodzinne zebranie!
[pause]
 Mary jest dziewczyną, więc rozmowy powinny być o miłych rzeczach.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
136. TAK 1
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, {0A}{40} doesn't want to
hear about that... Let's talk
about his farm.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, {IM} {IE} nie chce tego słyszeć ... Pogadajmy o jego gospodarstwie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
141. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh my...Is this really OK?
All I've ever had is a party
at home with my family.
I'm so excited.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oj...Czy to jest naprawdę w porządku? Wszystko co do tej pory miałem to była impreza w domu z moją rodziną.. Jestem taki podekscytowany.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
141. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{9C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
What's happening...?
My body feels so heavy...
{END}
Anna Anna:
{9C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Co się dzieje...? Moje ciało, czuje się tak ciężko...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
143. TAK 3
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
The village women gather at
the square at noontime.
Their stories are fun to
listen to.
[pause]
Basil can't join in because all
he talks about are plants.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Miejscowe kobiety zbierają się na placu w południe. Przyjemnie się słucha ich opowieści.
[pause]
Basil nie może się przyłączyć, ponieważ ciągle gada o roślinach.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
144. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{9C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Lillia's husband is searching
for a special Desert Flower,
that blooms only once
a decade, to help her recover
[pause]
her health. I envy Lillia for
that, but she's lonely.
Maybe I shouldn't have told him
about that flower....
{END}
Anna Anna:
{9C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Mąż Lilii szuka rzadkiego Pustynnego Kwiatu, który kwitnie tylko raz na dekadę, żeby pomóc jej odzyskać
[pause]
zdrowie. Zazdroszczę tego Lillii, ale jest przez to osamotniona. Może nie powinienem mówić mu o tym kwiecie...
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
160. TAK 2
Anna
"
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}Wow, classy. What brand's that?
Oh, its not a brand product?
The blacksmith made it? Well,
then let's call it a ""Saibara.""{END}"
"Wow, stylowo. Co to za marka? O, to nie jest markowy produkt? Kowal to zrobił? Cóż, w takim razie nazwijmy to ""Saibara."""
Tłumacz / popraw / korekta » *
182. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
How beautiful!
So many flowers.
I'd love to take some home...{FC}{0F}{FA}{0F}
{F6}{0F} Give her all she wants
 Give her just one
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Jakie piękne! Tak wiele kwiatów. Chciałabym je zabrać do domu...{FC}{0F}{FA}{0F} {F6}{0F} Daj jej wszystkie Daj jej jednego
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
185. TAK 1
Anna
Anna Anna:
{9C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
I want to show him to Basil
soon.  
I wonder what he is doing now?
{END}
Anna Anna:
{9C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Chciałabym go niedługo pokazać Basilowi.   Ciekawe co teraz robi?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
2. TAK 1
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Good evening, {0A}{40}.
I wish you happiness in the
new year.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Dobry wieczór, {0A}{40}. Życzę szczęścia w nowym roku.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
3. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Everybody looks so cute.
Mary looked pretty nice, too.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wszyscy wyglądają tak uroczo. Mary też wygląda całkiem ładnie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
43. TAK 1
Anna
Anna Anna:
{9C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh no, it's snowing.
Basil must be disappointed.
{END}
Anna Anna:
{9C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
O nie, pada śnieg. Basil musi być rozczarowany.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
49. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{A0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Looks like it'll be snowing
all day today... Basil gets
depressed on Mondays when
he wakes up to bad weather.
{END}
Anna Anna:
{A0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wygląda na to ze śnieg będzie padał cały dzień... Basil popada w depresję, kiedy budzi się o brzydkiej pogodzie.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
125. TAK 4
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh, good morning.
Basil's home all day today.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Och, dzień dobry.
Basil jest dziś cały dzień w domu.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
126. TAK 4
Anna
Anna Anna:
{9C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But all he does is work.
It's no fun.
{END}
Anna Anna:
{9C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale on ciągle tylko pracuje. To żadna zabawa.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
127. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hello... You know, I love baking
cakes but I'm not good at
cooking anything else.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Witaj... Wiesz, uwielbiam piec ciasta, ale nie jestem dobra w gotowaniu innych posiłków.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
128. TAK 3
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Once a long time ago Basil
fell off a cliff while looking
at flowers.
Isn't that funny?
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Pewnego razu, dawno temu Basil spadł z urwiska, kiedy spoglądał na kwiaty. Czy to nie zabawne?
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
129. TAK 2
Anna
Anna Anna:
{9C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Oh no, it's raining.
Basil must be disappointed.
{END}
Anna Anna:
{9C}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
O nie, pada deszcz.
Basil musi być rozczarowany.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
131. TAK 3
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Hi {0A}{40}.
Have you ever read the books
Basil wrote? The library has
lots of copies.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Cześć {0A}{40}. Czy kiedykolwiek czytałeś książki, które napisał Basil? Biblioteka ma wiele egzemplarzy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
133. TAK 3
Anna
Anna Anna:
{A0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Our Monday mountain climbs are
a time for family
communication.
{END}
Anna Anna:
{A0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Nasze poniedziałkowe górskie wspinaczki są porą na rodzinne rozmowy.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
135. TAK 3
Anna
Anna Anna:
{A0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Looks like it'll be raining
all day today... Basil gets
depressed on Mondays when
he wakes up to bad weather.
{END}
Anna Anna:
{A0}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Wygląda na to, że będzie dziś cały dzień padać... Basil popada w depresję, gdy się budzi w poniedziałek i jest brzydka pogoda.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
136. TAK 3
Anna
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
But by this time he gives up
and his mood brightens.
{END}
Anna Anna:
{9F}{0F}{F7}{0F}{F4}{0F}{F5}{0F}{2F}{0E}
Ale tym razem zrezygnował i jego nastrój się poprawił.
{END}
Tłumacz / popraw / korekta » *
© 2003 - 2018 HMT. Design & Code by gnysek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.